IT.png gasare

INFINITO

Presente

 • gasare

Passato

 • avere gasato

GERUNDIO

Presente

 • gasando

Passato

 • avendo gasato

PARTICIPIO

Presente

 • gasante

Passato

 • gasato

INDICATIVO

presente

 • gaso
 • gasi
 • gasa
 • gasiamo
 • gasate
 • gasano

imperfetto

 • gasavo
 • gasavi
 • gasava
 • gasavamo
 • gasavate
 • gasavano
 

passato remoto

 • gasai
 • gasasti
 • gasò
 • gasammo
 • gasaste
 • gasarono

futuro

 • gaserò
 • gaserai
 • gaserà
 • gaseremo
 • gaserete
 • gaseranno
 

passato prossimo

 • ho gasato
 • hai gasato
 • ha gasato
 • abbiamo gasato
 • avete gasato
 • hanno gasato

trapassato prossimo

 • avevo gasato
 • avevi gasato
 • aveva gasato
 • avevamo gasato
 • avevate gasato
 • avevano gasato
 

trapassato remoto

 • ebbi gasato
 • avesti gasato
 • ebbe gasato
 • avemmo gasato
 • aveste gasato
 • ebbero gasato

futuro anteriore

 • avrò gasato
 • avrai gasato
 • avrà gasato
 • avremo gasato
 • avrete gasato
 • avranno gasato

CONGIUNTIVO

presente

 • gasi
 • gasi
 • gasi
 • gasiamo
 • gasiate
 • gasino

imperfetto

 • gasassi
 • gasassi
 • gasasse
 • gasassimo
 • gasaste
 • gasassero
 

passato

 • abbia gasato
 • abbia gasato
 • abbia gasato
 • abbiamo gasato
 • abbiate gasato
 • abbiano gasato

trapassato

 • avessi gasato
 • avessi gasato
 • avesse gasato
 • avessimo gasato
 • aveste gasato
 • avessero gasato

CONDIZIONALE

presente

 • gaserei
 • gaseresti
 • gaserebbe
 • gaseremmo
 • gasereste
 • gaserebbero

passato

 • avrei gasato
 • avresti gasato
 • avrebbe gasato
 • avremmo gasato
 • avreste gasato
 • avrebbero gasato

IMPERATIVO

presente

 • gasa
 • gasi
 • gasiamo
 • gasate
 • gasino
 • gaserai