TR.png yaklaştırmak

MASTAR

mastar

 • yaklaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yaklaştırıyorum
 • yaklaştırıyorsun
 • yaklaştırıyor
 • yaklaştırıyoruz
 • yaklaştırıyorsunuz
 • yaklaştırıyorlar

geniş zaman

 • yaklaştırırım
 • yaklaştırırsın
 • yaklaştırır
 • yaklaştırırız
 • yaklaştırırsınız
 • yaklaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • yaklaştırdım
 • yaklaştırdın
 • yaklaştırdı
 • yaklaştırdık
 • yaklaştırdınız
 • yaklaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • yaklaştırıyormuşum
 • yaklaştırıyormuşsun
 • yaklaştırıyormuş
 • yaklaştırıyormuşuz
 • yaklaştırıyormuşsunuz
 • yaklaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yaklaştırırmışım
 • yaklaştırırmışsın
 • yaklaştırırmış
 • yaklaştırırmışız
 • yaklaştırırmışsınız
 • yaklaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • yaklaştırıyordum
 • yaklaştırıyordun
 • yaklaştırıyordu
 • yaklaştırıyorduk
 • yaklaştırıyordunuz
 • yaklaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yaklaştırmıştım
 • yaklaştırmıştın
 • yaklaştırmıştı
 • yaklaştırmıştık
 • yaklaştırmıştınız
 • yaklaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yaklaştırmışmışım
 • yaklaştırmışmışsın
 • yaklaştırmışmış
 • yaklaştırmışmışız
 • yaklaştırmışmışınız
 • yaklaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yaklaştırmış olacağım
 • yaklaştırmış olacaksın
 • yaklaştırmış olacak
 • yaklaştırmış olacağız
 • yaklaştırmış olacaksınız
 • yaklaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yaklaştırsaydım
 • yaklaştırsaydın
 • yaklaştırsaydı
 • yaklaştırsaydık
 • yaklaştırsaydınız
 • yaklaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • yaklaştırsaymışım
 • yaklaştırsaymışsın
 • yaklaştırsaymış
 • yaklaştırsaymışız
 • yaklaştırsaymışsınız
 • yaklaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • yaklaştıracağım
 • yaklaştıracaksın
 • yaklaştıracak
 • yaklaştıracağız
 • yaklaştıracaksınız
 • yaklaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yaklaştıracaktım
 • yaklaştıracaktın
 • yaklaştıracaktı
 • yaklaştıracaktık
 • yaklaştıracaktınız
 • yaklaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • yaklaştıracakmışım
 • yaklaştıracakmışsın
 • yaklaştıracakmış
 • yaklaştıracakmışız
 • yaklaştıracakmışsınız
 • yaklaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • yaklaştıracaksam
 • yaklaştıracaksan
 • yaklaştıracaksa
 • yaklaştıracaksak
 • yaklaştıracaksanız
 • yaklaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • yaklaştırmalıyım
 • yaklaştırmalısın
 • yaklaştırmalı(dır)
 • yaklaştırmalıyız
 • yaklaştırmalısınız
 • yaklaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • yaklaştırmalıydım
 • yaklaştırmalıydın
 • yaklaştırmalıydı
 • yaklaştırmalıydık
 • yaklaştırmalıydınız
 • yaklaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • yaklaştırmalıymışım
 • yaklaştırmalıymışsın
 • yaklaştırmalıymış
 • yaklaştırmalıymışız
 • yaklaştırmalıymışsınız
 • yaklaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • yaklaştır
 • yaklaştırsın
 • yaklaştıralım
 • yaklaştırın(z)
 • yaklaştırsınlar

ŞART

şart

 • yaklaştırsam
 • yaklaştırsan
 • yaklaştırsa
 • yaklaştırsak
 • yaklaştırsanız
 • yaklaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • yaklaştırıyorsam
 • yaklaştırıyorsan
 • yaklaştırıyorsa
 • yaklaştırıyorsak
 • yaklaştırıyorsaniz
 • yaklaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yaklaştırırsam
 • yaklaştırırsan
 • yaklaştırırsa
 • yaklaştırırsak
 • yaklaştırırsanız
 • yaklaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • yaklaştırdıysam
 • yaklaştırdıysan
 • yaklaştırdıysa
 • yaklaştırdıysak
 • yaklaştırdıysanız
 • yaklaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • yaklaştırmışsam
 • yaklaştırmışsan
 • yaklaştırmışsa
 • yaklaştırmışsak
 • yaklaştırmışsanız
 • yaklaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • yaklaştırayım
 • yaklaştırasın
 • yaklaştıra
 • yaklaştıralım
 • yaklaştırasınız
 • yaklaştıralar

dileğin hikayesi

 • yaklaştıraydım
 • yaklaştıraydın
 • yaklaştıraydı
 • yaklaştıraydık
 • yaklaştıraydınız
 • yaklaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • yaklaştıraymışım
 • yaklaştıraymışsın
 • yaklaştıraymış
 • yaklaştıraydılar
 • yaklaştıraymışsınız
 • yaklaştıraymışlar