TR.png yenmek

MASTAR

mastar

 • yenmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yeniyorum
 • yeniyorsun
 • yeniyor
 • yeniyoruz
 • yeniyorsunuz
 • yeniyorlar

geniş zaman

 • yenerim
 • yenersin
 • yener
 • yeneriz
 • yenersiniz
 • yenerler
 

dili geçmiş zaman

 • yendim
 • yendin
 • yendi
 • yendik
 • yendiniz
 • yendiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • yeniyormuşum
 • yeniyormuşsun
 • yeniyormuş
 • yeniyormuşuz
 • yeniyormuşsunuz
 • yeniyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yenermişim
 • yenermişsin
 • yenermiş
 • yenermişiz
 • yenermişsiniz
 • yenermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • yeniyordum
 • yeniyordun
 • yeniyordu
 • yeniyorduk
 • yeniyordunuz
 • yeniyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yenmiştim
 • yenmiştin
 • yenmişti
 • yenmiştik
 • yenmiştiniz
 • yenmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yenmişmişim
 • yenmişmişsin
 • yenmişmiş
 • yenmişmişiz
 • yenmişmişiniz
 • yenmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yenmiş olacağım
 • yenmiş olacaksın
 • yenmiş olacak
 • yenmiş olacağız
 • yenmiş olacaksınız
 • yenmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yenseydim
 • yenseydin
 • yenseydi
 • yenseydik
 • yenseydiniz
 • yenseydiler
 

şartın rivayeti

 • yenseymişim
 • yenseymişsin
 • yenseymiş
 • yenseymişiz
 • yenseymişsiniz
 • yenseymişler

gelecek zaman

 • yeneceğim
 • yeneceksin
 • yenecek
 • yeneceğiz
 • yeneceksiniz
 • yenecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yenecektim
 • yenecektin
 • yenecekti
 • yenecektik
 • yenecektiniz
 • yenecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • yenecekmişim
 • yenecekmişsin
 • yenecekmiş
 • yenecekmişiz
 • yenecekmişsiniz
 • yenecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • yeneceksem
 • yeneceksen
 • yenecekse
 • yeneceksek
 • yenecekseniz
 • yenecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • yenmeliyim
 • yenmelisin
 • yenmeli(dir)
 • yenmeliyiz
 • yenmeliisiniz
 • yenmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • yenmeliydim
 • yenmeliydin
 • yenmeliydi
 • yenmeliydik
 • yenmeliydiniz
 • yenmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • yenmeliymişim
 • yenmeliymişsin
 • yenmeliymiş
 • yenmeliymişiz
 • yenmeliymişsiniz
 • yenmeliymişler

EMIR

emir

 • yen
 • yensin
 • yenelim
 • yenin(iz)
 • yensinler

ŞART

şart

 • yensem
 • yensen
 • yense
 • yensek
 • yenseniz
 • yenseler

şimdiki zamanın şartı

 • yeniyorsam
 • yeniyorsan
 • yeniyorsa
 • yeniyorsak
 • yeniyorsanız
 • yeniyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yenersem
 • yenersen
 • yenerse
 • yenersek
 • yenerseniz
 • yenerseler

dili geçmişin şartı

 • yendiysem
 • yendiysen
 • yendiyse
 • yendiysek
 • yendiyseniz
 • yendiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • yenmişsem
 • yenmişsen
 • yenmişse
 • yenmişsek
 • yenmişseniz
 • yenmişseler

DILEK

dilek

 • yeneyim
 • yenesin
 • yene
 • yenelim
 • yenesiniz
 • yeneler

dileğin hikayesi

 • yeneydim
 • yeneydin
 • yeneydi
 • yeneydik
 • yeneydiniz
 • yeneydiler
 

dileğin rivayeti

 • yeneymişim
 • yeneymişsin
 • yeneymiş
 • yeneydiler
 • yeneymişsiniz
 • yeneymişler