TR.png yatıştırmak

MASTAR

mastar

 • yatıştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yatıştırıyorum
 • yatıştırıyorsun
 • yatıştırıyor
 • yatıştırıyoruz
 • yatıştırıyorsunuz
 • yatıştırıyorlar

geniş zaman

 • yatıştırırım
 • yatıştırırsın
 • yatıştırır
 • yatıştırırız
 • yatıştırırsınız
 • yatıştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • yatıştırdım
 • yatıştırdın
 • yatıştırdı
 • yatıştırdık
 • yatıştırdınız
 • yatıştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • yatıştırıyormuşum
 • yatıştırıyormuşsun
 • yatıştırıyormuş
 • yatıştırıyormuşuz
 • yatıştırıyormuşsunuz
 • yatıştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yatıştırırmışım
 • yatıştırırmışsın
 • yatıştırırmış
 • yatıştırırmışız
 • yatıştırırmışsınız
 • yatıştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • yatıştırıyordum
 • yatıştırıyordun
 • yatıştırıyordu
 • yatıştırıyorduk
 • yatıştırıyordunuz
 • yatıştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yatıştırmıştım
 • yatıştırmıştın
 • yatıştırmıştı
 • yatıştırmıştık
 • yatıştırmıştınız
 • yatıştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yatıştırmışmışım
 • yatıştırmışmışsın
 • yatıştırmışmış
 • yatıştırmışmışız
 • yatıştırmışmışınız
 • yatıştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yatıştırmış olacağım
 • yatıştırmış olacaksın
 • yatıştırmış olacak
 • yatıştırmış olacağız
 • yatıştırmış olacaksınız
 • yatıştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yatıştırsaydım
 • yatıştırsaydın
 • yatıştırsaydı
 • yatıştırsaydık
 • yatıştırsaydınız
 • yatıştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • yatıştırsaymışım
 • yatıştırsaymışsın
 • yatıştırsaymış
 • yatıştırsaymışız
 • yatıştırsaymışsınız
 • yatıştırsaymışlar

gelecek zaman

 • yatıştıracağım
 • yatıştıracaksın
 • yatıştıracak
 • yatıştıracağız
 • yatıştıracaksınız
 • yatıştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yatıştıracaktım
 • yatıştıracaktın
 • yatıştıracaktı
 • yatıştıracaktık
 • yatıştıracaktınız
 • yatıştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • yatıştıracakmışım
 • yatıştıracakmışsın
 • yatıştıracakmış
 • yatıştıracakmışız
 • yatıştıracakmışsınız
 • yatıştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • yatıştıracaksam
 • yatıştıracaksan
 • yatıştıracaksa
 • yatıştıracaksak
 • yatıştıracaksanız
 • yatıştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • yatıştırmalıyım
 • yatıştırmalısın
 • yatıştırmalı(dır)
 • yatıştırmalıyız
 • yatıştırmalısınız
 • yatıştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • yatıştırmalıydım
 • yatıştırmalıydın
 • yatıştırmalıydı
 • yatıştırmalıydık
 • yatıştırmalıydınız
 • yatıştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • yatıştırmalıymışım
 • yatıştırmalıymışsın
 • yatıştırmalıymış
 • yatıştırmalıymışız
 • yatıştırmalıymışsınız
 • yatıştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • yatıştır
 • yatıştırsın
 • yatıştıralım
 • yatıştırın(z)
 • yatıştırsınlar

ŞART

şart

 • yatıştırsam
 • yatıştırsan
 • yatıştırsa
 • yatıştırsak
 • yatıştırsanız
 • yatıştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • yatıştırıyorsam
 • yatıştırıyorsan
 • yatıştırıyorsa
 • yatıştırıyorsak
 • yatıştırıyorsaniz
 • yatıştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yatıştırırsam
 • yatıştırırsan
 • yatıştırırsa
 • yatıştırırsak
 • yatıştırırsanız
 • yatıştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • yatıştırdıysam
 • yatıştırdıysan
 • yatıştırdıysa
 • yatıştırdıysak
 • yatıştırdıysanız
 • yatıştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • yatıştırmışsam
 • yatıştırmışsan
 • yatıştırmışsa
 • yatıştırmışsak
 • yatıştırmışsanız
 • yatıştırmışsalar

DILEK

dilek

 • yatıştırayım
 • yatıştırasın
 • yatıştıra
 • yatıştıralım
 • yatıştırasınız
 • yatıştıralar

dileğin hikayesi

 • yatıştıraydım
 • yatıştıraydın
 • yatıştıraydı
 • yatıştıraydık
 • yatıştıraydınız
 • yatıştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • yatıştıraymışım
 • yatıştıraymışsın
 • yatıştıraymış
 • yatıştıraydılar
 • yatıştıraymışsınız
 • yatıştıraymışlar