TR.png saplamak

MASTAR

mastar

 • saplamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • saplıyorum
 • saplıyorsun
 • saplıyor
 • saplıyoruz
 • saplıyorsunuz
 • saplıyorlar

geniş zaman

 • saplarım
 • saplarsın
 • saplar
 • saplarız
 • saplarsınız
 • saplarlar
 

dili geçmiş zaman

 • sapladım
 • sapladın
 • sapladı
 • sapladık
 • sapladınız
 • sapladılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • saplıyormuşum
 • saplıyormuşsun
 • saplıyormuş
 • saplıyormuşuz
 • saplıyormuşsunuz
 • saplıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • saplarmışım
 • saplarmışsın
 • saplarmış
 • saplarmışız
 • saplarmışsınız
 • saplarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • saplıyordum
 • saplıyordun
 • saplıyordu
 • saplıyorduk
 • saplıyordunuz
 • saplıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • saplamıştım
 • saplamıştın
 • saplamıştı
 • saplamıştık
 • saplamıştınız
 • saplamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • saplamışmışım
 • saplamışmışsın
 • saplamışmış
 • saplamışmışız
 • saplamışmışınız
 • saplamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • saplamış olacağım
 • saplamış olacaksın
 • saplamış olacak
 • saplamış olacağız
 • saplamış olacaksınız
 • saplamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • saplasaydım
 • saplasaydın
 • saplasaydı
 • saplasaydık
 • saplasaydınız
 • saplasaydılar
 

şartın rivayeti

 • saplasaymışım
 • saplasaymışsın
 • saplasaymış
 • saplasaymışız
 • saplasaymışsınız
 • saplasaymışlar

gelecek zaman

 • saplayacağım
 • saplayacaksın
 • saplayacak
 • saplayacağız
 • saplayacaksınız
 • saplayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • saplayacaktım
 • saplayacaktın
 • saplayacaktı
 • saplayacaktık
 • saplayacaktınız
 • saplayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • saplayacakmışım
 • saplayacakmışsın
 • saplayacakmış
 • saplayacakmışız
 • saplayacakmışsınız
 • saplayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • saplayacaksam
 • saplayacaksan
 • saplayacaksa
 • saplayacaksak
 • saplayacaksanız
 • saplayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • saplamalıyım
 • saplamalısın
 • saplamalı(dır)
 • saplamalıyız
 • saplamalısınız
 • saplamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • saplamalıydım
 • saplamalıydın
 • saplamalıydı
 • saplamalıydık
 • saplamalıydınız
 • saplamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • saplamalıymışım
 • saplamalıymışsın
 • saplamalıymış
 • saplamalıymışız
 • saplamalıymışsınız
 • saplamalıymışlar

EMIR

emir

 • sapla
 • saplasın
 • saplayalım
 • saplayın(z)
 • saplasınlar

ŞART

şart

 • saplasam
 • saplasan
 • saplasa
 • saplasak
 • saplasanız
 • saplasalar

şimdiki zamanın şartı

 • saplıyorsam
 • saplıyorsan
 • saplıyorsa
 • saplıyorsak
 • saplıyorsanız
 • saplıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • saplarsam
 • saplarsan
 • saplarsa
 • saplarsak
 • saplarsanız
 • saplarsalar

dili geçmişin şartı

 • sapladıysam
 • sapladıysan
 • sapladıysa
 • sapladıysak
 • sapladıysanız
 • sapladıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • saplamışsam
 • saplamışsan
 • saplamışsa
 • saplamışsak
 • saplamışsanız
 • saplamışsalar

DILEK

dilek

 • saplayayım
 • saplayasın
 • saplaya
 • saplayalım
 • saplayasınız
 • saplayalar

dileğin hikayesi

 • saplayaydım
 • saplayaydın
 • saplayaydı
 • saplayaydık
 • saplayaydınız
 • saplayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • saplayaymışım
 • saplayaymışsın
 • saplayaymış
 • saplayaydılar
 • saplayaymışsınız
 • saplayaymışlar