TR.png çakmak

MASTAR

mastar

 • çakmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çakıyorum
 • çakıyorsun
 • çakıyor
 • çakıyoruz
 • çakıyorsunuz
 • çakıyorlar

geniş zaman

 • çakarım
 • çakarsın
 • çakar
 • çakarız
 • çakarsınız
 • çakarlar
 

dili geçmiş zaman

 • çaktım
 • çaktın
 • çaktı
 • çaktık
 • çaktınız
 • çaktılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • çakıyormuşum
 • çakıyormuşsun
 • çakıyormuş
 • çakıyormuşuz
 • çakıyormuşsunuz
 • çakıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çakarmışım
 • çakarmışsın
 • çakarmış
 • çakarmışız
 • çakarmışsınız
 • çakarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • çakıyordum
 • çakıyordun
 • çakıyordu
 • çakıyorduk
 • çakıyordunuz
 • çakıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çakmıştım
 • çakmıştın
 • çakmıştı
 • çakmıştık
 • çakmıştınız
 • çakmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çakmışmışım
 • çakmışmışsın
 • çakmışmış
 • çakmışmışız
 • çakmışmışınız
 • çakmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çakmış olacağım
 • çakmış olacaksın
 • çakmış olacak
 • çakmış olacağız
 • çakmış olacaksınız
 • çakmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çaksaydım
 • çaksaydın
 • çaksaydı
 • çaksaydık
 • çaksaydınız
 • çaksaydılar
 

şartın rivayeti

 • çaksaymışım
 • çaksaymışsın
 • çaksaymış
 • çaksaymışız
 • çaksaymışsınız
 • çaksaymışlar

gelecek zaman

 • çakacağım
 • çakacaksın
 • çakacak
 • çakacağız
 • çakacaksınız
 • çakacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çakacaktım
 • çakacaktın
 • çakacaktı
 • çakacaktık
 • çakacaktınız
 • çakacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • çakacakmışım
 • çakacakmışsın
 • çakacakmış
 • çakacakmışız
 • çakacakmışsınız
 • çakacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • çakacaksam
 • çakacaksan
 • çakacaksa
 • çakacaksak
 • çakacaksanız
 • çakacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • çakmalıyım
 • çakmalısın
 • çakmalı(dır)
 • çakmalıyız
 • çakmalısınız
 • çakmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • çakmalıydım
 • çakmalıydın
 • çakmalıydı
 • çakmalıydık
 • çakmalıydınız
 • çakmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • çakmalıymışım
 • çakmalıymışsın
 • çakmalıymış
 • çakmalıymışız
 • çakmalıymışsınız
 • çakmalıymışlar

EMIR

emir

 • çak
 • çaksın
 • çakalım
 • çakın(z)
 • çaksınlar

ŞART

şart

 • çaksam
 • çaksan
 • çaksa
 • çaksak
 • çaksanız
 • çaksalar

şimdiki zamanın şartı

 • çakıyorsam
 • çakıyorsan
 • çakıyorsa
 • çakıyorsak
 • çakıyorsaniz
 • çakıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çakarsam
 • çakarsan
 • çakarsa
 • çakarsak
 • çakarsanız
 • çakarsalar

dili geçmişin şartı

 • çaktıysam
 • çaktıysan
 • çaktıysa
 • çaktıysak
 • çaktıysanız
 • çaktıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • çakmışsam
 • çakmışsan
 • çakmışsa
 • çakmışsak
 • çakmışsanız
 • çakmışsalar

DILEK

dilek

 • çakayım
 • çakasın
 • çaka
 • çakalım
 • çakasınız
 • çakalar

dileğin hikayesi

 • çakaydım
 • çakaydın
 • çakaydı
 • çakaydık
 • çakaydınız
 • çakaydılar
 

dileğin rivayeti

 • çakaymışım
 • çakaymışsın
 • çakaymış
 • çakaydılar
 • çakaymışsınız
 • çakaymışlar