TR.png çıkışmak

MASTAR

mastar

 • çıkışmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çıkışıyorum
 • çıkışıyorsun
 • çıkışıyor
 • çıkışıyoruz
 • çıkışıyorsunuz
 • çıkışıyorlar

geniş zaman

 • çıkışırım
 • çıkışırsın
 • çıkışır
 • çıkışırız
 • çıkışırsınız
 • çıkışırlar
 

dili geçmiş zaman

 • çıkıştım
 • çıkıştın
 • çıkıştı
 • çıkıştık
 • çıkıştınız
 • çıkıştılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • çıkışıyormuşum
 • çıkışıyormuşsun
 • çıkışıyormuş
 • çıkışıyormuşuz
 • çıkışıyormuşsunuz
 • çıkışıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çıkışırmışım
 • çıkışırmışsın
 • çıkışırmış
 • çıkışırmışız
 • çıkışırmışsınız
 • çıkışırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • çıkışıyordum
 • çıkışıyordun
 • çıkışıyordu
 • çıkışıyorduk
 • çıkışıyordunuz
 • çıkışıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çıkışmıştım
 • çıkışmıştın
 • çıkışmıştı
 • çıkışmıştık
 • çıkışmıştınız
 • çıkışmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çıkışmışmışım
 • çıkışmışmışsın
 • çıkışmışmış
 • çıkışmışmışız
 • çıkışmışmışınız
 • çıkışmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çıkışmış olacağım
 • çıkışmış olacaksın
 • çıkışmış olacak
 • çıkışmış olacağız
 • çıkışmış olacaksınız
 • çıkışmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çıkışsaydım
 • çıkışsaydın
 • çıkışsaydı
 • çıkışsaydık
 • çıkışsaydınız
 • çıkışsaydılar
 

şartın rivayeti

 • çıkışsaymışım
 • çıkışsaymışsın
 • çıkışsaymış
 • çıkışsaymışız
 • çıkışsaymışsınız
 • çıkışsaymışlar

gelecek zaman

 • çıkışacağım
 • çıkışacaksın
 • çıkışacak
 • çıkışacağız
 • çıkışacaksınız
 • çıkışacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çıkışacaktım
 • çıkışacaktın
 • çıkışacaktı
 • çıkışacaktık
 • çıkışacaktınız
 • çıkışacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • çıkışacakmışım
 • çıkışacakmışsın
 • çıkışacakmış
 • çıkışacakmışız
 • çıkışacakmışsınız
 • çıkışacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • çıkışacaksam
 • çıkışacaksan
 • çıkışacaksa
 • çıkışacaksak
 • çıkışacaksanız
 • çıkışacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • çıkışmalıyım
 • çıkışmalısın
 • çıkışmalı(dır)
 • çıkışmalıyız
 • çıkışmalısınız
 • çıkışmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • çıkışmalıydım
 • çıkışmalıydın
 • çıkışmalıydı
 • çıkışmalıydık
 • çıkışmalıydınız
 • çıkışmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • çıkışmalıymışım
 • çıkışmalıymışsın
 • çıkışmalıymış
 • çıkışmalıymışız
 • çıkışmalıymışsınız
 • çıkışmalıymışlar

EMIR

emir

 • çıkış
 • çıkışsın
 • çıkışalım
 • çıkışın(z)
 • çıkışsınlar

ŞART

şart

 • çıkışsam
 • çıkışsan
 • çıkışsa
 • çıkışsak
 • çıkışsanız
 • çıkışsalar

şimdiki zamanın şartı

 • çıkışıyorsam
 • çıkışıyorsan
 • çıkışıyorsa
 • çıkışıyorsak
 • çıkışıyorsaniz
 • çıkışıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çıkışırsam
 • çıkışırsan
 • çıkışırsa
 • çıkışırsak
 • çıkışırsanız
 • çıkışırsalar

dili geçmişin şartı

 • çıkıştıysam
 • çıkıştıysan
 • çıkıştıysa
 • çıkıştıysak
 • çıkıştıysanız
 • çıkıştıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • çıkışmışsam
 • çıkışmışsan
 • çıkışmışsa
 • çıkışmışsak
 • çıkışmışsanız
 • çıkışmışsalar

DILEK

dilek

 • çıkışayım
 • çıkışasın
 • çıkışa
 • çıkışalım
 • çıkışasınız
 • çıkışalar

dileğin hikayesi

 • çıkışaydım
 • çıkışaydın
 • çıkışaydı
 • çıkışaydık
 • çıkışaydınız
 • çıkışaydılar
 

dileğin rivayeti

 • çıkışaymışım
 • çıkışaymışsın
 • çıkışaymış
 • çıkışaydılar
 • çıkışaymışsınız
 • çıkışaymışlar