TR.png yakışmak

MASTAR

mastar

 • yakışmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yakışıyorum
 • yakışıyorsun
 • yakışıyor
 • yakışıyoruz
 • yakışıyorsunuz
 • yakışıyorlar

geniş zaman

 • yakışırım
 • yakışırsın
 • yakışır
 • yakışırız
 • yakışırsınız
 • yakışırlar
 

dili geçmiş zaman

 • yakıştım
 • yakıştın
 • yakıştı
 • yakıştık
 • yakıştınız
 • yakıştılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • yakışıyormuşum
 • yakışıyormuşsun
 • yakışıyormuş
 • yakışıyormuşuz
 • yakışıyormuşsunuz
 • yakışıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yakışırmışım
 • yakışırmışsın
 • yakışırmış
 • yakışırmışız
 • yakışırmışsınız
 • yakışırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • yakışıyordum
 • yakışıyordun
 • yakışıyordu
 • yakışıyorduk
 • yakışıyordunuz
 • yakışıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yakışmıştım
 • yakışmıştın
 • yakışmıştı
 • yakışmıştık
 • yakışmıştınız
 • yakışmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yakışmışmışım
 • yakışmışmışsın
 • yakışmışmış
 • yakışmışmışız
 • yakışmışmışınız
 • yakışmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yakışmış olacağım
 • yakışmış olacaksın
 • yakışmış olacak
 • yakışmış olacağız
 • yakışmış olacaksınız
 • yakışmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yakışsaydım
 • yakışsaydın
 • yakışsaydı
 • yakışsaydık
 • yakışsaydınız
 • yakışsaydılar
 

şartın rivayeti

 • yakışsaymışım
 • yakışsaymışsın
 • yakışsaymış
 • yakışsaymışız
 • yakışsaymışsınız
 • yakışsaymışlar

gelecek zaman

 • yakışacağım
 • yakışacaksın
 • yakışacak
 • yakışacağız
 • yakışacaksınız
 • yakışacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yakışacaktım
 • yakışacaktın
 • yakışacaktı
 • yakışacaktık
 • yakışacaktınız
 • yakışacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • yakışacakmışım
 • yakışacakmışsın
 • yakışacakmış
 • yakışacakmışız
 • yakışacakmışsınız
 • yakışacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • yakışacaksam
 • yakışacaksan
 • yakışacaksa
 • yakışacaksak
 • yakışacaksanız
 • yakışacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • yakışmalıyım
 • yakışmalısın
 • yakışmalı(dır)
 • yakışmalıyız
 • yakışmalısınız
 • yakışmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • yakışmalıydım
 • yakışmalıydın
 • yakışmalıydı
 • yakışmalıydık
 • yakışmalıydınız
 • yakışmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • yakışmalıymışım
 • yakışmalıymışsın
 • yakışmalıymış
 • yakışmalıymışız
 • yakışmalıymışsınız
 • yakışmalıymışlar

EMIR

emir

 • yakış
 • yakışsın
 • yakışalım
 • yakışın(z)
 • yakışsınlar

ŞART

şart

 • yakışsam
 • yakışsan
 • yakışsa
 • yakışsak
 • yakışsanız
 • yakışsalar

şimdiki zamanın şartı

 • yakışıyorsam
 • yakışıyorsan
 • yakışıyorsa
 • yakışıyorsak
 • yakışıyorsaniz
 • yakışıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yakışırsam
 • yakışırsan
 • yakışırsa
 • yakışırsak
 • yakışırsanız
 • yakışırsalar

dili geçmişin şartı

 • yakıştıysam
 • yakıştıysan
 • yakıştıysa
 • yakıştıysak
 • yakıştıysanız
 • yakıştıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • yakışmışsam
 • yakışmışsan
 • yakışmışsa
 • yakışmışsak
 • yakışmışsanız
 • yakışmışsalar

DILEK

dilek

 • yakışayım
 • yakışasın
 • yakışa
 • yakışalım
 • yakışasınız
 • yakışalar

dileğin hikayesi

 • yakışaydım
 • yakışaydın
 • yakışaydı
 • yakışaydık
 • yakışaydınız
 • yakışaydılar
 

dileğin rivayeti

 • yakışaymışım
 • yakışaymışsın
 • yakışaymış
 • yakışaydılar
 • yakışaymışsınız
 • yakışaymışlar