TR.png sevimsizleºtirmek

MASTAR

mastar

 • sevimsizleºtirmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • sevimsizleºtiriyorum
 • sevimsizleºtiriyorsun
 • sevimsizleºtiriyor
 • sevimsizleºtiriyoruz
 • sevimsizleºtiriyorsunuz
 • sevimsizleºtiriyorlar

geniş zaman

 • sevimsizleºtiririm
 • sevimsizleºtirirsin
 • sevimsizleºtirir
 • sevimsizleºtiririz
 • sevimsizleºtirirsiniz
 • sevimsizleºtirirler
 

dili geçmiş zaman

 • sevimsizleºtirdim
 • sevimsizleºtirdin
 • sevimsizleºtirdi
 • sevimsizleºtirdik
 • sevimsizleºtirdiniz
 • sevimsizleºtirdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • sevimsizleºtiriyormuşum
 • sevimsizleºtiriyormuşsun
 • sevimsizleºtiriyormuş
 • sevimsizleºtiriyormuşuz
 • sevimsizleºtiriyormuşsunuz
 • sevimsizleºtiriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • sevimsizleºtirirmişim
 • sevimsizleºtirirmişsin
 • sevimsizleºtirirmiş
 • sevimsizleºtirirmişiz
 • sevimsizleºtirirmişsiniz
 • sevimsizleºtirirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • sevimsizleºtiriyordum
 • sevimsizleºtiriyordun
 • sevimsizleºtiriyordu
 • sevimsizleºtiriyorduk
 • sevimsizleºtiriyordunuz
 • sevimsizleºtiriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • sevimsizleºtirmiştim
 • sevimsizleºtirmiştin
 • sevimsizleºtirmişti
 • sevimsizleºtirmiştik
 • sevimsizleºtirmiştiniz
 • sevimsizleºtirmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • sevimsizleºtirmişmişim
 • sevimsizleºtirmişmişsin
 • sevimsizleºtirmişmiş
 • sevimsizleºtirmişmişiz
 • sevimsizleºtirmişmişiniz
 • sevimsizleºtirmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • sevimsizleºtirmiş olacağım
 • sevimsizleºtirmiş olacaksın
 • sevimsizleºtirmiş olacak
 • sevimsizleºtirmiş olacağız
 • sevimsizleºtirmiş olacaksınız
 • sevimsizleºtirmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • sevimsizleºtirseydim
 • sevimsizleºtirseydin
 • sevimsizleºtirseydi
 • sevimsizleºtirseydik
 • sevimsizleºtirseydiniz
 • sevimsizleºtirseydiler
 

şartın rivayeti

 • sevimsizleºtirseymişim
 • sevimsizleºtirseymişsin
 • sevimsizleºtirseymiş
 • sevimsizleºtirseymişiz
 • sevimsizleºtirseymişsiniz
 • sevimsizleºtirseymişler

gelecek zaman

 • sevimsizleºtireceğim
 • sevimsizleºtireceksin
 • sevimsizleºtirecek
 • sevimsizleºtireceğiz
 • sevimsizleºtireceksiniz
 • sevimsizleºtirecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • sevimsizleºtirecektim
 • sevimsizleºtirecektin
 • sevimsizleºtirecekti
 • sevimsizleºtirecektik
 • sevimsizleºtirecektiniz
 • sevimsizleºtirecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • sevimsizleºtirecekmişim
 • sevimsizleºtirecekmişsin
 • sevimsizleºtirecekmiş
 • sevimsizleºtirecekmişiz
 • sevimsizleºtirecekmişsiniz
 • sevimsizleºtirecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • sevimsizleºtireceksem
 • sevimsizleºtireceksen
 • sevimsizleºtirecekse
 • sevimsizleºtireceksek
 • sevimsizleºtirecekseniz
 • sevimsizleºtirecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • sevimsizleºtirmeliyim
 • sevimsizleºtirmelisin
 • sevimsizleºtirmeli(dir)
 • sevimsizleºtirmeliyiz
 • sevimsizleºtirmeliisiniz
 • sevimsizleºtirmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • sevimsizleºtirmeliydim
 • sevimsizleºtirmeliydin
 • sevimsizleºtirmeliydi
 • sevimsizleºtirmeliydik
 • sevimsizleºtirmeliydiniz
 • sevimsizleºtirmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • sevimsizleºtirmeliymişim
 • sevimsizleºtirmeliymişsin
 • sevimsizleºtirmeliymiş
 • sevimsizleºtirmeliymişiz
 • sevimsizleºtirmeliymişsiniz
 • sevimsizleºtirmeliymişler

EMIR

emir

 • sevimsizleºtir
 • sevimsizleºtirsin
 • sevimsizleºtirelim
 • sevimsizleºtirin(iz)
 • sevimsizleºtirsinler

ŞART

şart

 • sevimsizleºtirsem
 • sevimsizleºtirsen
 • sevimsizleºtirse
 • sevimsizleºtirsek
 • sevimsizleºtirseniz
 • sevimsizleºtirseler

şimdiki zamanın şartı

 • sevimsizleºtiriyorsam
 • sevimsizleºtiriyorsan
 • sevimsizleºtiriyorsa
 • sevimsizleºtiriyorsak
 • sevimsizleºtiriyorsanız
 • sevimsizleºtiriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • sevimsizleºtirirsem
 • sevimsizleºtirirsen
 • sevimsizleºtirirse
 • sevimsizleºtirirsek
 • sevimsizleºtirirseniz
 • sevimsizleºtirirseler

dili geçmişin şartı

 • sevimsizleºtirdiysem
 • sevimsizleºtirdiysen
 • sevimsizleºtirdiyse
 • sevimsizleºtirdiysek
 • sevimsizleºtirdiyseniz
 • sevimsizleºtirdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • sevimsizleºtirmişsem
 • sevimsizleºtirmişsen
 • sevimsizleºtirmişse
 • sevimsizleºtirmişsek
 • sevimsizleºtirmişseniz
 • sevimsizleºtirmişseler

DILEK

dilek

 • sevimsizleºtireyim
 • sevimsizleºtiresin
 • sevimsizleºtire
 • sevimsizleºtirelim
 • sevimsizleºtiresiniz
 • sevimsizleºtireler

dileğin hikayesi

 • sevimsizleºtireydim
 • sevimsizleºtireydin
 • sevimsizleºtireydi
 • sevimsizleºtireydik
 • sevimsizleºtireydiniz
 • sevimsizleºtireydiler
 

dileğin rivayeti

 • sevimsizleºtireymişim
 • sevimsizleºtireymişsin
 • sevimsizleºtireymiş
 • sevimsizleºtireydiler
 • sevimsizleºtireymişsiniz
 • sevimsizleºtireymişler