TR.png çatışmak

MASTAR

mastar

 • çatışmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çatışıyorum
 • çatışıyorsun
 • çatışıyor
 • çatışıyoruz
 • çatışıyorsunuz
 • çatışıyorlar

geniş zaman

 • çatışırım
 • çatışırsın
 • çatışır
 • çatışırız
 • çatışırsınız
 • çatışırlar
 

dili geçmiş zaman

 • çatıştım
 • çatıştın
 • çatıştı
 • çatıştık
 • çatıştınız
 • çatıştılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • çatışıyormuşum
 • çatışıyormuşsun
 • çatışıyormuş
 • çatışıyormuşuz
 • çatışıyormuşsunuz
 • çatışıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çatışırmışım
 • çatışırmışsın
 • çatışırmış
 • çatışırmışız
 • çatışırmışsınız
 • çatışırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • çatışıyordum
 • çatışıyordun
 • çatışıyordu
 • çatışıyorduk
 • çatışıyordunuz
 • çatışıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çatışmıştım
 • çatışmıştın
 • çatışmıştı
 • çatışmıştık
 • çatışmıştınız
 • çatışmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çatışmışmışım
 • çatışmışmışsın
 • çatışmışmış
 • çatışmışmışız
 • çatışmışmışınız
 • çatışmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çatışmış olacağım
 • çatışmış olacaksın
 • çatışmış olacak
 • çatışmış olacağız
 • çatışmış olacaksınız
 • çatışmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çatışsaydım
 • çatışsaydın
 • çatışsaydı
 • çatışsaydık
 • çatışsaydınız
 • çatışsaydılar
 

şartın rivayeti

 • çatışsaymışım
 • çatışsaymışsın
 • çatışsaymış
 • çatışsaymışız
 • çatışsaymışsınız
 • çatışsaymışlar

gelecek zaman

 • çatışacağım
 • çatışacaksın
 • çatışacak
 • çatışacağız
 • çatışacaksınız
 • çatışacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çatışacaktım
 • çatışacaktın
 • çatışacaktı
 • çatışacaktık
 • çatışacaktınız
 • çatışacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • çatışacakmışım
 • çatışacakmışsın
 • çatışacakmış
 • çatışacakmışız
 • çatışacakmışsınız
 • çatışacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • çatışacaksam
 • çatışacaksan
 • çatışacaksa
 • çatışacaksak
 • çatışacaksanız
 • çatışacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • çatışmalıyım
 • çatışmalısın
 • çatışmalı(dır)
 • çatışmalıyız
 • çatışmalısınız
 • çatışmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • çatışmalıydım
 • çatışmalıydın
 • çatışmalıydı
 • çatışmalıydık
 • çatışmalıydınız
 • çatışmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • çatışmalıymışım
 • çatışmalıymışsın
 • çatışmalıymış
 • çatışmalıymışız
 • çatışmalıymışsınız
 • çatışmalıymışlar

EMIR

emir

 • çatış
 • çatışsın
 • çatışalım
 • çatışın(z)
 • çatışsınlar

ŞART

şart

 • çatışsam
 • çatışsan
 • çatışsa
 • çatışsak
 • çatışsanız
 • çatışsalar

şimdiki zamanın şartı

 • çatışıyorsam
 • çatışıyorsan
 • çatışıyorsa
 • çatışıyorsak
 • çatışıyorsaniz
 • çatışıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çatışırsam
 • çatışırsan
 • çatışırsa
 • çatışırsak
 • çatışırsanız
 • çatışırsalar

dili geçmişin şartı

 • çatıştıysam
 • çatıştıysan
 • çatıştıysa
 • çatıştıysak
 • çatıştıysanız
 • çatıştıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • çatışmışsam
 • çatışmışsan
 • çatışmışsa
 • çatışmışsak
 • çatışmışsanız
 • çatışmışsalar

DILEK

dilek

 • çatışayım
 • çatışasın
 • çatışa
 • çatışalım
 • çatışasınız
 • çatışalar

dileğin hikayesi

 • çatışaydım
 • çatışaydın
 • çatışaydı
 • çatışaydık
 • çatışaydınız
 • çatışaydılar
 

dileğin rivayeti

 • çatışaymışım
 • çatışaymışsın
 • çatışaymış
 • çatışaydılar
 • çatışaymışsınız
 • çatışaymışlar