TR.png yapıvermek

MASTAR

mastar

 • yapıvermek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yapıveriyorum
 • yapıveriyorsun
 • yapıveriyor
 • yapıveriyoruz
 • yapıveriyorsunuz
 • yapıveriyorlar

geniş zaman

 • yapıveririm
 • yapıverirsin
 • yapıverir
 • yapıveririz
 • yapıverirsiniz
 • yapıverirler
 

dili geçmiş zaman

 • yapıverdim
 • yapıverdin
 • yapıverdi
 • yapıverdik
 • yapıverdiniz
 • yapıverdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • yapıveriyormuşum
 • yapıveriyormuşsun
 • yapıveriyormuş
 • yapıveriyormuşuz
 • yapıveriyormuşsunuz
 • yapıveriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yapıverirmişim
 • yapıverirmişsin
 • yapıverirmiş
 • yapıverirmişiz
 • yapıverirmişsiniz
 • yapıverirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • yapıveriyordum
 • yapıveriyordun
 • yapıveriyordu
 • yapıveriyorduk
 • yapıveriyordunuz
 • yapıveriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yapıvermiştim
 • yapıvermiştin
 • yapıvermişti
 • yapıvermiştik
 • yapıvermiştiniz
 • yapıvermiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yapıvermişmişim
 • yapıvermişmişsin
 • yapıvermişmiş
 • yapıvermişmişiz
 • yapıvermişmişiniz
 • yapıvermişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yapıvermiş olacağım
 • yapıvermiş olacaksın
 • yapıvermiş olacak
 • yapıvermiş olacağız
 • yapıvermiş olacaksınız
 • yapıvermiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yapıverseydim
 • yapıverseydin
 • yapıverseydi
 • yapıverseydik
 • yapıverseydiniz
 • yapıverseydiler
 

şartın rivayeti

 • yapıverseymişim
 • yapıverseymişsin
 • yapıverseymiş
 • yapıverseymişiz
 • yapıverseymişsiniz
 • yapıverseymişler

gelecek zaman

 • yapıvereceğim
 • yapıvereceksin
 • yapıverecek
 • yapıvereceğiz
 • yapıvereceksiniz
 • yapıverecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yapıverecektim
 • yapıverecektin
 • yapıverecekti
 • yapıverecektik
 • yapıverecektiniz
 • yapıverecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • yapıverecekmişim
 • yapıverecekmişsin
 • yapıverecekmiş
 • yapıverecekmişiz
 • yapıverecekmişsiniz
 • yapıverecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • yapıvereceksem
 • yapıvereceksen
 • yapıverecekse
 • yapıvereceksek
 • yapıverecekseniz
 • yapıverecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • yapıvermeliyim
 • yapıvermelisin
 • yapıvermeli(dir)
 • yapıvermeliyiz
 • yapıvermeliisiniz
 • yapıvermeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • yapıvermeliydim
 • yapıvermeliydin
 • yapıvermeliydi
 • yapıvermeliydik
 • yapıvermeliydiniz
 • yapıvermeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • yapıvermeliymişim
 • yapıvermeliymişsin
 • yapıvermeliymiş
 • yapıvermeliymişiz
 • yapıvermeliymişsiniz
 • yapıvermeliymişler

EMIR

emir

 • yapıver
 • yapıversin
 • yapıverelim
 • yapıverin(iz)
 • yapıversinler

ŞART

şart

 • yapıversem
 • yapıversen
 • yapıverse
 • yapıversek
 • yapıverseniz
 • yapıverseler

şimdiki zamanın şartı

 • yapıveriyorsam
 • yapıveriyorsan
 • yapıveriyorsa
 • yapıveriyorsak
 • yapıveriyorsanız
 • yapıveriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yapıverirsem
 • yapıverirsen
 • yapıverirse
 • yapıverirsek
 • yapıverirseniz
 • yapıverirseler

dili geçmişin şartı

 • yapıverdiysem
 • yapıverdiysen
 • yapıverdiyse
 • yapıverdiysek
 • yapıverdiyseniz
 • yapıverdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • yapıvermişsem
 • yapıvermişsen
 • yapıvermişse
 • yapıvermişsek
 • yapıvermişseniz
 • yapıvermişseler

DILEK

dilek

 • yapıvereyim
 • yapıveresin
 • yapıvere
 • yapıverelim
 • yapıveresiniz
 • yapıvereler

dileğin hikayesi

 • yapıvereydim
 • yapıvereydin
 • yapıvereydi
 • yapıvereydik
 • yapıvereydiniz
 • yapıvereydiler
 

dileğin rivayeti

 • yapıvereymişim
 • yapıvereymişsin
 • yapıvereymiş
 • yapıvereydiler
 • yapıvereymişsiniz
 • yapıvereymişler