TR.png sıkışmak

MASTAR

mastar

 • sıkışmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • sıkışıyorum
 • sıkışıyorsun
 • sıkışıyor
 • sıkışıyoruz
 • sıkışıyorsunuz
 • sıkışıyorlar

geniş zaman

 • sıkışırım
 • sıkışırsın
 • sıkışır
 • sıkışırız
 • sıkışırsınız
 • sıkışırlar
 

dili geçmiş zaman

 • sıkıştım
 • sıkıştın
 • sıkıştı
 • sıkıştık
 • sıkıştınız
 • sıkıştılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • sıkışıyormuşum
 • sıkışıyormuşsun
 • sıkışıyormuş
 • sıkışıyormuşuz
 • sıkışıyormuşsunuz
 • sıkışıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • sıkışırmışım
 • sıkışırmışsın
 • sıkışırmış
 • sıkışırmışız
 • sıkışırmışsınız
 • sıkışırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • sıkışıyordum
 • sıkışıyordun
 • sıkışıyordu
 • sıkışıyorduk
 • sıkışıyordunuz
 • sıkışıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • sıkışmıştım
 • sıkışmıştın
 • sıkışmıştı
 • sıkışmıştık
 • sıkışmıştınız
 • sıkışmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • sıkışmışmışım
 • sıkışmışmışsın
 • sıkışmışmış
 • sıkışmışmışız
 • sıkışmışmışınız
 • sıkışmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • sıkışmış olacağım
 • sıkışmış olacaksın
 • sıkışmış olacak
 • sıkışmış olacağız
 • sıkışmış olacaksınız
 • sıkışmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • sıkışsaydım
 • sıkışsaydın
 • sıkışsaydı
 • sıkışsaydık
 • sıkışsaydınız
 • sıkışsaydılar
 

şartın rivayeti

 • sıkışsaymışım
 • sıkışsaymışsın
 • sıkışsaymış
 • sıkışsaymışız
 • sıkışsaymışsınız
 • sıkışsaymışlar

gelecek zaman

 • sıkışacağım
 • sıkışacaksın
 • sıkışacak
 • sıkışacağız
 • sıkışacaksınız
 • sıkışacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • sıkışacaktım
 • sıkışacaktın
 • sıkışacaktı
 • sıkışacaktık
 • sıkışacaktınız
 • sıkışacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • sıkışacakmışım
 • sıkışacakmışsın
 • sıkışacakmış
 • sıkışacakmışız
 • sıkışacakmışsınız
 • sıkışacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • sıkışacaksam
 • sıkışacaksan
 • sıkışacaksa
 • sıkışacaksak
 • sıkışacaksanız
 • sıkışacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • sıkışmalıyım
 • sıkışmalısın
 • sıkışmalı(dır)
 • sıkışmalıyız
 • sıkışmalısınız
 • sıkışmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • sıkışmalıydım
 • sıkışmalıydın
 • sıkışmalıydı
 • sıkışmalıydık
 • sıkışmalıydınız
 • sıkışmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • sıkışmalıymışım
 • sıkışmalıymışsın
 • sıkışmalıymış
 • sıkışmalıymışız
 • sıkışmalıymışsınız
 • sıkışmalıymışlar

EMIR

emir

 • sıkış
 • sıkışsın
 • sıkışalım
 • sıkışın(z)
 • sıkışsınlar

ŞART

şart

 • sıkışsam
 • sıkışsan
 • sıkışsa
 • sıkışsak
 • sıkışsanız
 • sıkışsalar

şimdiki zamanın şartı

 • sıkışıyorsam
 • sıkışıyorsan
 • sıkışıyorsa
 • sıkışıyorsak
 • sıkışıyorsaniz
 • sıkışıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • sıkışırsam
 • sıkışırsan
 • sıkışırsa
 • sıkışırsak
 • sıkışırsanız
 • sıkışırsalar

dili geçmişin şartı

 • sıkıştıysam
 • sıkıştıysan
 • sıkıştıysa
 • sıkıştıysak
 • sıkıştıysanız
 • sıkıştıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • sıkışmışsam
 • sıkışmışsan
 • sıkışmışsa
 • sıkışmışsak
 • sıkışmışsanız
 • sıkışmışsalar

DILEK

dilek

 • sıkışayım
 • sıkışasın
 • sıkışa
 • sıkışalım
 • sıkışasınız
 • sıkışalar

dileğin hikayesi

 • sıkışaydım
 • sıkışaydın
 • sıkışaydı
 • sıkışaydık
 • sıkışaydınız
 • sıkışaydılar
 

dileğin rivayeti

 • sıkışaymışım
 • sıkışaymışsın
 • sıkışaymış
 • sıkışaydılar
 • sıkışaymışsınız
 • sıkışaymışlar