TR.png demek

MASTAR

mastar

 • demek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • diyorum
 • diyorsun
 • diyor
 • diyoruz
 • diyorsunuz
 • diyorlar

geniş zaman

 • derim
 • dersin
 • der
 • deriz
 • dersiniz
 • derler
 

dili geçmiş zaman

 • dedim
 • dedin
 • dedi
 • dedik
 • dediniz
 • dediler

şimdiki zamanın rivayeti

 • diyormuşum
 • diyormuşsun
 • diyormuş
 • diyormuşuz
 • diyormuşsunuz
 • diyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • dermişim
 • dermişsin
 • dermiş
 • dermişiz
 • dermişsiniz
 • dermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • diyordum
 • diyordun
 • diyordu
 • diyorduk
 • diyordunuz
 • diyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • demiştim
 • demiştin
 • demişti
 • demiştik
 • demiştiniz
 • demiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • demişmişim
 • demişmişsin
 • demişmiş
 • demişmişiz
 • demişmişiniz
 • demişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • demiş olacağım
 • demiş olacaksın
 • demiş olacak
 • demiş olacağız
 • demiş olacaksınız
 • demiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • deseydim
 • deseydin
 • deseydi
 • deseydik
 • deseydiniz
 • deseydiler
 

şartın rivayeti

 • deseymişim
 • deseymişsin
 • deseymiş
 • deseymişiz
 • deseymişsiniz
 • deseymişler

gelecek zaman

 • diyeceğim
 • diyeceksin
 • diyecek
 • diyeceğiz
 • diyceksiniz
 • diyecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • diyecektim
 • diyecektin
 • diyecekti
 • diyecektik
 • diyecektiniz
 • diyecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • diyecekmişim
 • diyecekmişsin
 • diyecekmiş
 • diyecekmişiz
 • diyecekmişsiniz
 • diyecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • diyeceksem
 • diyeceksen
 • diyecekse
 • diyeceksek
 • diyecekseniz
 • diyecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • demeliyim
 • demelisin
 • demeli(dir)
 • demeliyiz
 • demeliisiniz
 • demeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • demeliydim
 • demeliydin
 • demeliydi
 • demeliydik
 • demeliydiniz
 • demeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • demeliymişim
 • demeliymişsin
 • demeliymiş
 • demeliymişiz
 • demeliymişsiniz
 • demeliymişler

EMIR

emir

 • de
 • desin
 • diyelim
 • diyin(iz)
 • desinler

ŞART

şart

 • desem
 • desen
 • dese
 • desek
 • deseniz
 • deseler

şimdiki zamanın şartı

 • diyorsam
 • diyorsan
 • diyorsa
 • diyorsak
 • diyorsanız
 • diyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • dersem
 • dersen
 • derse
 • dersek
 • derseniz
 • derseler

dili geçmişin şartı

 • dediysem
 • dediysen
 • dediyse
 • dediysek
 • dediyseniz
 • dediyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • demişsem
 • demişsen
 • demişse
 • demişsek
 • demişseniz
 • demişseler

DILEK

dilek

 • diyeyim
 • diyesin
 • diye
 • diyelim
 • diysiniz
 • diyeler

dileğin hikayesi

 • diyeydim
 • diyeydin
 • diyeydi
 • diyeydik
 • diyeydiniz
 • diyeydiler
 

dileğin rivayeti

 • diyeymişim
 • diyeymişsin
 • diyeymiş
 • diyeydiler
 • diyeymişsiniz
 • diyeymişler