EN.png jinx

SIMPLE PRESENT

Affirmative

 • I jinx
 • you jinx
 • she/he/it jinxes
 • we jinx
 • you jinx
 • they jinx

Negative

 • I do not jinx
 • you do not jinx
 • she/he/it does not jinx
 • we do not jinx
 • you do not jinx
 • they do not jinx
 

Interrogative

 • do I jinx ?
 • do you jinx ?
 • does she/he/it jinx ?
 • do we jinx ?
 • do you jinx ?
 • do they jinx ?

Negative - Interrogative

 • do I not jinx ?
 • do you not jinx ?
 • does she/he/it not jinx ?
 • do we not jinx ?
 • do you not jinx ?
 • do they not jinx ?

PRESENT CONTINUOUS

Affirmative

 • I am jinxing
 • you are jinxing
 • she/he/it is jinxing
 • we are jinxing
 • you are jinxing
 • they are jinxing

Negative

 • I am not jinxing
 • you are not jinxing
 • she/he/it is not jinxing
 • we are not jinxing
 • you are not jinxing
 • they are not jinxing
 

Interrogative

 • am I jinxing ?
 • are you jinxing ?
 • is she/he/it jinxing ?
 • are we jinxing ?
 • are you jinxing ?
 • are they jinxing ?

Negative - Interrogative

 • am I not jinxing ?
 • are you not jinxing ?
 • is she/he/it not jinxing ?
 • are we not jinxing ?
 • are you not jinxing ?
 • are they not jinxing ?

SIMPLE PAST

Affirmative

 • I jinxed
 • you jinxed
 • she/he/it jinxed
 • we jinxed
 • you jinxed
 • they jinxed

Negative

 • I did not jinx
 • you did not jinx
 • she/he/it did not jinx
 • we did not jinx
 • you did not jinx
 • they did not jinx
 

Interrogative

 • did I jinx ?
 • did you jinx ?
 • did she/he/it jinx ?
 • did we jinx ?
 • did you jinx ?
 • did they jinx ?

Negative - Interrogative

 • did I not jinx ?
 • did you not jinx ?
 • did she/he/it not jinx ?
 • did we not jinx ?
 • did you not jinx ?
 • did they not jinx ?

PRESENT PERFECT

Affirmative

 • I have jinxed
 • you have jinxed
 • she/he/it has jinxed
 • we have jinxed
 • you have jinxed
 • they have jinxed

Negative

 • I have not jinxed
 • you have not jinxed
 • she/he/it has not jinxed
 • we have not jinxed
 • you have not jinxed
 • they have not jinxed
 

Interrogative

 • have I jinxed ?
 • have you jinxed ?
 • has she/he/it jinxed ?
 • have we jinxed ?
 • have you jinxed ?
 • have they jinxed ?

Negative - Interrogative

 • have I not jinxed ?
 • have you not jinxed ?
 • has she/he/it not jinxed ?
 • have we not jinxed ?
 • have you not jinxed ?
 • have they not jinxed ?

PAST CONTINUOUS

Affirmative

 • I was jinxing
 • you were jinxing
 • she/he/it was jinxing
 • we were jinxing
 • you were jinxing
 • they were jinxing

Negative

 • I was not jinxing
 • you were not jinxing
 • she/he/it was not jinxing
 • you were not jinxing
 • you were not jinxing
 • they were not jinxing
 

Interrogative

 • was I jinxing ?
 • were you jinxing ?
 • was she/he/it jinxing ?
 • were we jinxing ?
 • were you jinxing ?
 • were they jinxing ?

Negative - Interrogative

 • was I not jinxing ?
 • were you not jinxing ?
 • was she/he/it not jinxing ?
 • were we not jinxing ?
 • were you not jinxing ?
 • were they not jinxing ?

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Affirmative

 • I have been jinxing
 • you have been jinxing
 • she/he/it has been jinxing
 • we have been jinxing
 • you have been jinxing
 • they have been jinxing

Negative

 • I have not been jinxing
 • you have not been jinxing
 • she/he/it has not been jinxing
 • we have not been jinxing
 • you have not been jinxing
 • they have not been jinxing
 

Interrogative

 • have I been jinxing ?
 • have you been jinxing ?
 • has she/he/it been jinxing ?
 • have we been jinxing ?
 • have you been jinxing ?
 • have they been jinxing ?

Negative - Interrogative

 • have I not been jinxing ?
 • have you not been jinxing ?
 • has she/he/it not been jinxing ?
 • have we not been jinxing ?
 • have you not been jinxing ?
 • have they not been jinxing ?

PAST PERFECT

Affirmative

 • I had jinxed
 • you had jinxed
 • she/he/it had jinxed
 • we had jinxed
 • you had jinxed
 • they had jinxed

Negative

 • I had not jinxed
 • you had not jinxed
 • she/he/it had not jinxed
 • we had not jinxed
 • you had not jinxed
 • they had not jinxed
 

Interrogative

 • had I jinxed ?
 • had you jinxed ?
 • had she/he/it jinxed ?
 • had we jinxed ?
 • had you jinxed ?
 • had they jinxed ?

Negative - Interrogative

 • had I not jinxed ?
 • had you not jinxed ?
 • had she/he/it not jinxed ?
 • had we not jinxed ?
 • had you not jinxed ?
 • had they not jinxed ?

PAST PERFECT CONTINUOUS

Affirmative

 • I had been jinxing
 • you had been jinxing
 • she/he/it had been jinxing
 • we had been jinxing
 • you had been jinxing
 • they had been jinxing

Negative

 • I had not been jinxing
 • you had not been jinxing
 • she/he/it had not been jinxing
 • we had not been jinxing
 • you had not been jinxing
 • they had not been jinxing
 

Interrogative

 • had I been jinxing ?
 • had you been jinxing ?
 • had she/he/it been jinxing ?
 • had we been jinxing ?
 • had you been jinxing ?
 • had they been jinxing ?

Negative - Interrogative

 • had I not been jinxing ?
 • had you not been jinxing ?
 • had she/he/it not been jinxing ?
 • had we not been jinxing ?
 • had you not been jinxing ?
 • had they not been jinxing ?