TR.png sağırlaştırmak

MASTAR

mastar

 • sağırlaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • sağırlaştırıyorum
 • sağırlaştırıyorsun
 • sağırlaştırıyor
 • sağırlaştırıyoruz
 • sağırlaştırıyorsunuz
 • sağırlaştırıyorlar

geniş zaman

 • sağırlaştırırım
 • sağırlaştırırsın
 • sağırlaştırır
 • sağırlaştırırız
 • sağırlaştırırsınız
 • sağırlaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • sağırlaştırdım
 • sağırlaştırdın
 • sağırlaştırdı
 • sağırlaştırdık
 • sağırlaştırdınız
 • sağırlaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • sağırlaştırıyormuşum
 • sağırlaştırıyormuşsun
 • sağırlaştırıyormuş
 • sağırlaştırıyormuşuz
 • sağırlaştırıyormuşsunuz
 • sağırlaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • sağırlaştırırmışım
 • sağırlaştırırmışsın
 • sağırlaştırırmış
 • sağırlaştırırmışız
 • sağırlaştırırmışsınız
 • sağırlaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • sağırlaştırıyordum
 • sağırlaştırıyordun
 • sağırlaştırıyordu
 • sağırlaştırıyorduk
 • sağırlaştırıyordunuz
 • sağırlaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • sağırlaştırmıştım
 • sağırlaştırmıştın
 • sağırlaştırmıştı
 • sağırlaştırmıştık
 • sağırlaştırmıştınız
 • sağırlaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • sağırlaştırmışmışım
 • sağırlaştırmışmışsın
 • sağırlaştırmışmış
 • sağırlaştırmışmışız
 • sağırlaştırmışmışınız
 • sağırlaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • sağırlaştırmış olacağım
 • sağırlaştırmış olacaksın
 • sağırlaştırmış olacak
 • sağırlaştırmış olacağız
 • sağırlaştırmış olacaksınız
 • sağırlaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • sağırlaştırsaydım
 • sağırlaştırsaydın
 • sağırlaştırsaydı
 • sağırlaştırsaydık
 • sağırlaştırsaydınız
 • sağırlaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • sağırlaştırsaymışım
 • sağırlaştırsaymışsın
 • sağırlaştırsaymış
 • sağırlaştırsaymışız
 • sağırlaştırsaymışsınız
 • sağırlaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • sağırlaştıracağım
 • sağırlaştıracaksın
 • sağırlaştıracak
 • sağırlaştıracağız
 • sağırlaştıracaksınız
 • sağırlaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • sağırlaştıracaktım
 • sağırlaştıracaktın
 • sağırlaştıracaktı
 • sağırlaştıracaktık
 • sağırlaştıracaktınız
 • sağırlaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • sağırlaştıracakmışım
 • sağırlaştıracakmışsın
 • sağırlaştıracakmış
 • sağırlaştıracakmışız
 • sağırlaştıracakmışsınız
 • sağırlaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • sağırlaştıracaksam
 • sağırlaştıracaksan
 • sağırlaştıracaksa
 • sağırlaştıracaksak
 • sağırlaştıracaksanız
 • sağırlaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • sağırlaştırmalıyım
 • sağırlaştırmalısın
 • sağırlaştırmalı(dır)
 • sağırlaştırmalıyız
 • sağırlaştırmalısınız
 • sağırlaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • sağırlaştırmalıydım
 • sağırlaştırmalıydın
 • sağırlaştırmalıydı
 • sağırlaştırmalıydık
 • sağırlaştırmalıydınız
 • sağırlaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • sağırlaştırmalıymışım
 • sağırlaştırmalıymışsın
 • sağırlaştırmalıymış
 • sağırlaştırmalıymışız
 • sağırlaştırmalıymışsınız
 • sağırlaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • sağırlaştır
 • sağırlaştırsın
 • sağırlaştıralım
 • sağırlaştırın(z)
 • sağırlaştırsınlar

ŞART

şart

 • sağırlaştırsam
 • sağırlaştırsan
 • sağırlaştırsa
 • sağırlaştırsak
 • sağırlaştırsanız
 • sağırlaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • sağırlaştırıyorsam
 • sağırlaştırıyorsan
 • sağırlaştırıyorsa
 • sağırlaştırıyorsak
 • sağırlaştırıyorsaniz
 • sağırlaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • sağırlaştırırsam
 • sağırlaştırırsan
 • sağırlaştırırsa
 • sağırlaştırırsak
 • sağırlaştırırsanız
 • sağırlaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • sağırlaştırdıysam
 • sağırlaştırdıysan
 • sağırlaştırdıysa
 • sağırlaştırdıysak
 • sağırlaştırdıysanız
 • sağırlaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • sağırlaştırmışsam
 • sağırlaştırmışsan
 • sağırlaştırmışsa
 • sağırlaştırmışsak
 • sağırlaştırmışsanız
 • sağırlaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • sağırlaştırayım
 • sağırlaştırasın
 • sağırlaştıra
 • sağırlaştıralım
 • sağırlaştırasınız
 • sağırlaştıralar

dileğin hikayesi

 • sağırlaştıraydım
 • sağırlaştıraydın
 • sağırlaştıraydı
 • sağırlaştıraydık
 • sağırlaştıraydınız
 • sağırlaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • sağırlaştıraymışım
 • sağırlaştıraymışsın
 • sağırlaştıraymış
 • sağırlaştıraydılar
 • sağırlaştıraymışsınız
 • sağırlaştıraymışlar