TR.png çirkinleºtirmek

MASTAR

mastar

 • çirkinleºtirmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çirkinleºtiriyorum
 • çirkinleºtiriyorsun
 • çirkinleºtiriyor
 • çirkinleºtiriyoruz
 • çirkinleºtiriyorsunuz
 • çirkinleºtiriyorlar

geniş zaman

 • çirkinleºtiririm
 • çirkinleºtirirsin
 • çirkinleºtirir
 • çirkinleºtiririz
 • çirkinleºtirirsiniz
 • çirkinleºtirirler
 

dili geçmiş zaman

 • çirkinleºtirdim
 • çirkinleºtirdin
 • çirkinleºtirdi
 • çirkinleºtirdik
 • çirkinleºtirdiniz
 • çirkinleºtirdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • çirkinleºtiriyormuşum
 • çirkinleºtiriyormuşsun
 • çirkinleºtiriyormuş
 • çirkinleºtiriyormuşuz
 • çirkinleºtiriyormuşsunuz
 • çirkinleºtiriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çirkinleºtirirmişim
 • çirkinleºtirirmişsin
 • çirkinleºtirirmiş
 • çirkinleºtirirmişiz
 • çirkinleºtirirmişsiniz
 • çirkinleºtirirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • çirkinleºtiriyordum
 • çirkinleºtiriyordun
 • çirkinleºtiriyordu
 • çirkinleºtiriyorduk
 • çirkinleºtiriyordunuz
 • çirkinleºtiriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çirkinleºtirmiştim
 • çirkinleºtirmiştin
 • çirkinleºtirmişti
 • çirkinleºtirmiştik
 • çirkinleºtirmiştiniz
 • çirkinleºtirmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çirkinleºtirmişmişim
 • çirkinleºtirmişmişsin
 • çirkinleºtirmişmiş
 • çirkinleºtirmişmişiz
 • çirkinleºtirmişmişiniz
 • çirkinleºtirmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çirkinleºtirmiş olacağım
 • çirkinleºtirmiş olacaksın
 • çirkinleºtirmiş olacak
 • çirkinleºtirmiş olacağız
 • çirkinleºtirmiş olacaksınız
 • çirkinleºtirmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çirkinleºtirseydim
 • çirkinleºtirseydin
 • çirkinleºtirseydi
 • çirkinleºtirseydik
 • çirkinleºtirseydiniz
 • çirkinleºtirseydiler
 

şartın rivayeti

 • çirkinleºtirseymişim
 • çirkinleºtirseymişsin
 • çirkinleºtirseymiş
 • çirkinleºtirseymişiz
 • çirkinleºtirseymişsiniz
 • çirkinleºtirseymişler

gelecek zaman

 • çirkinleºtireceğim
 • çirkinleºtireceksin
 • çirkinleºtirecek
 • çirkinleºtireceğiz
 • çirkinleºtireceksiniz
 • çirkinleºtirecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çirkinleºtirecektim
 • çirkinleºtirecektin
 • çirkinleºtirecekti
 • çirkinleºtirecektik
 • çirkinleºtirecektiniz
 • çirkinleºtirecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • çirkinleºtirecekmişim
 • çirkinleºtirecekmişsin
 • çirkinleºtirecekmiş
 • çirkinleºtirecekmişiz
 • çirkinleºtirecekmişsiniz
 • çirkinleºtirecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • çirkinleºtireceksem
 • çirkinleºtireceksen
 • çirkinleºtirecekse
 • çirkinleºtireceksek
 • çirkinleºtirecekseniz
 • çirkinleºtirecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • çirkinleºtirmeliyim
 • çirkinleºtirmelisin
 • çirkinleºtirmeli(dir)
 • çirkinleºtirmeliyiz
 • çirkinleºtirmeliisiniz
 • çirkinleºtirmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • çirkinleºtirmeliydim
 • çirkinleºtirmeliydin
 • çirkinleºtirmeliydi
 • çirkinleºtirmeliydik
 • çirkinleºtirmeliydiniz
 • çirkinleºtirmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • çirkinleºtirmeliymişim
 • çirkinleºtirmeliymişsin
 • çirkinleºtirmeliymiş
 • çirkinleºtirmeliymişiz
 • çirkinleºtirmeliymişsiniz
 • çirkinleºtirmeliymişler

EMIR

emir

 • çirkinleºtir
 • çirkinleºtirsin
 • çirkinleºtirelim
 • çirkinleºtirin(iz)
 • çirkinleºtirsinler

ŞART

şart

 • çirkinleºtirsem
 • çirkinleºtirsen
 • çirkinleºtirse
 • çirkinleºtirsek
 • çirkinleºtirseniz
 • çirkinleºtirseler

şimdiki zamanın şartı

 • çirkinleºtiriyorsam
 • çirkinleºtiriyorsan
 • çirkinleºtiriyorsa
 • çirkinleºtiriyorsak
 • çirkinleºtiriyorsanız
 • çirkinleºtiriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çirkinleºtirirsem
 • çirkinleºtirirsen
 • çirkinleºtirirse
 • çirkinleºtirirsek
 • çirkinleºtirirseniz
 • çirkinleºtirirseler

dili geçmişin şartı

 • çirkinleºtirdiysem
 • çirkinleºtirdiysen
 • çirkinleºtirdiyse
 • çirkinleºtirdiysek
 • çirkinleºtirdiyseniz
 • çirkinleºtirdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • çirkinleºtirmişsem
 • çirkinleºtirmişsen
 • çirkinleºtirmişse
 • çirkinleºtirmişsek
 • çirkinleºtirmişseniz
 • çirkinleºtirmişseler

DILEK

dilek

 • çirkinleºtireyim
 • çirkinleºtiresin
 • çirkinleºtire
 • çirkinleºtirelim
 • çirkinleºtiresiniz
 • çirkinleºtireler

dileğin hikayesi

 • çirkinleºtireydim
 • çirkinleºtireydin
 • çirkinleºtireydi
 • çirkinleºtireydik
 • çirkinleºtireydiniz
 • çirkinleºtireydiler
 

dileğin rivayeti

 • çirkinleºtireymişim
 • çirkinleºtireymişsin
 • çirkinleºtireymiş
 • çirkinleºtireydiler
 • çirkinleºtireymişsiniz
 • çirkinleºtireymişler