TR.png çalıştırmak

MASTAR

mastar

 • çalıştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çalıştırıyorum
 • çalıştırıyorsun
 • çalıştırıyor
 • çalıştırıyoruz
 • çalıştırıyorsunuz
 • çalıştırıyorlar

geniş zaman

 • çalıştırırım
 • çalıştırırsın
 • çalıştırır
 • çalıştırırız
 • çalıştırırsınız
 • çalıştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • çalıştırdım
 • çalıştırdın
 • çalıştırdı
 • çalıştırdık
 • çalıştırdınız
 • çalıştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • çalıştırıyormuşum
 • çalıştırıyormuşsun
 • çalıştırıyormuş
 • çalıştırıyormuşuz
 • çalıştırıyormuşsunuz
 • çalıştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çalıştırırmışım
 • çalıştırırmışsın
 • çalıştırırmış
 • çalıştırırmışız
 • çalıştırırmışsınız
 • çalıştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • çalıştırıyordum
 • çalıştırıyordun
 • çalıştırıyordu
 • çalıştırıyorduk
 • çalıştırıyordunuz
 • çalıştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çalıştırmıştım
 • çalıştırmıştın
 • çalıştırmıştı
 • çalıştırmıştık
 • çalıştırmıştınız
 • çalıştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çalıştırmışmışım
 • çalıştırmışmışsın
 • çalıştırmışmış
 • çalıştırmışmışız
 • çalıştırmışmışınız
 • çalıştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çalıştırmış olacağım
 • çalıştırmış olacaksın
 • çalıştırmış olacak
 • çalıştırmış olacağız
 • çalıştırmış olacaksınız
 • çalıştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çalıştırsaydım
 • çalıştırsaydın
 • çalıştırsaydı
 • çalıştırsaydık
 • çalıştırsaydınız
 • çalıştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • çalıştırsaymışım
 • çalıştırsaymışsın
 • çalıştırsaymış
 • çalıştırsaymışız
 • çalıştırsaymışsınız
 • çalıştırsaymışlar

gelecek zaman

 • çalıştıracağım
 • çalıştıracaksın
 • çalıştıracak
 • çalıştıracağız
 • çalıştıracaksınız
 • çalıştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çalıştıracaktım
 • çalıştıracaktın
 • çalıştıracaktı
 • çalıştıracaktık
 • çalıştıracaktınız
 • çalıştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • çalıştıracakmışım
 • çalıştıracakmışsın
 • çalıştıracakmış
 • çalıştıracakmışız
 • çalıştıracakmışsınız
 • çalıştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • çalıştıracaksam
 • çalıştıracaksan
 • çalıştıracaksa
 • çalıştıracaksak
 • çalıştıracaksanız
 • çalıştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • çalıştırmalıyım
 • çalıştırmalısın
 • çalıştırmalı(dır)
 • çalıştırmalıyız
 • çalıştırmalısınız
 • çalıştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • çalıştırmalıydım
 • çalıştırmalıydın
 • çalıştırmalıydı
 • çalıştırmalıydık
 • çalıştırmalıydınız
 • çalıştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • çalıştırmalıymışım
 • çalıştırmalıymışsın
 • çalıştırmalıymış
 • çalıştırmalıymışız
 • çalıştırmalıymışsınız
 • çalıştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • çalıştır
 • çalıştırsın
 • çalıştıralım
 • çalıştırın(z)
 • çalıştırsınlar

ŞART

şart

 • çalıştırsam
 • çalıştırsan
 • çalıştırsa
 • çalıştırsak
 • çalıştırsanız
 • çalıştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • çalıştırıyorsam
 • çalıştırıyorsan
 • çalıştırıyorsa
 • çalıştırıyorsak
 • çalıştırıyorsaniz
 • çalıştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çalıştırırsam
 • çalıştırırsan
 • çalıştırırsa
 • çalıştırırsak
 • çalıştırırsanız
 • çalıştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • çalıştırdıysam
 • çalıştırdıysan
 • çalıştırdıysa
 • çalıştırdıysak
 • çalıştırdıysanız
 • çalıştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • çalıştırmışsam
 • çalıştırmışsan
 • çalıştırmışsa
 • çalıştırmışsak
 • çalıştırmışsanız
 • çalıştırmışsalar

DILEK

dilek

 • çalıştırayım
 • çalıştırasın
 • çalıştıra
 • çalıştıralım
 • çalıştırasınız
 • çalıştıralar

dileğin hikayesi

 • çalıştıraydım
 • çalıştıraydın
 • çalıştıraydı
 • çalıştıraydık
 • çalıştıraydınız
 • çalıştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • çalıştıraymışım
 • çalıştıraymışsın
 • çalıştıraymış
 • çalıştıraydılar
 • çalıştıraymışsınız
 • çalıştıraymışlar