TR.png yaygınlaştırmak

MASTAR

mastar

 • yaygınlaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yaygınlaştırıyorum
 • yaygınlaştırıyorsun
 • yaygınlaştırıyor
 • yaygınlaştırıyoruz
 • yaygınlaştırıyorsunuz
 • yaygınlaştırıyorlar

geniş zaman

 • yaygınlaştırırım
 • yaygınlaştırırsın
 • yaygınlaştırır
 • yaygınlaştırırız
 • yaygınlaştırırsınız
 • yaygınlaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • yaygınlaştırdım
 • yaygınlaştırdın
 • yaygınlaştırdı
 • yaygınlaştırdık
 • yaygınlaştırdınız
 • yaygınlaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • yaygınlaştırıyormuşum
 • yaygınlaştırıyormuşsun
 • yaygınlaştırıyormuş
 • yaygınlaştırıyormuşuz
 • yaygınlaştırıyormuşsunuz
 • yaygınlaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yaygınlaştırırmışım
 • yaygınlaştırırmışsın
 • yaygınlaştırırmış
 • yaygınlaştırırmışız
 • yaygınlaştırırmışsınız
 • yaygınlaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • yaygınlaştırıyordum
 • yaygınlaştırıyordun
 • yaygınlaştırıyordu
 • yaygınlaştırıyorduk
 • yaygınlaştırıyordunuz
 • yaygınlaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yaygınlaştırmıştım
 • yaygınlaştırmıştın
 • yaygınlaştırmıştı
 • yaygınlaştırmıştık
 • yaygınlaştırmıştınız
 • yaygınlaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yaygınlaştırmışmışım
 • yaygınlaştırmışmışsın
 • yaygınlaştırmışmış
 • yaygınlaştırmışmışız
 • yaygınlaştırmışmışınız
 • yaygınlaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yaygınlaştırmış olacağım
 • yaygınlaştırmış olacaksın
 • yaygınlaştırmış olacak
 • yaygınlaştırmış olacağız
 • yaygınlaştırmış olacaksınız
 • yaygınlaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yaygınlaştırsaydım
 • yaygınlaştırsaydın
 • yaygınlaştırsaydı
 • yaygınlaştırsaydık
 • yaygınlaştırsaydınız
 • yaygınlaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • yaygınlaştırsaymışım
 • yaygınlaştırsaymışsın
 • yaygınlaştırsaymış
 • yaygınlaştırsaymışız
 • yaygınlaştırsaymışsınız
 • yaygınlaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • yaygınlaştıracağım
 • yaygınlaştıracaksın
 • yaygınlaştıracak
 • yaygınlaştıracağız
 • yaygınlaştıracaksınız
 • yaygınlaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yaygınlaştıracaktım
 • yaygınlaştıracaktın
 • yaygınlaştıracaktı
 • yaygınlaştıracaktık
 • yaygınlaştıracaktınız
 • yaygınlaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • yaygınlaştıracakmışım
 • yaygınlaştıracakmışsın
 • yaygınlaştıracakmış
 • yaygınlaştıracakmışız
 • yaygınlaştıracakmışsınız
 • yaygınlaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • yaygınlaştıracaksam
 • yaygınlaştıracaksan
 • yaygınlaştıracaksa
 • yaygınlaştıracaksak
 • yaygınlaştıracaksanız
 • yaygınlaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • yaygınlaştırmalıyım
 • yaygınlaştırmalısın
 • yaygınlaştırmalı(dır)
 • yaygınlaştırmalıyız
 • yaygınlaştırmalısınız
 • yaygınlaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • yaygınlaştırmalıydım
 • yaygınlaştırmalıydın
 • yaygınlaştırmalıydı
 • yaygınlaştırmalıydık
 • yaygınlaştırmalıydınız
 • yaygınlaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • yaygınlaştırmalıymışım
 • yaygınlaştırmalıymışsın
 • yaygınlaştırmalıymış
 • yaygınlaştırmalıymışız
 • yaygınlaştırmalıymışsınız
 • yaygınlaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • yaygınlaştır
 • yaygınlaştırsın
 • yaygınlaştıralım
 • yaygınlaştırın(z)
 • yaygınlaştırsınlar

ŞART

şart

 • yaygınlaştırsam
 • yaygınlaştırsan
 • yaygınlaştırsa
 • yaygınlaştırsak
 • yaygınlaştırsanız
 • yaygınlaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • yaygınlaştırıyorsam
 • yaygınlaştırıyorsan
 • yaygınlaştırıyorsa
 • yaygınlaştırıyorsak
 • yaygınlaştırıyorsaniz
 • yaygınlaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yaygınlaştırırsam
 • yaygınlaştırırsan
 • yaygınlaştırırsa
 • yaygınlaştırırsak
 • yaygınlaştırırsanız
 • yaygınlaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • yaygınlaştırdıysam
 • yaygınlaştırdıysan
 • yaygınlaştırdıysa
 • yaygınlaştırdıysak
 • yaygınlaştırdıysanız
 • yaygınlaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • yaygınlaştırmışsam
 • yaygınlaştırmışsan
 • yaygınlaştırmışsa
 • yaygınlaştırmışsak
 • yaygınlaştırmışsanız
 • yaygınlaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • yaygınlaştırayım
 • yaygınlaştırasın
 • yaygınlaştıra
 • yaygınlaştıralım
 • yaygınlaştırasınız
 • yaygınlaştıralar

dileğin hikayesi

 • yaygınlaştıraydım
 • yaygınlaştıraydın
 • yaygınlaştıraydı
 • yaygınlaştıraydık
 • yaygınlaştıraydınız
 • yaygınlaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • yaygınlaştıraymışım
 • yaygınlaştıraymışsın
 • yaygınlaştıraymış
 • yaygınlaştıraydılar
 • yaygınlaştıraymışsınız
 • yaygınlaştıraymışlar