TR.png üretmek

MASTAR

mastar

 • üretmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • üretiyorum
 • üretiyorsun
 • üretiyor
 • üretiyoruz
 • üretiyorsunuz
 • üretiyorlar

geniş zaman

 • üretirim
 • üretirsin
 • üretir
 • üretiriz
 • üretirsiniz
 • üretirler
 

dili geçmiş zaman

 • ürettim
 • ürettin
 • üretti
 • ürettik
 • ürettiniz
 • ürettiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • üretiyormuşum
 • üretiyormuşsun
 • üretiyormuş
 • üretiyormuşuz
 • üretiyormuşsunuz
 • üretiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • üretirmişim
 • üretirmişsin
 • üretirmiş
 • üretirmişiz
 • üretirmişsiniz
 • üretirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • üretiyordum
 • üretiyordun
 • üretiyordu
 • üretiyorduk
 • üretiyordunuz
 • üretiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • üretmiştim
 • üretmiştin
 • üretmişti
 • üretmiştik
 • üretmiştiniz
 • üretmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • üretmişmişim
 • üretmişmişsin
 • üretmişmiş
 • üretmişmişiz
 • üretmişmişiniz
 • üretmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • üretmiş olacağım
 • üretmiş olacaksın
 • üretmiş olacak
 • üretmiş olacağız
 • üretmiş olacaksınız
 • üretmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • üretseydim
 • üretseydin
 • üretseydi
 • üretseydik
 • üretseydiniz
 • üretseydiler
 

şartın rivayeti

 • üretseymişim
 • üretseymişsin
 • üretseymiş
 • üretseymişiz
 • üretseymişsiniz
 • üretseymişler

gelecek zaman

 • üreteceğim
 • üreteceksin
 • üretecek
 • üreteceğiz
 • üreteceksiniz
 • üretecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • üretecektim
 • üretecektin
 • üretecekti
 • üretecektik
 • üretecektiniz
 • üretecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • üretecekmişim
 • üretecekmişsin
 • üretecekmiş
 • üretecekmişiz
 • üretecekmişsiniz
 • üretecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • üreteceksem
 • üreteceksen
 • üretecekse
 • üreteceksek
 • üretecekseniz
 • üretecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • üretmeliyim
 • üretmelisin
 • üretmeli(dir)
 • üretmeliyiz
 • üretmeliisiniz
 • üretmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • üretmeliydim
 • üretmeliydin
 • üretmeliydi
 • üretmeliydik
 • üretmeliydiniz
 • üretmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • üretmeliymişim
 • üretmeliymişsin
 • üretmeliymiş
 • üretmeliymişiz
 • üretmeliymişsiniz
 • üretmeliymişler

EMIR

emir

 • üret
 • üretsin
 • üretelim
 • üretin(iz)
 • üretsinler

ŞART

şart

 • üretsem
 • üretsen
 • üretse
 • üretsek
 • üretseniz
 • üretseler

şimdiki zamanın şartı

 • üretiyorsam
 • üretiyorsan
 • üretiyorsa
 • üretiyorsak
 • üretiyorsanız
 • üretiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • üretirsem
 • üretirsen
 • üretirse
 • üretirsek
 • üretirseniz
 • üretirseler

dili geçmişin şartı

 • ürettiysem
 • ürettiysen
 • ürettiyse
 • ürettiysek
 • ürettiyseniz
 • ürettiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • üretmişsem
 • üretmişsen
 • üretmişse
 • üretmişsek
 • üretmişseniz
 • üretmişseler

DILEK

dilek

 • üreteyim
 • üretesin
 • ürete
 • üretelim
 • üretesiniz
 • üreteler

dileğin hikayesi

 • üreteydim
 • üreteydin
 • üreteydi
 • üreteydik
 • üreteydiniz
 • üreteydiler
 

dileğin rivayeti

 • üreteymişim
 • üreteymişsin
 • üreteymiş
 • üreteydiler
 • üreteymişsiniz
 • üreteymişler