TR.png yakınlaşmak

MASTAR

mastar

 • yakınlaşmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yakınlaşıyorum
 • yakınlaşıyorsun
 • yakınlaşıyor
 • yakınlaşıyoruz
 • yakınlaşıyorsunuz
 • yakınlaşıyorlar

geniş zaman

 • yakınlaşırım
 • yakınlaşırsın
 • yakınlaşır
 • yakınlaşırız
 • yakınlaşırsınız
 • yakınlaşırlar
 

dili geçmiş zaman

 • yakınlaştım
 • yakınlaştın
 • yakınlaştı
 • yakınlaştık
 • yakınlaştınız
 • yakınlaştılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • yakınlaşıyormuşum
 • yakınlaşıyormuşsun
 • yakınlaşıyormuş
 • yakınlaşıyormuşuz
 • yakınlaşıyormuşsunuz
 • yakınlaşıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yakınlaşırmışım
 • yakınlaşırmışsın
 • yakınlaşırmış
 • yakınlaşırmışız
 • yakınlaşırmışsınız
 • yakınlaşırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • yakınlaşıyordum
 • yakınlaşıyordun
 • yakınlaşıyordu
 • yakınlaşıyorduk
 • yakınlaşıyordunuz
 • yakınlaşıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yakınlaşmıştım
 • yakınlaşmıştın
 • yakınlaşmıştı
 • yakınlaşmıştık
 • yakınlaşmıştınız
 • yakınlaşmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yakınlaşmışmışım
 • yakınlaşmışmışsın
 • yakınlaşmışmış
 • yakınlaşmışmışız
 • yakınlaşmışmışınız
 • yakınlaşmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yakınlaşmış olacağım
 • yakınlaşmış olacaksın
 • yakınlaşmış olacak
 • yakınlaşmış olacağız
 • yakınlaşmış olacaksınız
 • yakınlaşmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yakınlaşsaydım
 • yakınlaşsaydın
 • yakınlaşsaydı
 • yakınlaşsaydık
 • yakınlaşsaydınız
 • yakınlaşsaydılar
 

şartın rivayeti

 • yakınlaşsaymışım
 • yakınlaşsaymışsın
 • yakınlaşsaymış
 • yakınlaşsaymışız
 • yakınlaşsaymışsınız
 • yakınlaşsaymışlar

gelecek zaman

 • yakınlaşacağım
 • yakınlaşacaksın
 • yakınlaşacak
 • yakınlaşacağız
 • yakınlaşacaksınız
 • yakınlaşacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yakınlaşacaktım
 • yakınlaşacaktın
 • yakınlaşacaktı
 • yakınlaşacaktık
 • yakınlaşacaktınız
 • yakınlaşacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • yakınlaşacakmışım
 • yakınlaşacakmışsın
 • yakınlaşacakmış
 • yakınlaşacakmışız
 • yakınlaşacakmışsınız
 • yakınlaşacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • yakınlaşacaksam
 • yakınlaşacaksan
 • yakınlaşacaksa
 • yakınlaşacaksak
 • yakınlaşacaksanız
 • yakınlaşacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • yakınlaşmalıyım
 • yakınlaşmalısın
 • yakınlaşmalı(dır)
 • yakınlaşmalıyız
 • yakınlaşmalısınız
 • yakınlaşmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • yakınlaşmalıydım
 • yakınlaşmalıydın
 • yakınlaşmalıydı
 • yakınlaşmalıydık
 • yakınlaşmalıydınız
 • yakınlaşmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • yakınlaşmalıymışım
 • yakınlaşmalıymışsın
 • yakınlaşmalıymış
 • yakınlaşmalıymışız
 • yakınlaşmalıymışsınız
 • yakınlaşmalıymışlar

EMIR

emir

 • yakınlaş
 • yakınlaşsın
 • yakınlaşalım
 • yakınlaşın(z)
 • yakınlaşsınlar

ŞART

şart

 • yakınlaşsam
 • yakınlaşsan
 • yakınlaşsa
 • yakınlaşsak
 • yakınlaşsanız
 • yakınlaşsalar

şimdiki zamanın şartı

 • yakınlaşıyorsam
 • yakınlaşıyorsan
 • yakınlaşıyorsa
 • yakınlaşıyorsak
 • yakınlaşıyorsanız
 • yakınlaşıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yakınlaşırsam
 • yakınlaşırsan
 • yakınlaşırsa
 • yakınlaşırsak
 • yakınlaşırsanız
 • yakınlaşırsalar

dili geçmişin şartı

 • yakınlaştıysam
 • yakınlaştıysan
 • yakınlaştıysa
 • yakınlaştıysak
 • yakınlaştıysanız
 • yakınlaştıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • yakınlaşmışsam
 • yakınlaşmışsan
 • yakınlaşmışsa
 • yakınlaşmışsak
 • yakınlaşmışsanız
 • yakınlaşmışsalar

DILEK

dilek

 • yakınlaşayım
 • yakınlaşasın
 • yakınlaşa
 • yakınlaşalım
 • yakınlaşasınız
 • yakınlaşalar

dileğin hikayesi

 • yakınlaşaydım
 • yakınlaşaydın
 • yakınlaşaydı
 • yakınlaşaydık
 • yakınlaşaydınız
 • yakınlaşaydılar
 

dileğin rivayeti

 • yakınlaşaymışım
 • yakınlaşaymışsın
 • yakınlaşaymış
 • yakınlaşaydılar
 • yakınlaşaymışsınız
 • yakınlaşaymışlar