TR.png çapalamak

MASTAR

mastar

 • çapalamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çapalıyorum
 • çapalıyorsun
 • çapalıyor
 • çapalıyoruz
 • çapalıyorsunuz
 • çapalıyorlar

geniş zaman

 • çapalarım
 • çapalarsın
 • çapalar
 • çapalarız
 • çapalarsınız
 • çapalarlar
 

dili geçmiş zaman

 • çapaladım
 • çapaladın
 • çapaladı
 • çapaladık
 • çapaladınız
 • çapaladılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • çapalıyormuşum
 • çapalıyormuşsun
 • çapalıyormuş
 • çapalıyormuşuz
 • çapalıyormuşsunuz
 • çapalıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çapalarmışım
 • çapalarmışsın
 • çapalarmış
 • çapalarmışız
 • çapalarmışsınız
 • çapalarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • çapalıyordum
 • çapalıyordun
 • çapalıyordu
 • çapalıyorduk
 • çapalıyordunuz
 • çapalıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çapalamıştım
 • çapalamıştın
 • çapalamıştı
 • çapalamıştık
 • çapalamıştınız
 • çapalamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çapalamışmışım
 • çapalamışmışsın
 • çapalamışmış
 • çapalamışmışız
 • çapalamışmışınız
 • çapalamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çapalamış olacağım
 • çapalamış olacaksın
 • çapalamış olacak
 • çapalamış olacağız
 • çapalamış olacaksınız
 • çapalamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çapalasaydım
 • çapalasaydın
 • çapalasaydı
 • çapalasaydık
 • çapalasaydınız
 • çapalasaydılar
 

şartın rivayeti

 • çapalasaymışım
 • çapalasaymışsın
 • çapalasaymış
 • çapalasaymışız
 • çapalasaymışsınız
 • çapalasaymışlar

gelecek zaman

 • çapalayacağım
 • çapalayacaksın
 • çapalayacak
 • çapalayacağız
 • çapalayacaksınız
 • çapalayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çapalayacaktım
 • çapalayacaktın
 • çapalayacaktı
 • çapalayacaktık
 • çapalayacaktınız
 • çapalayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • çapalayacakmışım
 • çapalayacakmışsın
 • çapalayacakmış
 • çapalayacakmışız
 • çapalayacakmışsınız
 • çapalayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • çapalayacaksam
 • çapalayacaksan
 • çapalayacaksa
 • çapalayacaksak
 • çapalayacaksanız
 • çapalayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • çapalamalıyım
 • çapalamalısın
 • çapalamalı(dır)
 • çapalamalıyız
 • çapalamalısınız
 • çapalamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • çapalamalıydım
 • çapalamalıydın
 • çapalamalıydı
 • çapalamalıydık
 • çapalamalıydınız
 • çapalamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • çapalamalıymışım
 • çapalamalıymışsın
 • çapalamalıymış
 • çapalamalıymışız
 • çapalamalıymışsınız
 • çapalamalıymışlar

EMIR

emir

 • çapala
 • çapalasın
 • çapalayalım
 • çapalayın(z)
 • çapalasınlar

ŞART

şart

 • çapalasam
 • çapalasan
 • çapalasa
 • çapalasak
 • çapalasanız
 • çapalasalar

şimdiki zamanın şartı

 • çapalıyorsam
 • çapalıyorsan
 • çapalıyorsa
 • çapalıyorsak
 • çapalıyorsanız
 • çapalıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çapalarsam
 • çapalarsan
 • çapalarsa
 • çapalarsak
 • çapalarsanız
 • çapalarsalar

dili geçmişin şartı

 • çapaladıysam
 • çapaladıysan
 • çapaladıysa
 • çapaladıysak
 • çapaladıysanız
 • çapaladıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • çapalamışsam
 • çapalamışsan
 • çapalamışsa
 • çapalamışsak
 • çapalamışsanız
 • çapalamışsalar

DILEK

dilek

 • çapalayayım
 • çapalayasın
 • çapalaya
 • çapalayalım
 • çapalayasınız
 • çapalayalar

dileğin hikayesi

 • çapalayaydım
 • çapalayaydın
 • çapalayaydı
 • çapalayaydık
 • çapalayaydınız
 • çapalayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • çapalayaymışım
 • çapalayaymışsın
 • çapalayaymış
 • çapalayaydılar
 • çapalayaymışsınız
 • çapalayaymışlar