TR.png yabancılaştırmak

MASTAR

mastar

 • yabancılaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • yabancılaştırıyorum
 • yabancılaştırıyorsun
 • yabancılaştırıyor
 • yabancılaştırıyoruz
 • yabancılaştırıyorsunuz
 • yabancılaştırıyorlar

geniş zaman

 • yabancılaştırırım
 • yabancılaştırırsın
 • yabancılaştırır
 • yabancılaştırırız
 • yabancılaştırırsınız
 • yabancılaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • yabancılaştırdım
 • yabancılaştırdın
 • yabancılaştırdı
 • yabancılaştırdık
 • yabancılaştırdınız
 • yabancılaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • yabancılaştırıyormuşum
 • yabancılaştırıyormuşsun
 • yabancılaştırıyormuş
 • yabancılaştırıyormuşuz
 • yabancılaştırıyormuşsunuz
 • yabancılaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • yabancılaştırırmışım
 • yabancılaştırırmışsın
 • yabancılaştırırmış
 • yabancılaştırırmışız
 • yabancılaştırırmışsınız
 • yabancılaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • yabancılaştırıyordum
 • yabancılaştırıyordun
 • yabancılaştırıyordu
 • yabancılaştırıyorduk
 • yabancılaştırıyordunuz
 • yabancılaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • yabancılaştırmıştım
 • yabancılaştırmıştın
 • yabancılaştırmıştı
 • yabancılaştırmıştık
 • yabancılaştırmıştınız
 • yabancılaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • yabancılaştırmışmışım
 • yabancılaştırmışmışsın
 • yabancılaştırmışmış
 • yabancılaştırmışmışız
 • yabancılaştırmışmışınız
 • yabancılaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • yabancılaştırmış olacağım
 • yabancılaştırmış olacaksın
 • yabancılaştırmış olacak
 • yabancılaştırmış olacağız
 • yabancılaştırmış olacaksınız
 • yabancılaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • yabancılaştırsaydım
 • yabancılaştırsaydın
 • yabancılaştırsaydı
 • yabancılaştırsaydık
 • yabancılaştırsaydınız
 • yabancılaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • yabancılaştırsaymışım
 • yabancılaştırsaymışsın
 • yabancılaştırsaymış
 • yabancılaştırsaymışız
 • yabancılaştırsaymışsınız
 • yabancılaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • yabancılaştıracağım
 • yabancılaştıracaksın
 • yabancılaştıracak
 • yabancılaştıracağız
 • yabancılaştıracaksınız
 • yabancılaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • yabancılaştıracaktım
 • yabancılaştıracaktın
 • yabancılaştıracaktı
 • yabancılaştıracaktık
 • yabancılaştıracaktınız
 • yabancılaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • yabancılaştıracakmışım
 • yabancılaştıracakmışsın
 • yabancılaştıracakmış
 • yabancılaştıracakmışız
 • yabancılaştıracakmışsınız
 • yabancılaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • yabancılaştıracaksam
 • yabancılaştıracaksan
 • yabancılaştıracaksa
 • yabancılaştıracaksak
 • yabancılaştıracaksanız
 • yabancılaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • yabancılaştırmalıyım
 • yabancılaştırmalısın
 • yabancılaştırmalı(dır)
 • yabancılaştırmalıyız
 • yabancılaştırmalısınız
 • yabancılaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • yabancılaştırmalıydım
 • yabancılaştırmalıydın
 • yabancılaştırmalıydı
 • yabancılaştırmalıydık
 • yabancılaştırmalıydınız
 • yabancılaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • yabancılaştırmalıymışım
 • yabancılaştırmalıymışsın
 • yabancılaştırmalıymış
 • yabancılaştırmalıymışız
 • yabancılaştırmalıymışsınız
 • yabancılaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • yabancılaştır
 • yabancılaştırsın
 • yabancılaştıralım
 • yabancılaştırın(z)
 • yabancılaştırsınlar

ŞART

şart

 • yabancılaştırsam
 • yabancılaştırsan
 • yabancılaştırsa
 • yabancılaştırsak
 • yabancılaştırsanız
 • yabancılaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • yabancılaştırıyorsam
 • yabancılaştırıyorsan
 • yabancılaştırıyorsa
 • yabancılaştırıyorsak
 • yabancılaştırıyorsaniz
 • yabancılaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • yabancılaştırırsam
 • yabancılaştırırsan
 • yabancılaştırırsa
 • yabancılaştırırsak
 • yabancılaştırırsanız
 • yabancılaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • yabancılaştırdıysam
 • yabancılaştırdıysan
 • yabancılaştırdıysa
 • yabancılaştırdıysak
 • yabancılaştırdıysanız
 • yabancılaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • yabancılaştırmışsam
 • yabancılaştırmışsan
 • yabancılaştırmışsa
 • yabancılaştırmışsak
 • yabancılaştırmışsanız
 • yabancılaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • yabancılaştırayım
 • yabancılaştırasın
 • yabancılaştıra
 • yabancılaştıralım
 • yabancılaştırasınız
 • yabancılaştıralar

dileğin hikayesi

 • yabancılaştıraydım
 • yabancılaştıraydın
 • yabancılaştıraydı
 • yabancılaştıraydık
 • yabancılaştıraydınız
 • yabancılaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • yabancılaştıraymışım
 • yabancılaştıraymışsın
 • yabancılaştıraymış
 • yabancılaştıraydılar
 • yabancılaştıraymışsınız
 • yabancılaştıraymışlar