TR.png yatışmak

MASTAR

mastar

 • yatışmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yatışıyorum
 • yatışıyorsun
 • yatışıyor
 • yatışıyoruz
 • yatışıyorsunuz
 • yatışıyorlar

geniş zaman

 • yatışırım
 • yatışırsın
 • yatışır
 • yatışırız
 • yatışırsınız
 • yatışırlar
 

dili geçmiş zaman

 • yatıştım
 • yatıştın
 • yatıştı
 • yatıştık
 • yatıştınız
 • yatıştılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • yatışıyormuşum
 • yatışıyormuşsun
 • yatışıyormuş
 • yatışıyormuşuz
 • yatışıyormuşsunuz
 • yatışıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yatışırmışım
 • yatışırmışsın
 • yatışırmış
 • yatışırmışız
 • yatışırmışsınız
 • yatışırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • yatışıyordum
 • yatışıyordun
 • yatışıyordu
 • yatışıyorduk
 • yatışıyordunuz
 • yatışıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yatışmıştım
 • yatışmıştın
 • yatışmıştı
 • yatışmıştık
 • yatışmıştınız
 • yatışmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yatışmışmışım
 • yatışmışmışsın
 • yatışmışmış
 • yatışmışmışız
 • yatışmışmışınız
 • yatışmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yatışmış olacağım
 • yatışmış olacaksın
 • yatışmış olacak
 • yatışmış olacağız
 • yatışmış olacaksınız
 • yatışmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yatışsaydım
 • yatışsaydın
 • yatışsaydı
 • yatışsaydık
 • yatışsaydınız
 • yatışsaydılar
 

şartın rivayeti

 • yatışsaymışım
 • yatışsaymışsın
 • yatışsaymış
 • yatışsaymışız
 • yatışsaymışsınız
 • yatışsaymışlar

gelecek zaman

 • yatışacağım
 • yatışacaksın
 • yatışacak
 • yatışacağız
 • yatışacaksınız
 • yatışacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yatışacaktım
 • yatışacaktın
 • yatışacaktı
 • yatışacaktık
 • yatışacaktınız
 • yatışacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • yatışacakmışım
 • yatışacakmışsın
 • yatışacakmış
 • yatışacakmışız
 • yatışacakmışsınız
 • yatışacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • yatışacaksam
 • yatışacaksan
 • yatışacaksa
 • yatışacaksak
 • yatışacaksanız
 • yatışacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • yatışmalıyım
 • yatışmalısın
 • yatışmalı(dır)
 • yatışmalıyız
 • yatışmalısınız
 • yatışmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • yatışmalıydım
 • yatışmalıydın
 • yatışmalıydı
 • yatışmalıydık
 • yatışmalıydınız
 • yatışmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • yatışmalıymışım
 • yatışmalıymışsın
 • yatışmalıymış
 • yatışmalıymışız
 • yatışmalıymışsınız
 • yatışmalıymışlar

EMIR

emir

 • yatış
 • yatışsın
 • yatışalım
 • yatışın(z)
 • yatışsınlar

ŞART

şart

 • yatışsam
 • yatışsan
 • yatışsa
 • yatışsak
 • yatışsanız
 • yatışsalar

şimdiki zamanın şartı

 • yatışıyorsam
 • yatışıyorsan
 • yatışıyorsa
 • yatışıyorsak
 • yatışıyorsaniz
 • yatışıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yatışırsam
 • yatışırsan
 • yatışırsa
 • yatışırsak
 • yatışırsanız
 • yatışırsalar

dili geçmişin şartı

 • yatıştıysam
 • yatıştıysan
 • yatıştıysa
 • yatıştıysak
 • yatıştıysanız
 • yatıştıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • yatışmışsam
 • yatışmışsan
 • yatışmışsa
 • yatışmışsak
 • yatışmışsanız
 • yatışmışsalar

DILEK

dilek

 • yatışayım
 • yatışasın
 • yatışa
 • yatışalım
 • yatışasınız
 • yatışalar

dileğin hikayesi

 • yatışaydım
 • yatışaydın
 • yatışaydı
 • yatışaydık
 • yatışaydınız
 • yatışaydılar
 

dileğin rivayeti

 • yatışaymışım
 • yatışaymışsın
 • yatışaymış
 • yatışaydılar
 • yatışaymışsınız
 • yatışaymışlar