TR.png yasallaştırmak

MASTAR

mastar

 • yasallaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yasallaştırıyorum
 • yasallaştırıyorsun
 • yasallaştırıyor
 • yasallaştırıyoruz
 • yasallaştırıyorsunuz
 • yasallaştırıyorlar

geniş zaman

 • yasallaştırırım
 • yasallaştırırsın
 • yasallaştırır
 • yasallaştırırız
 • yasallaştırırsınız
 • yasallaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • yasallaştırdım
 • yasallaştırdın
 • yasallaştırdı
 • yasallaştırdık
 • yasallaştırdınız
 • yasallaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • yasallaştırıyormuşum
 • yasallaştırıyormuşsun
 • yasallaştırıyormuş
 • yasallaştırıyormuşuz
 • yasallaştırıyormuşsunuz
 • yasallaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yasallaştırırmışım
 • yasallaştırırmışsın
 • yasallaştırırmış
 • yasallaştırırmışız
 • yasallaştırırmışsınız
 • yasallaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • yasallaştırıyordum
 • yasallaştırıyordun
 • yasallaştırıyordu
 • yasallaştırıyorduk
 • yasallaştırıyordunuz
 • yasallaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yasallaştırmıştım
 • yasallaştırmıştın
 • yasallaştırmıştı
 • yasallaştırmıştık
 • yasallaştırmıştınız
 • yasallaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yasallaştırmışmışım
 • yasallaştırmışmışsın
 • yasallaştırmışmış
 • yasallaştırmışmışız
 • yasallaştırmışmışınız
 • yasallaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yasallaştırmış olacağım
 • yasallaştırmış olacaksın
 • yasallaştırmış olacak
 • yasallaştırmış olacağız
 • yasallaştırmış olacaksınız
 • yasallaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yasallaştırsaydım
 • yasallaştırsaydın
 • yasallaştırsaydı
 • yasallaştırsaydık
 • yasallaştırsaydınız
 • yasallaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • yasallaştırsaymışım
 • yasallaştırsaymışsın
 • yasallaştırsaymış
 • yasallaştırsaymışız
 • yasallaştırsaymışsınız
 • yasallaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • yasallaştıracağım
 • yasallaştıracaksın
 • yasallaştıracak
 • yasallaştıracağız
 • yasallaştıracaksınız
 • yasallaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yasallaştıracaktım
 • yasallaştıracaktın
 • yasallaştıracaktı
 • yasallaştıracaktık
 • yasallaştıracaktınız
 • yasallaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • yasallaştıracakmışım
 • yasallaştıracakmışsın
 • yasallaştıracakmış
 • yasallaştıracakmışız
 • yasallaştıracakmışsınız
 • yasallaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • yasallaştıracaksam
 • yasallaştıracaksan
 • yasallaştıracaksa
 • yasallaştıracaksak
 • yasallaştıracaksanız
 • yasallaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • yasallaştırmalıyım
 • yasallaştırmalısın
 • yasallaştırmalı(dır)
 • yasallaştırmalıyız
 • yasallaştırmalısınız
 • yasallaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • yasallaştırmalıydım
 • yasallaştırmalıydın
 • yasallaştırmalıydı
 • yasallaştırmalıydık
 • yasallaştırmalıydınız
 • yasallaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • yasallaştırmalıymışım
 • yasallaştırmalıymışsın
 • yasallaştırmalıymış
 • yasallaştırmalıymışız
 • yasallaştırmalıymışsınız
 • yasallaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • yasallaştır
 • yasallaştırsın
 • yasallaştıralım
 • yasallaştırın(z)
 • yasallaştırsınlar

ŞART

şart

 • yasallaştırsam
 • yasallaştırsan
 • yasallaştırsa
 • yasallaştırsak
 • yasallaştırsanız
 • yasallaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • yasallaştırıyorsam
 • yasallaştırıyorsan
 • yasallaştırıyorsa
 • yasallaştırıyorsak
 • yasallaştırıyorsaniz
 • yasallaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yasallaştırırsam
 • yasallaştırırsan
 • yasallaştırırsa
 • yasallaştırırsak
 • yasallaştırırsanız
 • yasallaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • yasallaştırdıysam
 • yasallaştırdıysan
 • yasallaştırdıysa
 • yasallaştırdıysak
 • yasallaştırdıysanız
 • yasallaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • yasallaştırmışsam
 • yasallaştırmışsan
 • yasallaştırmışsa
 • yasallaştırmışsak
 • yasallaştırmışsanız
 • yasallaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • yasallaştırayım
 • yasallaştırasın
 • yasallaştıra
 • yasallaştıralım
 • yasallaştırasınız
 • yasallaştıralar

dileğin hikayesi

 • yasallaştıraydım
 • yasallaştıraydın
 • yasallaştıraydı
 • yasallaştıraydık
 • yasallaştıraydınız
 • yasallaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • yasallaştıraymışım
 • yasallaştıraymışsın
 • yasallaştıraymış
 • yasallaştıraydılar
 • yasallaştıraymışsınız
 • yasallaştıraymışlar