TR.png saçılmak

MASTAR

mastar

 • saçılmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • saçılıyorum
 • saçılıyorsun
 • saçılıyor
 • saçılıyoruz
 • saçılıyorsunuz
 • saçılıyorlar

geniş zaman

 • saçılırım
 • saçılırsın
 • saçılır
 • saçılırız
 • saçılırsınız
 • saçılırlar
 

dili geçmiş zaman

 • saçıldım
 • saçıldın
 • saçıldı
 • saçıldık
 • saçıldınız
 • saçıldılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • saçılıyormuşum
 • saçılıyormuşsun
 • saçılıyormuş
 • saçılıyormuşuz
 • saçılıyormuşsunuz
 • saçılıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • saçılırmışım
 • saçılırmışsın
 • saçılırmış
 • saçılırmışız
 • saçılırmışsınız
 • saçılırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • saçılıyordum
 • saçılıyordun
 • saçılıyordu
 • saçılıyorduk
 • saçılıyordunuz
 • saçılıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • saçılmıştım
 • saçılmıştın
 • saçılmıştı
 • saçılmıştık
 • saçılmıştınız
 • saçılmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • saçılmışmışım
 • saçılmışmışsın
 • saçılmışmış
 • saçılmışmışız
 • saçılmışmışınız
 • saçılmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • saçılmış olacağım
 • saçılmış olacaksın
 • saçılmış olacak
 • saçılmış olacağız
 • saçılmış olacaksınız
 • saçılmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • saçılsaydım
 • saçılsaydın
 • saçılsaydı
 • saçılsaydık
 • saçılsaydınız
 • saçılsaydılar
 

şartın rivayeti

 • saçılsaymışım
 • saçılsaymışsın
 • saçılsaymış
 • saçılsaymışız
 • saçılsaymışsınız
 • saçılsaymışlar

gelecek zaman

 • saçılacağım
 • saçılacaksın
 • saçılacak
 • saçılacağız
 • saçılacaksınız
 • saçılacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • saçılacaktım
 • saçılacaktın
 • saçılacaktı
 • saçılacaktık
 • saçılacaktınız
 • saçılacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • saçılacakmışım
 • saçılacakmışsın
 • saçılacakmış
 • saçılacakmışız
 • saçılacakmışsınız
 • saçılacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • saçılacaksam
 • saçılacaksan
 • saçılacaksa
 • saçılacaksak
 • saçılacaksanız
 • saçılacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • saçılmalıyım
 • saçılmalısın
 • saçılmalı(dır)
 • saçılmalıyız
 • saçılmalısınız
 • saçılmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • saçılmalıydım
 • saçılmalıydın
 • saçılmalıydı
 • saçılmalıydık
 • saçılmalıydınız
 • saçılmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • saçılmalıymışım
 • saçılmalıymışsın
 • saçılmalıymış
 • saçılmalıymışız
 • saçılmalıymışsınız
 • saçılmalıymışlar

EMIR

emir

 • saçıl
 • saçılsın
 • saçılalım
 • saçılın(z)
 • saçılsınlar

ŞART

şart

 • saçılsam
 • saçılsan
 • saçılsa
 • saçılsak
 • saçılsanız
 • saçılsalar

şimdiki zamanın şartı

 • saçılıyorsam
 • saçılıyorsan
 • saçılıyorsa
 • saçılıyorsak
 • saçılıyorsaniz
 • saçılıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • saçılırsam
 • saçılırsan
 • saçılırsa
 • saçılırsak
 • saçılırsanız
 • saçılırsalar

dili geçmişin şartı

 • saçıldıysam
 • saçıldıysan
 • saçıldıysa
 • saçıldıysak
 • saçıldıysanız
 • saçıldıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • saçılmışsam
 • saçılmışsan
 • saçılmışsa
 • saçılmışsak
 • saçılmışsanız
 • saçılmışsalar

DILEK

dilek

 • saçılayım
 • saçılasın
 • saçıla
 • saçılalım
 • saçılasınız
 • saçılalar

dileğin hikayesi

 • saçılaydım
 • saçılaydın
 • saçılaydı
 • saçılaydık
 • saçılaydınız
 • saçılaydılar
 

dileğin rivayeti

 • saçılaymışım
 • saçılaymışsın
 • saçılaymış
 • saçılaydılar
 • saçılaymışsınız
 • saçılaymışlar