TR.png çizmek

MASTAR

mastar

 • çizmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çiziyorum
 • çiziyorsun
 • çiziyor
 • çiziyoruz
 • çiziyorsunuz
 • çiziyorlar

geniş zaman

 • çizerim
 • çizersin
 • çizer
 • çizeriz
 • çizersiniz
 • çizerler
 

dili geçmiş zaman

 • çizdim
 • çizdin
 • çizdi
 • çizdik
 • çizdiniz
 • çizdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • çiziyormuşum
 • çiziyormuşsun
 • çiziyormuş
 • çiziyormuşuz
 • çiziyormuşsunuz
 • çiziyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çizermişim
 • çizermişsin
 • çizermiş
 • çizermişiz
 • çizermişsiniz
 • çizermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • çiziyordum
 • çiziyordun
 • çiziyordu
 • çiziyorduk
 • çiziyordunuz
 • çiziyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çizmiştim
 • çizmiştin
 • çizmişti
 • çizmiştik
 • çizmiştiniz
 • çizmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çizmişmişim
 • çizmişmişsin
 • çizmişmiş
 • çizmişmişiz
 • çizmişmişiniz
 • çizmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çizmiş olacağım
 • çizmiş olacaksın
 • çizmiş olacak
 • çizmiş olacağız
 • çizmiş olacaksınız
 • çizmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çizseydim
 • çizseydin
 • çizseydi
 • çizseydik
 • çizseydiniz
 • çizseydiler
 

şartın rivayeti

 • çizseymişim
 • çizseymişsin
 • çizseymiş
 • çizseymişiz
 • çizseymişsiniz
 • çizseymişler

gelecek zaman

 • çizeceğim
 • çizeceksin
 • çizecek
 • çizeceğiz
 • çizeceksiniz
 • çizecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çizecektim
 • çizecektin
 • çizecekti
 • çizecektik
 • çizecektiniz
 • çizecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • çizecekmişim
 • çizecekmişsin
 • çizecekmiş
 • çizecekmişiz
 • çizecekmişsiniz
 • çizecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • çizeceksem
 • çizeceksen
 • çizecekse
 • çizeceksek
 • çizecekseniz
 • çizecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • çizmeliyim
 • çizmelisin
 • çizmeli(dir)
 • çizmeliyiz
 • çizmeliisiniz
 • çizmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • çizmeliydim
 • çizmeliydin
 • çizmeliydi
 • çizmeliydik
 • çizmeliydiniz
 • çizmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • çizmeliymişim
 • çizmeliymişsin
 • çizmeliymiş
 • çizmeliymişiz
 • çizmeliymişsiniz
 • çizmeliymişler

EMIR

emir

 • çiz
 • çizsin
 • çizelim
 • çizin(iz)
 • çizsinler

ŞART

şart

 • çizsem
 • çizsen
 • çizse
 • çizsek
 • çizseniz
 • çizseler

şimdiki zamanın şartı

 • çiziyorsam
 • çiziyorsan
 • çiziyorsa
 • çiziyorsak
 • çiziyorsanız
 • çiziyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çizersem
 • çizersen
 • çizirse
 • çizersek
 • çizerseniz
 • çizerseler

dili geçmişin şartı

 • çizdiysem
 • çizdiysen
 • çizdiyse
 • çizdiysek
 • çizdiyseniz
 • çizdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • çizmişsem
 • çizmişsen
 • çizmişse
 • çizmişsek
 • çizmişseniz
 • çizmişseler

DILEK

dilek

 • çizeyim
 • çizesin
 • çize
 • çizelim
 • çizesiniz
 • çizeler

dileğin hikayesi

 • çizeydim
 • çizeydin
 • çizeydi
 • çizeydik
 • çizeydiniz
 • çizeydiler
 

dileğin rivayeti

 • çizeymişim
 • çizeymişsin
 • çizeymiş
 • çizeydiler
 • çizeymişsiniz
 • çizeymişler