TR.png çatlamak

MASTAR

mastar

 • çatlamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çatlıyorum
 • çatlıyorsun
 • çatlıyor
 • çatlıyoruz
 • çatlıyorsunuz
 • çatlıyorlar

geniş zaman

 • çatlarım
 • çatlarsın
 • çatlar
 • çatlarız
 • çatlarsınız
 • çatlarlar
 

dili geçmiş zaman

 • çatladım
 • çatladın
 • çatladı
 • çatladık
 • çatladınız
 • çatladılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • çatlıyormuşum
 • çatlıyormuşsun
 • çatlıyormuş
 • çatlıyormuşuz
 • çatlıyormuşsunuz
 • çatlıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çatlarmışım
 • çatlarmışsın
 • çatlarmış
 • çatlarmışız
 • çatlarmışsınız
 • çatlarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • çatlıyordum
 • çatlıyordun
 • çatlıyordu
 • çatlıyorduk
 • çatlıyordunuz
 • çatlıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çatlamıştım
 • çatlamıştın
 • çatlamıştı
 • çatlamıştık
 • çatlamıştınız
 • çatlamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çatlamışmışım
 • çatlamışmışsın
 • çatlamışmış
 • çatlamışmışız
 • çatlamışmışınız
 • çatlamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çatlamış olacağım
 • çatlamış olacaksın
 • çatlamış olacak
 • çatlamış olacağız
 • çatlamış olacaksınız
 • çatlamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çatlasaydım
 • çatlasaydın
 • çatlasaydı
 • çatlasaydık
 • çatlasaydınız
 • çatlasaydılar
 

şartın rivayeti

 • çatlasaymışım
 • çatlasaymışsın
 • çatlasaymış
 • çatlasaymışız
 • çatlasaymışsınız
 • çatlasaymışlar

gelecek zaman

 • çatlayacağım
 • çatlayacaksın
 • çatlayacak
 • çatlayacağız
 • çatlayacaksınız
 • çatlayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çatlayacaktım
 • çatlayacaktın
 • çatlayacaktı
 • çatlayacaktık
 • çatlayacaktınız
 • çatlayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • çatlayacakmışım
 • çatlayacakmışsın
 • çatlayacakmış
 • çatlayacakmışız
 • çatlayacakmışsınız
 • çatlayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • çatlayacaksam
 • çatlayacaksan
 • çatlayacaksa
 • çatlayacaksak
 • çatlayacaksanız
 • çatlayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • çatlamalıyım
 • çatlamalısın
 • çatlamalı(dır)
 • çatlamalıyız
 • çatlamalısınız
 • çatlamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • çatlamalıydım
 • çatlamalıydın
 • çatlamalıydı
 • çatlamalıydık
 • çatlamalıydınız
 • çatlamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • çatlamalıymışım
 • çatlamalıymışsın
 • çatlamalıymış
 • çatlamalıymışız
 • çatlamalıymışsınız
 • çatlamalıymışlar

EMIR

emir

 • çatla
 • çatlasın
 • çatlayalım
 • çatlayın(z)
 • çatlasınlar

ŞART

şart

 • çatlasam
 • çatlasan
 • çatlasa
 • çatlasak
 • çatlasanız
 • çatlasalar

şimdiki zamanın şartı

 • çatlıyorsam
 • çatlıyorsan
 • çatlıyorsa
 • çatlıyorsak
 • çatlıyorsanız
 • çatlıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çatlarsam
 • çatlarsan
 • çatlarsa
 • çatlarsak
 • çatlarsanız
 • çatlarsalar

dili geçmişin şartı

 • çatladıysam
 • çatladıysan
 • çatladıysa
 • çatladıysak
 • çatladıysanız
 • çatladıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • çatlamışsam
 • çatlamışsan
 • çatlamışsa
 • çatlamışsak
 • çatlamışsanız
 • çatlamışsalar

DILEK

dilek

 • çatlayayım
 • çatlayasın
 • çatlaya
 • çatlayalım
 • çatlayasınız
 • çatlayalar

dileğin hikayesi

 • çatlayaydım
 • çatlayaydın
 • çatlayaydı
 • çatlayaydık
 • çatlayaydınız
 • çatlayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • çatlayaymışım
 • çatlayaymışsın
 • çatlayaymış
 • çatlayaydılar
 • çatlayaymışsınız
 • çatlayaymışlar