TR.png çıkagelmek

MASTAR

mastar

 • çıkagelmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çıkageliyorum
 • çıkageliyorsun
 • çıkageliyor
 • çıkageliyoruz
 • çıkageliyorsunuz
 • çıkageliyorlar

geniş zaman

 • çıkagelirim
 • çıkagelirsin
 • çıkagelir
 • çıkageliriz
 • çıkagelirsiniz
 • çıkagelirler
 

dili geçmiş zaman

 • çıkageldim
 • çıkageldin
 • çıkageldi
 • çıkageldik
 • çıkageldiniz
 • çıkageldiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • çıkageliyormuşum
 • çıkageliyormuşsun
 • çıkageliyormuş
 • çıkageliyormuşuz
 • çıkageliyormuşsunuz
 • çıkageliyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çıkagelirmişim
 • çıkagelirmişsin
 • çıkagelirmiş
 • çıkagelirmişiz
 • çıkagelirmişsiniz
 • çıkagelirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • çıkageliyordum
 • çıkageliyordun
 • çıkageliyordu
 • çıkageliyorduk
 • çıkageliyordunuz
 • çıkageliyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çıkagelmiştim
 • çıkagelmiştin
 • çıkagelmişti
 • çıkagelmiştik
 • çıkagelmiştiniz
 • çıkagelmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çıkagelmişmişim
 • çıkagelmişmişsin
 • çıkagelmişmiş
 • çıkagelmişmişiz
 • çıkagelmişmişiniz
 • çıkagelmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çıkagelmiş olacağım
 • çıkagelmiş olacaksın
 • çıkagelmiş olacak
 • çıkagelmiş olacağız
 • çıkagelmiş olacaksınız
 • çıkagelmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çıkagelseydim
 • çıkagelseydin
 • çıkagelseydi
 • çıkagelseydik
 • çıkagelseydiniz
 • çıkagelseydiler
 

şartın rivayeti

 • çıkagelseymişim
 • çıkagelseymişsin
 • çıkagelseymiş
 • çıkagelseymişiz
 • çıkagelseymişsiniz
 • çıkagelseymişler

gelecek zaman

 • çıkageleceğim
 • çıkageleceksin
 • çıkagelecek
 • çıkageleceğiz
 • çıkageleceksiniz
 • çıkagelecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çıkagelecektim
 • çıkagelecektin
 • çıkagelecekti
 • çıkagelecektik
 • çıkagelecektiniz
 • çıkagelecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • çıkagelecekmişim
 • çıkagelecekmişsin
 • çıkagelecekmiş
 • çıkagelecekmişiz
 • çıkagelecekmişsiniz
 • çıkagelecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • çıkageleceksem
 • çıkageleceksen
 • çıkagelecekse
 • çıkageleceksek
 • çıkagelecekseniz
 • çıkagelecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • çıkagelmeliyim
 • çıkagelmelisin
 • çıkagelmeli(dir)
 • çıkagelmeliyiz
 • çıkagelmeliisiniz
 • çıkagelmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • çıkagelmeliydim
 • çıkagelmeliydin
 • çıkagelmeliydi
 • çıkagelmeliydik
 • çıkagelmeliydiniz
 • çıkagelmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • çıkagelmeliymişim
 • çıkagelmeliymişsin
 • çıkagelmeliymiş
 • çıkagelmeliymişiz
 • çıkagelmeliymişsiniz
 • çıkagelmeliymişler

EMIR

emir

 • çıkagel
 • çıkagelsin
 • çıkagelelim
 • çıkagelin(iz)
 • çıkagelsinler

ŞART

şart

 • çıkagelsem
 • çıkagelsen
 • çıkagelse
 • çıkagelsek
 • çıkagelseniz
 • çıkagelseler

şimdiki zamanın şartı

 • çıkageliyorsam
 • çıkageliyorsan
 • çıkageliyorsa
 • çıkageliyorsak
 • çıkageliyorsanız
 • çıkageliyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çıkagelirsem
 • çıkagelirsen
 • çıkagelirse
 • çıkagelirsek
 • çıkagelirseniz
 • çıkagelirseler

dili geçmişin şartı

 • çıkageliysem
 • çıkageliysen
 • çıkageliyse
 • çıkageliysek
 • çıkageliyseniz
 • çıkageliyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • çıkagelmişsem
 • çıkagelmişsen
 • çıkagelmişse
 • çıkagelmişsek
 • çıkagelmişseniz
 • çıkagelmişseler

DILEK

dilek

 • çıkageleyim
 • çıkagelesin
 • çıkagele
 • çıkagelelim
 • çıkagelesiniz
 • çıkageleler

dileğin hikayesi

 • çıkageleydim
 • çıkageleydin
 • çıkageleydi
 • çıkageleydik
 • çıkageleydiniz
 • çıkageleydiler
 

dileğin rivayeti

 • çıkageleymişim
 • çıkageleymişsin
 • çıkageleymiş
 • çıkageleydiler
 • çıkageleymişsiniz
 • çıkageleymişler