TR.png yarmak

MASTAR

mastar

 • yarmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yarıyorum
 • yarıyorsun
 • yarıyor
 • yarıyoruz
 • yarıyorsunuz
 • yarıyorlar

geniş zaman

 • yararım
 • yararsın
 • yarar
 • yararız
 • yararsınız
 • yararlar
 

dili geçmiş zaman

 • yardım
 • yardın
 • yardı
 • yardık
 • yardınız
 • yardılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • yarıyormuşum
 • yarıyormuşsun
 • yarıyormuş
 • yarıyormuşuz
 • yarıyormuşsunuz
 • yarıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yararmışım
 • yararmışsın
 • yararmış
 • yararmışız
 • yararmışsınız
 • yararmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • yarıyordum
 • yarıyordun
 • yarıyordu
 • yarıyorduk
 • yarıyordunuz
 • yarıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yarmıştım
 • yarmıştın
 • yarmıştı
 • yarmıştık
 • yarmıştınız
 • yarmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yarmışmışım
 • yarmışmışsın
 • yarmışmış
 • yarmışmışız
 • yarmışmışınız
 • yarmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yarmış olacağım
 • yarmış olacaksın
 • yarmış olacak
 • yarmış olacağız
 • yarmış olacaksınız
 • yarmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yarsaydım
 • yarsaydın
 • yarsaydı
 • yarsaydık
 • yarsaydınız
 • yarsaydılar
 

şartın rivayeti

 • yarsaymışım
 • yarsaymışsın
 • yarsaymış
 • yarsaymışız
 • yarsaymışsınız
 • yarsaymışlar

gelecek zaman

 • yaracağım
 • yaracaksın
 • yaracak
 • yaracağız
 • yaracaksınız
 • yaracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yaracaktım
 • yaracaktın
 • yaracaktı
 • yaracaktık
 • yaracaktınız
 • yaracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • yaracakmışım
 • yaracakmışsın
 • yaracakmış
 • yaracakmışız
 • yaracakmışsınız
 • yaracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • yaracaksam
 • yaracaksan
 • yaracaksa
 • yaracaksak
 • yaracaksanız
 • yaracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • yarmalıyım
 • yarmalısın
 • yarmalı(dır)
 • yarmalıyız
 • yarmalısınız
 • yarmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • yarmalıydım
 • yarmalıydın
 • yarmalıydı
 • yarmalıydık
 • yarmalıydınız
 • yarmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • yarmalıymışım
 • yarmalıymışsın
 • yarmalıymış
 • yarmalıymışız
 • yarmalıymışsınız
 • yarmalıymışlar

EMIR

emir

 • yar
 • yarsın
 • yaralım
 • yarın(z)
 • yarsınlar

ŞART

şart

 • yarsam
 • yarsan
 • yarsa
 • yarsak
 • yarsanız
 • yarsalar

şimdiki zamanın şartı

 • yarıyorsam
 • yarıyorsan
 • yarıyorsa
 • yarıyorsak
 • yarıyorsaniz
 • yarıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yararsam
 • yararsan
 • yararsa
 • yararsak
 • yararsanız
 • yararsalar

dili geçmişin şartı

 • yardıysam
 • yardıysan
 • yardıysa
 • yardıysak
 • yardıysanız
 • yardıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • yarmışsam
 • yarmışsan
 • yarmışsa
 • yarmışsak
 • yarmışsanız
 • yarmışsalar

DILEK

dilek

 • yarayım
 • yarasın
 • yara
 • yaralım
 • yarasınız
 • yaralar

dileğin hikayesi

 • yaraydım
 • yaraydın
 • yaraydı
 • yaraydık
 • yaraydınız
 • yaraydılar
 

dileğin rivayeti

 • yaraymışım
 • yaraymışsın
 • yaraymış
 • yaraydılar
 • yaraymışsınız
 • yaraymışlar