TR.png çatırdamak

MASTAR

mastar

 • çatırdamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çatırdıyorum
 • çatırdıyorsun
 • çatırdıyor
 • çatırdıyoruz
 • çatırdıyorsunuz
 • çatırdıyorlar

geniş zaman

 • çatırdarım
 • çatırdarsın
 • çatırdar
 • çatırdarız
 • çatırdarsınız
 • çatırdarlar
 

dili geçmiş zaman

 • çatırdadım
 • çatırdadın
 • çatırdadı
 • çatırdadık
 • çatırdadınız
 • çatırdadılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • çatırdıyormuşum
 • çatırdıyormuşsun
 • çatırdıyormuş
 • çatırdıyormuşuz
 • çatırdıyormuşsunuz
 • çatırdıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çatırdarmışım
 • çatırdarmışsın
 • çatırdarmış
 • çatırdarmışız
 • çatırdarmışsınız
 • çatırdarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • çatırdıyordum
 • çatırdıyordun
 • çatırdıyordu
 • çatırdıyorduk
 • çatırdıyordunuz
 • çatırdıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çatırdamıştım
 • çatırdamıştın
 • çatırdamıştı
 • çatırdamıştık
 • çatırdamıştınız
 • çatırdamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çatırdamışmışım
 • çatırdamışmışsın
 • çatırdamışmış
 • çatırdamışmışız
 • çatırdamışmışınız
 • çatırdamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çatırdamış olacağım
 • çatırdamış olacaksın
 • çatırdamış olacak
 • çatırdamış olacağız
 • çatırdamış olacaksınız
 • çatırdamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çatırdasaydım
 • çatırdasaydın
 • çatırdasaydı
 • çatırdasaydık
 • çatırdasaydınız
 • çatırdasaydılar
 

şartın rivayeti

 • çatırdasaymışım
 • çatırdasaymışsın
 • çatırdasaymış
 • çatırdasaymışız
 • çatırdasaymışsınız
 • çatırdasaymışlar

gelecek zaman

 • çatırdayacağım
 • çatırdayacaksın
 • çatırdayacak
 • çatırdayacağız
 • çatırdayacaksınız
 • çatırdayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çatırdayacaktım
 • çatırdayacaktın
 • çatırdayacaktı
 • çatırdayacaktık
 • çatırdayacaktınız
 • çatırdayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • çatırdayacakmışım
 • çatırdayacakmışsın
 • çatırdayacakmış
 • çatırdayacakmışız
 • çatırdayacakmışsınız
 • çatırdayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • çatırdayacaksam
 • çatırdayacaksan
 • çatırdayacaksa
 • çatırdayacaksak
 • çatırdayacaksanız
 • çatırdayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • çatırdamalıyım
 • çatırdamalısın
 • çatırdamalı(dır)
 • çatırdamalıyız
 • çatırdamalısınız
 • çatırdamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • çatırdamalıydım
 • çatırdamalıydın
 • çatırdamalıydı
 • çatırdamalıydık
 • çatırdamalıydınız
 • çatırdamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • çatırdamalıymışım
 • çatırdamalıymışsın
 • çatırdamalıymış
 • çatırdamalıymışız
 • çatırdamalıymışsınız
 • çatırdamalıymışlar

EMIR

emir

 • çatırda
 • çatırdasın
 • çatırdayalım
 • çatırdayın(z)
 • çatırdasınlar

ŞART

şart

 • çatırdasam
 • çatırdasan
 • çatırdasa
 • çatırdasak
 • çatırdasanız
 • çatırdasalar

şimdiki zamanın şartı

 • çatırdıyorsam
 • çatırdıyorsan
 • çatırdıyorsa
 • çatırdıyorsak
 • çatırdıyorsanız
 • çatırdıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çatırdarsam
 • çatırdarsan
 • çatırdarsa
 • çatırdarsak
 • çatırdarsanız
 • çatırdarsalar

dili geçmişin şartı

 • çatırdadıysam
 • çatırdadıysan
 • çatırdadıysa
 • çatırdadıysak
 • çatırdadıysanız
 • çatırdadıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • çatırdamışsam
 • çatırdamışsan
 • çatırdamışsa
 • çatırdamışsak
 • çatırdamışsanız
 • çatırdamışsalar

DILEK

dilek

 • çatırdayayım
 • çatırdayasın
 • çatırdaya
 • çatırdayalım
 • çatırdayasınız
 • çatırdayalar

dileğin hikayesi

 • çatırdayaydım
 • çatırdayaydın
 • çatırdayaydı
 • çatırdayaydık
 • çatırdayaydınız
 • çatırdayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • çatırdayaymışım
 • çatırdayaymışsın
 • çatırdayaymış
 • çatırdayaydılar
 • çatırdayaymışsınız
 • çatırdayaymışlar