TR.png sakatlamak

MASTAR

mastar

 • sakatlamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • sakatlıyorum
 • sakatlıyorsun
 • sakatlıyor
 • sakatlıyoruz
 • sakatlıyorsunuz
 • sakatlıyorlar

geniş zaman

 • sakatlarım
 • sakatlarsın
 • sakatlar
 • sakatlarız
 • sakatlarsınız
 • sakatlarlar
 

dili geçmiş zaman

 • sakatladım
 • sakatladın
 • sakatladı
 • sakatladık
 • sakatladınız
 • sakatladılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • sakatlıyormuşum
 • sakatlıyormuşsun
 • sakatlıyormuş
 • sakatlıyormuşuz
 • sakatlıyormuşsunuz
 • sakatlıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • sakatlarmışım
 • sakatlarmışsın
 • sakatlarmış
 • sakatlarmışız
 • sakatlarmışsınız
 • sakatlarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • sakatlıyordum
 • sakatlıyordun
 • sakatlıyordu
 • sakatlıyorduk
 • sakatlıyordunuz
 • sakatlıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • sakatlamıştım
 • sakatlamıştın
 • sakatlamıştı
 • sakatlamıştık
 • sakatlamıştınız
 • sakatlamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • sakatlamışmışım
 • sakatlamışmışsın
 • sakatlamışmış
 • sakatlamışmışız
 • sakatlamışmışınız
 • sakatlamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • sakatlamış olacağım
 • sakatlamış olacaksın
 • sakatlamış olacak
 • sakatlamış olacağız
 • sakatlamış olacaksınız
 • sakatlamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • sakatlasaydım
 • sakatlasaydın
 • sakatlasaydı
 • sakatlasaydık
 • sakatlasaydınız
 • sakatlasaydılar
 

şartın rivayeti

 • sakatlasaymışım
 • sakatlasaymışsın
 • sakatlasaymış
 • sakatlasaymışız
 • sakatlasaymışsınız
 • sakatlasaymışlar

gelecek zaman

 • sakatlayacağım
 • sakatlayacaksın
 • sakatlayacak
 • sakatlayacağız
 • sakatlayacaksınız
 • sakatlayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • sakatlayacaktım
 • sakatlayacaktın
 • sakatlayacaktı
 • sakatlayacaktık
 • sakatlayacaktınız
 • sakatlayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • sakatlayacakmışım
 • sakatlayacakmışsın
 • sakatlayacakmış
 • sakatlayacakmışız
 • sakatlayacakmışsınız
 • sakatlayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • sakatlayacaksam
 • sakatlayacaksan
 • sakatlayacaksa
 • sakatlayacaksak
 • sakatlayacaksanız
 • sakatlayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • sakatlamalıyım
 • sakatlamalısın
 • sakatlamalı(dır)
 • sakatlamalıyız
 • sakatlamalısınız
 • sakatlamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • sakatlamalıydım
 • sakatlamalıydın
 • sakatlamalıydı
 • sakatlamalıydık
 • sakatlamalıydınız
 • sakatlamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • sakatlamalıymışım
 • sakatlamalıymışsın
 • sakatlamalıymış
 • sakatlamalıymışız
 • sakatlamalıymışsınız
 • sakatlamalıymışlar

EMIR

emir

 • sakatla
 • sakatlasın
 • sakatlayalım
 • sakatlayın(z)
 • sakatlasınlar

ŞART

şart

 • sakatlasam
 • sakatlasan
 • sakatlasa
 • sakatlasak
 • sakatlasanız
 • sakatlasalar

şimdiki zamanın şartı

 • sakatlıyorsam
 • sakatlıyorsan
 • sakatlıyorsa
 • sakatlıyorsak
 • sakatlıyorsanız
 • sakatlıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • sakatlarsam
 • sakatlarsan
 • sakatlarsa
 • sakatlarsak
 • sakatlarsanız
 • sakatlarsalar

dili geçmişin şartı

 • sakatladıysam
 • sakatladıysan
 • sakatladıysa
 • sakatladıysak
 • sakatladıysanız
 • sakatladıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • sakatlamışsam
 • sakatlamışsan
 • sakatlamışsa
 • sakatlamışsak
 • sakatlamışsanız
 • sakatlamışsalar

DILEK

dilek

 • sakatlayayım
 • sakatlayasın
 • sakatlaya
 • sakatlayalım
 • sakatlayasınız
 • sakatlayalar

dileğin hikayesi

 • sakatlayaydım
 • sakatlayaydın
 • sakatlayaydı
 • sakatlayaydık
 • sakatlayaydınız
 • sakatlayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • sakatlayaymışım
 • sakatlayaymışsın
 • sakatlayaymış
 • sakatlayaydılar
 • sakatlayaymışsınız
 • sakatlayaymışlar