TR.png sağlamlaştırmak

MASTAR

mastar

 • sağlamlaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • sağlamlaştırıyorum
 • sağlamlaştırıyorsun
 • sağlamlaştırıyor
 • sağlamlaştırıyoruz
 • sağlamlaştırıyorsunuz
 • sağlamlaştırıyorlar

geniş zaman

 • sağlamlaştırırım
 • sağlamlaştırırsın
 • sağlamlaştırır
 • sağlamlaştırırız
 • sağlamlaştırırsınız
 • sağlamlaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • sağlamlaştırdım
 • sağlamlaştırdın
 • sağlamlaştırdı
 • sağlamlaştırdık
 • sağlamlaştırdınız
 • sağlamlaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • sağlamlaştırıyormuşum
 • sağlamlaştırıyormuşsun
 • sağlamlaştırıyormuş
 • sağlamlaştırıyormuşuz
 • sağlamlaştırıyormuşsunuz
 • sağlamlaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • sağlamlaştırırmışım
 • sağlamlaştırırmışsın
 • sağlamlaştırırmış
 • sağlamlaştırırmışız
 • sağlamlaştırırmışsınız
 • sağlamlaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • sağlamlaştırıyordum
 • sağlamlaştırıyordun
 • sağlamlaştırıyordu
 • sağlamlaştırıyorduk
 • sağlamlaştırıyordunuz
 • sağlamlaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • sağlamlaştırmıştım
 • sağlamlaştırmıştın
 • sağlamlaştırmıştı
 • sağlamlaştırmıştık
 • sağlamlaştırmıştınız
 • sağlamlaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • sağlamlaştırmışmışım
 • sağlamlaştırmışmışsın
 • sağlamlaştırmışmış
 • sağlamlaştırmışmışız
 • sağlamlaştırmışmışınız
 • sağlamlaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • sağlamlaştırmış olacağım
 • sağlamlaştırmış olacaksın
 • sağlamlaştırmış olacak
 • sağlamlaştırmış olacağız
 • sağlamlaştırmış olacaksınız
 • sağlamlaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • sağlamlaştırsaydım
 • sağlamlaştırsaydın
 • sağlamlaştırsaydı
 • sağlamlaştırsaydık
 • sağlamlaştırsaydınız
 • sağlamlaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • sağlamlaştırsaymışım
 • sağlamlaştırsaymışsın
 • sağlamlaştırsaymış
 • sağlamlaştırsaymışız
 • sağlamlaştırsaymışsınız
 • sağlamlaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • sağlamlaştıracağım
 • sağlamlaştıracaksın
 • sağlamlaştıracak
 • sağlamlaştıracağız
 • sağlamlaştıracaksınız
 • sağlamlaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • sağlamlaştıracaktım
 • sağlamlaştıracaktın
 • sağlamlaştıracaktı
 • sağlamlaştıracaktık
 • sağlamlaştıracaktınız
 • sağlamlaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • sağlamlaştıracakmışım
 • sağlamlaştıracakmışsın
 • sağlamlaştıracakmış
 • sağlamlaştıracakmışız
 • sağlamlaştıracakmışsınız
 • sağlamlaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • sağlamlaştıracaksam
 • sağlamlaştıracaksan
 • sağlamlaştıracaksa
 • sağlamlaştıracaksak
 • sağlamlaştıracaksanız
 • sağlamlaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • sağlamlaştırmalıyım
 • sağlamlaştırmalısın
 • sağlamlaştırmalı(dır)
 • sağlamlaştırmalıyız
 • sağlamlaştırmalısınız
 • sağlamlaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • sağlamlaştırmalıydım
 • sağlamlaştırmalıydın
 • sağlamlaştırmalıydı
 • sağlamlaştırmalıydık
 • sağlamlaştırmalıydınız
 • sağlamlaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • sağlamlaştırmalıymışım
 • sağlamlaştırmalıymışsın
 • sağlamlaştırmalıymış
 • sağlamlaştırmalıymışız
 • sağlamlaştırmalıymışsınız
 • sağlamlaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • sağlamlaştır
 • sağlamlaştırsın
 • sağlamlaştıralım
 • sağlamlaştırın(z)
 • sağlamlaştırsınlar

ŞART

şart

 • sağlamlaştırsam
 • sağlamlaştırsan
 • sağlamlaştırsa
 • sağlamlaştırsak
 • sağlamlaştırsanız
 • sağlamlaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • sağlamlaştırıyorsam
 • sağlamlaştırıyorsan
 • sağlamlaştırıyorsa
 • sağlamlaştırıyorsak
 • sağlamlaştırıyorsaniz
 • sağlamlaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • sağlamlaştırırsam
 • sağlamlaştırırsan
 • sağlamlaştırırsa
 • sağlamlaştırırsak
 • sağlamlaştırırsanız
 • sağlamlaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • sağlamlaştırdıysam
 • sağlamlaştırdıysan
 • sağlamlaştırdıysa
 • sağlamlaştırdıysak
 • sağlamlaştırdıysanız
 • sağlamlaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • sağlamlaştırmışsam
 • sağlamlaştırmışsan
 • sağlamlaştırmışsa
 • sağlamlaştırmışsak
 • sağlamlaştırmışsanız
 • sağlamlaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • sağlamlaştırayım
 • sağlamlaştırasın
 • sağlamlaştıra
 • sağlamlaştıralım
 • sağlamlaştırasınız
 • sağlamlaştıralar

dileğin hikayesi

 • sağlamlaştıraydım
 • sağlamlaştıraydın
 • sağlamlaştıraydı
 • sağlamlaştıraydık
 • sağlamlaştıraydınız
 • sağlamlaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • sağlamlaştıraymışım
 • sağlamlaştıraymışsın
 • sağlamlaştıraymış
 • sağlamlaştıraydılar
 • sağlamlaştıraymışsınız
 • sağlamlaştıraymışlar