TR.png ºiºmanlamak

MASTAR

mastar

 • ºiºmanlamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • ºiºmanlıyorum
 • ºiºmanlıyorsun
 • ºiºmanlıyor
 • ºiºmanlıyoruz
 • ºiºmanlıyorsunuz
 • ºiºmanlıyorlar

geniş zaman

 • ºiºmanlarım
 • ºiºmanlarsın
 • ºiºmanlar
 • ºiºmanlarız
 • ºiºmanlarsınız
 • ºiºmanlarlar
 

dili geçmiş zaman

 • ºiºmanladım
 • ºiºmanladın
 • ºiºmanladı
 • ºiºmanladık
 • ºiºmanladınız
 • ºiºmanladılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • ºiºmanlıyormuşum
 • ºiºmanlıyormuşsun
 • ºiºmanlıyormuş
 • ºiºmanlıyormuşuz
 • ºiºmanlıyormuşsunuz
 • ºiºmanlıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • ºiºmanlarmışım
 • ºiºmanlarmışsın
 • ºiºmanlarmış
 • ºiºmanlarmışız
 • ºiºmanlarmışsınız
 • ºiºmanlarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • ºiºmanlıyordum
 • ºiºmanlıyordun
 • ºiºmanlıyordu
 • ºiºmanlıyorduk
 • ºiºmanlıyordunuz
 • ºiºmanlıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • ºiºmanlamıştım
 • ºiºmanlamıştın
 • ºiºmanlamıştı
 • ºiºmanlamıştık
 • ºiºmanlamıştınız
 • ºiºmanlamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • ºiºmanlamışmışım
 • ºiºmanlamışmışsın
 • ºiºmanlamışmış
 • ºiºmanlamışmışız
 • ºiºmanlamışmışınız
 • ºiºmanlamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • ºiºmanlamış olacağım
 • ºiºmanlamış olacaksın
 • ºiºmanlamış olacak
 • ºiºmanlamış olacağız
 • ºiºmanlamış olacaksınız
 • ºiºmanlamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • ºiºmanlasaydım
 • ºiºmanlasaydın
 • ºiºmanlasaydı
 • ºiºmanlasaydık
 • ºiºmanlasaydınız
 • ºiºmanlasaydılar
 

şartın rivayeti

 • ºiºmanlasaymışım
 • ºiºmanlasaymışsın
 • ºiºmanlasaymış
 • ºiºmanlasaymışız
 • ºiºmanlasaymışsınız
 • ºiºmanlasaymışlar

gelecek zaman

 • ºiºmanlayacağım
 • ºiºmanlayacaksın
 • ºiºmanlayacak
 • ºiºmanlayacağız
 • ºiºmanlayacaksınız
 • ºiºmanlayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • ºiºmanlayacaktım
 • ºiºmanlayacaktın
 • ºiºmanlayacaktı
 • ºiºmanlayacaktık
 • ºiºmanlayacaktınız
 • ºiºmanlayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • ºiºmanlayacakmışım
 • ºiºmanlayacakmışsın
 • ºiºmanlayacakmış
 • ºiºmanlayacakmışız
 • ºiºmanlayacakmışsınız
 • ºiºmanlayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • ºiºmanlayacaksam
 • ºiºmanlayacaksan
 • ºiºmanlayacaksa
 • ºiºmanlayacaksak
 • ºiºmanlayacaksanız
 • ºiºmanlayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • ºiºmanlamalıyım
 • ºiºmanlamalısın
 • ºiºmanlamalı(dır)
 • ºiºmanlamalıyız
 • ºiºmanlamalısınız
 • ºiºmanlamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • ºiºmanlamalıydım
 • ºiºmanlamalıydın
 • ºiºmanlamalıydı
 • ºiºmanlamalıydık
 • ºiºmanlamalıydınız
 • ºiºmanlamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • ºiºmanlamalıymışım
 • ºiºmanlamalıymışsın
 • ºiºmanlamalıymış
 • ºiºmanlamalıymışız
 • ºiºmanlamalıymışsınız
 • ºiºmanlamalıymışlar

EMIR

emir

 • ºiºmanla
 • ºiºmanlasın
 • ºiºmanlayalım
 • ºiºmanlayın(z)
 • ºiºmanlasınlar

ŞART

şart

 • ºiºmanlasam
 • ºiºmanlasan
 • ºiºmanlasa
 • ºiºmanlasak
 • ºiºmanlasanız
 • ºiºmanlasalar

şimdiki zamanın şartı

 • ºiºmanlıyorsam
 • ºiºmanlıyorsan
 • ºiºmanlıyorsa
 • ºiºmanlıyorsak
 • ºiºmanlıyorsanız
 • ºiºmanlıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • ºiºmanlarsam
 • ºiºmanlarsan
 • ºiºmanlarsa
 • ºiºmanlarsak
 • ºiºmanlarsanız
 • ºiºmanlarsalar

dili geçmişin şartı

 • ºiºmanladıysam
 • ºiºmanladıysan
 • ºiºmanladıysa
 • ºiºmanladıysak
 • ºiºmanladıysanız
 • ºiºmanladıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • ºiºmanlamışsam
 • ºiºmanlamışsan
 • ºiºmanlamışsa
 • ºiºmanlamışsak
 • ºiºmanlamışsanız
 • ºiºmanlamışsalar

DILEK

dilek

 • ºiºmanlayayım
 • ºiºmanlayasın
 • ºiºmanlaya
 • ºiºmanlayalım
 • ºiºmanlayasınız
 • ºiºmanlayalar

dileğin hikayesi

 • ºiºmanlayaydım
 • ºiºmanlayaydın
 • ºiºmanlayaydı
 • ºiºmanlayaydık
 • ºiºmanlayaydınız
 • ºiºmanlayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • ºiºmanlayaymışım
 • ºiºmanlayaymışsın
 • ºiºmanlayaymış
 • ºiºmanlayaydılar
 • ºiºmanlayaymışsınız
 • ºiºmanlayaymışlar