TR.png sezmek

MASTAR

mastar

 • sezmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • seziyorum
 • seziyorsun
 • seziyor
 • seziyoruz
 • seziyorsunuz
 • seziyorlar

geniş zaman

 • sezerim
 • sezersin
 • sezer
 • sezeriz
 • sezersiniz
 • sezerler
 

dili geçmiş zaman

 • sezdim
 • sezdin
 • sezdi
 • sezdik
 • sezdiniz
 • sezdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • seziyormuşum
 • seziyormuşsun
 • seziyormuş
 • seziyormuşuz
 • seziyormuşsunuz
 • seziyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • sezermişim
 • sezermişsin
 • sezermiş
 • sezermişiz
 • sezermişsiniz
 • sezermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • seziyordum
 • seziyordun
 • seziyordu
 • seziyorduk
 • seziyordunuz
 • seziyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • sezmiştim
 • sezmiştin
 • sezmişti
 • sezmiştik
 • sezmiştiniz
 • sezmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • sezmişmişim
 • sezmişmişsin
 • sezmişmiş
 • sezmişmişiz
 • sezmişmişiniz
 • sezmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • sezmiş olacağım
 • sezmiş olacaksın
 • sezmiş olacak
 • sezmiş olacağız
 • sezmiş olacaksınız
 • sezmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • sezseydim
 • sezseydin
 • sezseydi
 • sezseydik
 • sezseydiniz
 • sezseydiler
 

şartın rivayeti

 • sezseymişim
 • sezseymişsin
 • sezseymiş
 • sezseymişiz
 • sezseymişsiniz
 • sezseymişler

gelecek zaman

 • sezeceğim
 • sezeceksin
 • sezecek
 • sezeceğiz
 • sezeceksiniz
 • sezecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • sezecektim
 • sezecektin
 • sezecekti
 • sezecektik
 • sezecektiniz
 • sezecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • sezecekmişim
 • sezecekmişsin
 • sezecekmiş
 • sezecekmişiz
 • sezecekmişsiniz
 • sezecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • sezeceksem
 • sezeceksen
 • sezecekse
 • sezeceksek
 • sezecekseniz
 • sezecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • sezmeliyim
 • sezmelisin
 • sezmeli(dir)
 • sezmeliyiz
 • sezmeliisiniz
 • sezmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • sezmeliydim
 • sezmeliydin
 • sezmeliydi
 • sezmeliydik
 • sezmeliydiniz
 • sezmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • sezmeliymişim
 • sezmeliymişsin
 • sezmeliymiş
 • sezmeliymişiz
 • sezmeliymişsiniz
 • sezmeliymişler

EMIR

emir

 • sez
 • sezsin
 • sezelim
 • sezin(iz)
 • sezsinler

ŞART

şart

 • sezsem
 • sezsen
 • sezse
 • sezsek
 • sezseniz
 • sezseler

şimdiki zamanın şartı

 • seziyorsam
 • seziyorsan
 • seziyorsa
 • seziyorsak
 • seziyorsanız
 • seziyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • sezersem
 • sezersen
 • sezerse
 • sezersek
 • sezerseniz
 • sezerseler

dili geçmişin şartı

 • sezdiysem
 • sezdiysen
 • sezdiyse
 • sezdiysek
 • sezdiyseniz
 • sezdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • sezmişsem
 • sezmişsen
 • sezmişse
 • sezmişsek
 • sezmişseniz
 • sezmişseler

DILEK

dilek

 • sezeyim
 • sezesin
 • seze
 • sezelim
 • sezesiniz
 • sezeler

dileğin hikayesi

 • sezeydim
 • sezeydin
 • sezeydi
 • sezeydik
 • sezeydiniz
 • sezeydiler
 

dileğin rivayeti

 • sezeymişim
 • sezeymişsin
 • sezeymiş
 • sezeydiler
 • sezeymişsiniz
 • sezeymişler