TR.png yalpalamak

MASTAR

mastar

 • yalpalamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yalpalıyorum
 • yalpalıyorsun
 • yalpalıyor
 • yalpalıyoruz
 • yalpalıyorsunuz
 • yalpalıyorlar

geniş zaman

 • yalpalarım
 • yalpalarsın
 • yalpalar
 • yalpalarız
 • yalpalarsınız
 • yalpalarlar
 

dili geçmiş zaman

 • yalpaladım
 • yalpaladın
 • yalpaladı
 • yalpaladık
 • yalpaladınız
 • yalpaladılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • yalpalıyormuşum
 • yalpalıyormuşsun
 • yalpalıyormuş
 • yalpalıyormuşuz
 • yalpalıyormuşsunuz
 • yalpalıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yalpalarmışım
 • yalpalarmışsın
 • yalpalarmış
 • yalpalarmışız
 • yalpalarmışsınız
 • yalpalarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • yalpalıyordum
 • yalpalıyordun
 • yalpalıyordu
 • yalpalıyorduk
 • yalpalıyordunuz
 • yalpalıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yalpalamıştım
 • yalpalamıştın
 • yalpalamıştı
 • yalpalamıştık
 • yalpalamıştınız
 • yalpalamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yalpalamışmışım
 • yalpalamışmışsın
 • yalpalamışmış
 • yalpalamışmışız
 • yalpalamışmışınız
 • yalpalamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yalpalamış olacağım
 • yalpalamış olacaksın
 • yalpalamış olacak
 • yalpalamış olacağız
 • yalpalamış olacaksınız
 • yalpalamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yalpalasaydım
 • yalpalasaydın
 • yalpalasaydı
 • yalpalasaydık
 • yalpalasaydınız
 • yalpalasaydılar
 

şartın rivayeti

 • yalpalasaymışım
 • yalpalasaymışsın
 • yalpalasaymış
 • yalpalasaymışız
 • yalpalasaymışsınız
 • yalpalasaymışlar

gelecek zaman

 • yalpalayacağım
 • yalpalayacaksın
 • yalpalayacak
 • yalpalayacağız
 • yalpalayacaksınız
 • yalpalayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yalpalayacaktım
 • yalpalayacaktın
 • yalpalayacaktı
 • yalpalayacaktık
 • yalpalayacaktınız
 • yalpalayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • yalpalayacakmışım
 • yalpalayacakmışsın
 • yalpalayacakmış
 • yalpalayacakmışız
 • yalpalayacakmışsınız
 • yalpalayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • yalpalayacaksam
 • yalpalayacaksan
 • yalpalayacaksa
 • yalpalayacaksak
 • yalpalayacaksanız
 • yalpalayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • yalpalamalıyım
 • yalpalamalısın
 • yalpalamalı(dır)
 • yalpalamalıyız
 • yalpalamalısınız
 • yalpalamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • yalpalamalıydım
 • yalpalamalıydın
 • yalpalamalıydı
 • yalpalamalıydık
 • yalpalamalıydınız
 • yalpalamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • yalpalamalıymışım
 • yalpalamalıymışsın
 • yalpalamalıymış
 • yalpalamalıymışız
 • yalpalamalıymışsınız
 • yalpalamalıymışlar

EMIR

emir

 • yalpala
 • yalpalasın
 • yalpalayalım
 • yalpalayın(z)
 • yalpalasınlar

ŞART

şart

 • yalpalasam
 • yalpalasan
 • yalpalasa
 • yalpalasak
 • yalpalasanız
 • yalpalasalar

şimdiki zamanın şartı

 • yalpalıyorsam
 • yalpalıyorsan
 • yalpalıyorsa
 • yalpalıyorsak
 • yalpalıyorsanız
 • yalpalıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yalpalarsam
 • yalpalarsan
 • yalpalarsa
 • yalpalarsak
 • yalpalarsanız
 • yalpalarsalar

dili geçmişin şartı

 • yalpaladıysam
 • yalpaladıysan
 • yalpaladıysa
 • yalpaladıysak
 • yalpaladıysanız
 • yalpaladıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • yalpalamışsam
 • yalpalamışsan
 • yalpalamışsa
 • yalpalamışsak
 • yalpalamışsanız
 • yalpalamışsalar

DILEK

dilek

 • yalpalayayım
 • yalpalayasın
 • yalpalaya
 • yalpalayalım
 • yalpalayasınız
 • yalpalayalar

dileğin hikayesi

 • yalpalayaydım
 • yalpalayaydın
 • yalpalayaydı
 • yalpalayaydık
 • yalpalayaydınız
 • yalpalayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • yalpalayaymışım
 • yalpalayaymışsın
 • yalpalayaymış
 • yalpalayaydılar
 • yalpalayaymışsınız
 • yalpalayaymışlar