EU.png lagundu

NOR-NORI-NORK

NOR

NORI

NORK

lagundu
lagundzen
lagunduko
di (zki)
di (zki)
di (zki)
di (zki)
di (zki)
di (zki)
di (zki)
t niri
k/n hiri
o hari
gu guri
zu zuri
zue zuei
e haiei
t nik
k/n hik
  hark
gu guk
zu zuk
zue zuek
e haiek

NOR

NORI

NORK

nik lagundu
lagundzen
lagunduko
n
hik h
hark z
guk gen
zuk zen
zuek zen
haiek z
i (zki)
i (zki)
i (zki)
i (zki)
i (zki)
i (zki)
i (zki)
t   n niri
k/n   n hiri
o   n hari
gu   n guri
zu   n zuri
zue te n zuei
e te n haiei

NOR

NORI

NORK

nik lagundu
lagundzen
lagunduko
ba n
hik ba h
hark ba l
guk ba gen
zuk ba zen
zuek ba zen
haiek ba l
i (zki)
i (zki)
i (zki)
i (zki)
i (zki)
i (zki)
i (zki)
t   niri
k/n   hiri
o   hari
gu   guri
zu   zuri
zue te zuei
e te haiei

NOR

NORI

NORK

lagundu
lagundzen
lagunduko
n
h
l
gen
zen
zen
l
i (zki) t niri
i (zki) k/n hiri
i (zki) o hari
i (zki) gu guri
i (zki) zu zuri
i (zki) zue zuei
i (zki) e haiei
ke   nik
ke   hik
ke   hark
ke   guk
ke   zuk
ke te zuek
ke te haiek

NOR

NORI

NORK

lagundu
lagundzen
lagunduko
n
h
z
gen
zen
zen
z
i (zki) t niri
i (zki) k/n hiri
i (zki) o hari
i (zki) gu guri
i (zki) zu zuri
i (zki) zue zuei
i (zki) e haiei
ke   en nik
ke   en hik
ke   en hark
ke   en guk
ke   en zuk
ke te n zuek
ke te n haiek

NOR

NORI

NORK

lagundu
lagundzen
lagunduko
dieza (zki)
dieza (zki)
dieza (zki)
dieza (zki)
dieza (zki)
dieza (zki)
dieza (zki)
t niri
k/n hiri
io hari
gu guri
zu zuri
zue zuei
ie haiei
ke t nik
ke k/n hik
ke   hark
ke gu guk
ke zu zuk
ke zue zuek
ke te haiek

NOR

NORI

NORK

nik lagundu
lagundzen
lagunduko
n
hik h
hark z
guk gen
zuk zen
zuek zen
haiek z
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
t ke   en niri
k/n ke   en hiri
io ke   en hari
gu ke   en guri
zu ke   en zuri
zue ke te n zuei
ie ke te n haiei

NOR

NORI

NORK

nik lagundu
lagundzen
lagunduko
n
hik h
hark l
guk gen
zuk zen
zuek zen
haiek l
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
t ke   niri
k/n ke   hiri
io ke   hari
gu ke   guri
zue ke   zuri
zue ke te zuei
ie ke te haiei

NOR

NORI

NORK

lagundu
lagundzen
lagunduko
dieza (zki)
dieza (zki)
dieza (zki)
dieza (zki)
dieza (zki)
dieza (zki)
dieza (zki)
t niri
k/n hiri
io hari
gu guri
zu zuri
zue zuei
ie haiei
t n nik
k/n n hik
  n hark
gu n guk
zu n zuk
zue n zuek
te n haiek

NOR

NORI

NORK

nik lagundu
lagundzen
lagunduko
n
hik h
hark z
guk gen
zuk zen
zuek zen
haiek z
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
ieza (zki)
t   n niri
k/n   n hiri
io   n hari
gu   n guri
zu   n zuri
zue te n zuei
ie te n haiei

NOR

NORI

NORK

lagundu
lagundzen
lagunduko
bieza (zki)
bieza (zki)
bieza (zki)
bieza (zki)
bieza (zki)
bieza (zki)
bieza (zki)
t niri
k/n hiri
io hari
gu guri
zu zuri
zue zuei
ie haiei
  nik
k/n hik
  hark
  guk
zu zuk
zue zuek
te haiek