TR.png çömelmek

MASTAR

mastar

 • çömelmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çömeliyorum
 • çömeliyorsun
 • çömeliyor
 • çömeliyoruz
 • çömeliyorsunuz
 • çömeliyorlar

geniş zaman

 • çömelirim
 • çömelirsin
 • çömelir
 • çömeliriz
 • çömelirsiniz
 • çömelirler
 

dili geçmiş zaman

 • çömeldim
 • çömeldin
 • çömeldi
 • çömeldik
 • çömeldiniz
 • çömeldiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • çömeliyormuşum
 • çömeliyormuşsun
 • çömeliyormuş
 • çömeliyormuşuz
 • çömeliyormuşsunuz
 • çömeliyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çömelirmişim
 • çömelirmişsin
 • çömelirmiş
 • çömelirmişiz
 • çömelirmişsiniz
 • çömelirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • çömeliyordum
 • çömeliyordun
 • çömeliyordu
 • çömeliyorduk
 • çömeliyordunuz
 • çömeliyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çömelmiştim
 • çömelmiştin
 • çömelmişti
 • çömelmiştik
 • çömelmiştiniz
 • çömelmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çömelmişmişim
 • çömelmişmişsin
 • çömelmişmiş
 • çömelmişmişiz
 • çömelmişmişiniz
 • çömelmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çömelmiş olacağım
 • çömelmiş olacaksın
 • çömelmiş olacak
 • çömelmiş olacağız
 • çömelmiş olacaksınız
 • çömelmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çömelseydim
 • çömelseydin
 • çömelseydi
 • çömelseydik
 • çömelseydiniz
 • çömelseydiler
 

şartın rivayeti

 • çömelseymişim
 • çömelseymişsin
 • çömelseymiş
 • çömelseymişiz
 • çömelseymişsiniz
 • çömelseymişler

gelecek zaman

 • çömeleceğim
 • çömeleceksin
 • çömelecek
 • çömeleceğiz
 • çömeleceksiniz
 • çömelecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çömelecektim
 • çömelecektin
 • çömelecekti
 • çömelecektik
 • çömelecektiniz
 • çömelecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • çömelecekmişim
 • çömelecekmişsin
 • çömelecekmiş
 • çömelecekmişiz
 • çömelecekmişsiniz
 • çömelecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • çömeleceksem
 • çömeleceksen
 • çömelecekse
 • çömeleceksek
 • çömelecekseniz
 • çömelecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • çömelmeliyim
 • çömelmelisin
 • çömelmeli(dir)
 • çömelmeliyiz
 • çömelmeliisiniz
 • çömelmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • çömelmeliydim
 • çömelmeliydin
 • çömelmeliydi
 • çömelmeliydik
 • çömelmeliydiniz
 • çömelmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • çömelmeliymişim
 • çömelmeliymişsin
 • çömelmeliymiş
 • çömelmeliymişiz
 • çömelmeliymişsiniz
 • çömelmeliymişler

EMIR

emir

 • çömel
 • çömelsin
 • çömelelim
 • çömelin(iz)
 • çömelsinler

ŞART

şart

 • çömelsem
 • çömelsen
 • çömelse
 • çömelsek
 • çömelseniz
 • çömelseler

şimdiki zamanın şartı

 • çömeliyorsam
 • çömeliyorsan
 • çömeliyorsa
 • çömeliyorsak
 • çömeliyorsanız
 • çömeliyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çömelirsem
 • çömelirsen
 • çömelirse
 • çömelirsek
 • çömelirseniz
 • çömelirseler

dili geçmişin şartı

 • çömeldiysem
 • çömeldiysen
 • çömeldiyse
 • çömeldiysek
 • çömeldiyseniz
 • çömeldiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • çömelmişsem
 • çömelmişsen
 • çömelmişse
 • çömelmişsek
 • çömelmişseniz
 • çömelmişseler

DILEK

dilek

 • çömeleyim
 • çömelesin
 • çömele
 • çömelelim
 • çömelesiniz
 • çömeleler

dileğin hikayesi

 • çömeleydim
 • çömeleydin
 • çömeleydi
 • çömeleydik
 • çömeleydiniz
 • çömeleydiler
 

dileğin rivayeti

 • çömeleymişim
 • çömeleymişsin
 • çömeleymiş
 • çömeleydiler
 • çömeleymişsiniz
 • çömeleymişler