TR.png yatkınlaştırmak

MASTAR

mastar

 • yatkınlaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yatkınlaştırıyorum
 • yatkınlaştırıyorsun
 • yatkınlaştırıyor
 • yatkınlaştırıyoruz
 • yatkınlaştırıyorsunuz
 • yatkınlaştırıyorlar

geniş zaman

 • yatkınlaştırırım
 • yatkınlaştırırsın
 • yatkınlaştırır
 • yatkınlaştırırız
 • yatkınlaştırırsınız
 • yatkınlaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • yatkınlaştırdım
 • yatkınlaştırdın
 • yatkınlaştırdı
 • yatkınlaştırdık
 • yatkınlaştırdınız
 • yatkınlaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • yatkınlaştırıyormuşum
 • yatkınlaştırıyormuşsun
 • yatkınlaştırıyormuş
 • yatkınlaştırıyormuşuz
 • yatkınlaştırıyormuşsunuz
 • yatkınlaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yatkınlaştırırmışım
 • yatkınlaştırırmışsın
 • yatkınlaştırırmış
 • yatkınlaştırırmışız
 • yatkınlaştırırmışsınız
 • yatkınlaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • yatkınlaştırıyordum
 • yatkınlaştırıyordun
 • yatkınlaştırıyordu
 • yatkınlaştırıyorduk
 • yatkınlaştırıyordunuz
 • yatkınlaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yatkınlaştırmıştım
 • yatkınlaştırmıştın
 • yatkınlaştırmıştı
 • yatkınlaştırmıştık
 • yatkınlaştırmıştınız
 • yatkınlaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yatkınlaştırmışmışım
 • yatkınlaştırmışmışsın
 • yatkınlaştırmışmış
 • yatkınlaştırmışmışız
 • yatkınlaştırmışmışınız
 • yatkınlaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yatkınlaştırmış olacağım
 • yatkınlaştırmış olacaksın
 • yatkınlaştırmış olacak
 • yatkınlaştırmış olacağız
 • yatkınlaştırmış olacaksınız
 • yatkınlaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yatkınlaştırsaydım
 • yatkınlaştırsaydın
 • yatkınlaştırsaydı
 • yatkınlaştırsaydık
 • yatkınlaştırsaydınız
 • yatkınlaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • yatkınlaştırsaymışım
 • yatkınlaştırsaymışsın
 • yatkınlaştırsaymış
 • yatkınlaştırsaymışız
 • yatkınlaştırsaymışsınız
 • yatkınlaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • yatkınlaştıracağım
 • yatkınlaştıracaksın
 • yatkınlaştıracak
 • yatkınlaştıracağız
 • yatkınlaştıracaksınız
 • yatkınlaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yatkınlaştıracaktım
 • yatkınlaştıracaktın
 • yatkınlaştıracaktı
 • yatkınlaştıracaktık
 • yatkınlaştıracaktınız
 • yatkınlaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • yatkınlaştıracakmışım
 • yatkınlaştıracakmışsın
 • yatkınlaştıracakmış
 • yatkınlaştıracakmışız
 • yatkınlaştıracakmışsınız
 • yatkınlaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • yatkınlaştıracaksam
 • yatkınlaştıracaksan
 • yatkınlaştıracaksa
 • yatkınlaştıracaksak
 • yatkınlaştıracaksanız
 • yatkınlaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • yatkınlaştırmalıyım
 • yatkınlaştırmalısın
 • yatkınlaştırmalı(dır)
 • yatkınlaştırmalıyız
 • yatkınlaştırmalısınız
 • yatkınlaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • yatkınlaştırmalıydım
 • yatkınlaştırmalıydın
 • yatkınlaştırmalıydı
 • yatkınlaştırmalıydık
 • yatkınlaştırmalıydınız
 • yatkınlaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • yatkınlaştırmalıymışım
 • yatkınlaştırmalıymışsın
 • yatkınlaştırmalıymış
 • yatkınlaştırmalıymışız
 • yatkınlaştırmalıymışsınız
 • yatkınlaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • yatkınlaştır
 • yatkınlaştırsın
 • yatkınlaştıralım
 • yatkınlaştırın(z)
 • yatkınlaştırsınlar

ŞART

şart

 • yatkınlaştırsam
 • yatkınlaştırsan
 • yatkınlaştırsa
 • yatkınlaştırsak
 • yatkınlaştırsanız
 • yatkınlaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • yatkınlaştırıyorsam
 • yatkınlaştırıyorsan
 • yatkınlaştırıyorsa
 • yatkınlaştırıyorsak
 • yatkınlaştırıyorsaniz
 • yatkınlaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yatkınlaştırırsam
 • yatkınlaştırırsan
 • yatkınlaştırırsa
 • yatkınlaştırırsak
 • yatkınlaştırırsanız
 • yatkınlaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • yatkınlaştırdıysam
 • yatkınlaştırdıysan
 • yatkınlaştırdıysa
 • yatkınlaştırdıysak
 • yatkınlaştırdıysanız
 • yatkınlaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • yatkınlaştırmışsam
 • yatkınlaştırmışsan
 • yatkınlaştırmışsa
 • yatkınlaştırmışsak
 • yatkınlaştırmışsanız
 • yatkınlaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • yatkınlaştırayım
 • yatkınlaştırasın
 • yatkınlaştıra
 • yatkınlaştıralım
 • yatkınlaştırasınız
 • yatkınlaştıralar

dileğin hikayesi

 • yatkınlaştıraydım
 • yatkınlaştıraydın
 • yatkınlaştıraydı
 • yatkınlaştıraydık
 • yatkınlaştıraydınız
 • yatkınlaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • yatkınlaştıraymışım
 • yatkınlaştıraymışsın
 • yatkınlaştıraymış
 • yatkınlaştıraydılar
 • yatkınlaştıraymışsınız
 • yatkınlaştıraymışlar