SV.png slippa

INFINITIV

 

 • slippa

INDICATIV

Presens

 • jag slipper
 • du slipper
 • han slipper
 • vi slipper
 • ni slipper
 • de slipper

Preteritum

 • jag slapp
 • du slapp
 • han slapp
 • vi slapp
 • ni slapp
 • de slapp
 

Futurum

 • jag ska slippa
 • du ska slippa
 • han ska slippa
 • vi ska slippa
 • ni ska slippa
 • de ska slippa

Konditionalis

 • jag skulle slippa
 • du skulle slippa
 • han skulle slippa
 • vi skulle slippa
 • ni skulle slippa
 • de skulle slippa
 

Perfekt

 • jag har sluppit
 • du har sluppit
 • han har sluppit
 • vi har sluppit
 • ni har sluppit
 • de har sluppit

Pluskvamperfekt

 • jag hade sluppit
 • du hade sluppit
 • han hade sluppit
 • vi hade sluppit
 • ni hade sluppit
 • de hade sluppit
 

Futurum Exaktum

 • jag kommer att ha sluppit
 • du kommer att ha sluppit
 • han kommer att ha sluppit
 • vi kommer att ha sluppit
 • ni kommer att ha sluppit
 • de kommer att ha sluppit

Konditionalis 2

 • jag skulle ha sluppit
 • du skulle ha sluppit
 • han skulle ha sluppit
 • vi skulle ha sluppit
 • ni skulle ha sluppit
 • de skulle ha sluppit