TR.png ürpermek

MASTAR

mastar

 • ürpermek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • ürperiyorum
 • ürperiyorsun
 • ürperiyor
 • ürperiyoruz
 • ürperiyorsunuz
 • ürperiyorlar

geniş zaman

 • ürperirim
 • ürperirsin
 • ürperir
 • ürpeririz
 • ürperirsiniz
 • ürperirler
 

dili geçmiş zaman

 • ürperdim
 • ürperdin
 • ürperdi
 • ürperdik
 • ürperdiniz
 • ürperdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • ürperiyormuşum
 • ürperiyormuşsun
 • ürperiyormuş
 • ürperiyormuşuz
 • ürperiyormuşsunuz
 • ürperiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • ürperirmişim
 • ürperirmişsin
 • ürperirmiş
 • ürperirmişiz
 • ürperirmişsiniz
 • ürperirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • ürperiyordum
 • ürperiyordun
 • ürperiyordu
 • ürperiyorduk
 • ürperiyordunuz
 • ürperiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • ürpermiştim
 • ürpermiştin
 • ürpermişti
 • ürpermiştik
 • ürpermiştiniz
 • ürpermiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • ürpermişmişim
 • ürpermişmişsin
 • ürpermişmiş
 • ürpermişmişiz
 • ürpermişmişiniz
 • ürpermişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • ürpermiş olacağım
 • ürpermiş olacaksın
 • ürpermiş olacak
 • ürpermiş olacağız
 • ürpermiş olacaksınız
 • ürpermiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • ürperseydim
 • ürperseydin
 • ürperseydi
 • ürperseydik
 • ürperseydiniz
 • ürperseydiler
 

şartın rivayeti

 • ürperseymişim
 • ürperseymişsin
 • ürperseymiş
 • ürperseymişiz
 • ürperseymişsiniz
 • ürperseymişler

gelecek zaman

 • ürpereceğim
 • ürpereceksin
 • ürperecek
 • ürpereceğiz
 • ürpereceksiniz
 • ürperecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • ürperecektim
 • ürperecektin
 • ürperecekti
 • ürperecektik
 • ürperecektiniz
 • ürperecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • ürperecekmişim
 • ürperecekmişsin
 • ürperecekmiş
 • ürperecekmişiz
 • ürperecekmişsiniz
 • ürperecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • ürpereceksem
 • ürpereceksen
 • ürperecekse
 • ürpereceksek
 • ürperecekseniz
 • ürperecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • ürpermeliyim
 • ürpermelisin
 • ürpermeli(dir)
 • ürpermeliyiz
 • ürpermeliisiniz
 • ürpermeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • ürpermeliydim
 • ürpermeliydin
 • ürpermeliydi
 • ürpermeliydik
 • ürpermeliydiniz
 • ürpermeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • ürpermeliymişim
 • ürpermeliymişsin
 • ürpermeliymiş
 • ürpermeliymişiz
 • ürpermeliymişsiniz
 • ürpermeliymişler

EMIR

emir

 • ürper
 • ürpersin
 • ürperelim
 • ürperin(iz)
 • ürpersinler

ŞART

şart

 • ürpersem
 • ürpersen
 • ürperse
 • ürpersek
 • ürperseniz
 • ürperseler

şimdiki zamanın şartı

 • ürperiyorsam
 • ürperiyorsan
 • ürperiyorsa
 • ürperiyorsak
 • ürperiyorsanız
 • ürperiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • ürperirsem
 • ürperirsen
 • ürperirse
 • ürperirsek
 • ürperirseniz
 • ürperirseler

dili geçmişin şartı

 • ürperdiysem
 • ürperdiysen
 • ürperdiyse
 • ürperdiysek
 • ürperdiyseniz
 • ürperdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • ürpermişsem
 • ürpermişsen
 • ürpermişse
 • ürpermişsek
 • ürpermişseniz
 • ürpermişseler

DILEK

dilek

 • ürpereyim
 • ürperesin
 • ürpere
 • ürperelim
 • ürperesiniz
 • ürpereler

dileğin hikayesi

 • ürpereydim
 • ürpereydin
 • ürpereydi
 • ürpereydik
 • ürpereydiniz
 • ürpereydiler
 

dileğin rivayeti

 • ürpereymişim
 • ürpereymişsin
 • ürpereymiş
 • ürpereydiler
 • ürpereymişsiniz
 • ürpereymişler