TR.png alıştırmak

MASTAR

mastar

 • alıştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • alıştırıyorum
 • alıştırıyorsun
 • alıştırıyor
 • alıştırıyoruz
 • alıştırıyorsunuz
 • alıştırıyorlar

geniş zaman

 • alıştırırım
 • alıştırırsın
 • alıştırır
 • alıştırırız
 • alıştırırsınız
 • alıştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • alıştırdım
 • alıştırdın
 • alıştırdı
 • alıştırdık
 • alıştırdınız
 • alıştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • alıştırıyormuşum
 • alıştırıyormuşsun
 • alıştırıyormuş
 • alıştırıyormuşuz
 • alıştırıyormuşsunuz
 • alıştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • alıştırırmışım
 • alıştırırmışsın
 • alıştırırmış
 • alıştırırmışız
 • alıştırırmışsınız
 • alıştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • alıştırıyordum
 • alıştırıyordun
 • alıştırıyordu
 • alıştırıyorduk
 • alıştırıyordunuz
 • alıştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • alıştırmıştım
 • alıştırmıştın
 • alıştırmıştı
 • alıştırmıştık
 • alıştırmıştınız
 • alıştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • alıştırmışmışım
 • alıştırmışmışsın
 • alıştırmışmış
 • alıştırmışmışız
 • alıştırmışmışınız
 • alıştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • alıştırmış olacağım
 • alıştırmış olacaksın
 • alıştırmış olacak
 • alıştırmış olacağız
 • alıştırmış olacaksınız
 • alıştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • alıştırsaydım
 • alıştırsaydın
 • alıştırsaydı
 • alıştırsaydık
 • alıştırsaydınız
 • alıştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • alıştırsaymışım
 • alıştırsaymışsın
 • alıştırsaymış
 • alıştırsaymışız
 • alıştırsaymışsınız
 • alıştırsaymışlar

gelecek zaman

 • alıştıracağım
 • alıştıracaksın
 • alıştıracak
 • alıştıracağız
 • alıştıracaksınız
 • alıştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • alıştıracaktım
 • alıştıracaktın
 • alıştıracaktı
 • alıştıracaktık
 • alıştıracaktınız
 • alıştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • alıştıracakmışım
 • alıştıracakmışsın
 • alıştıracakmış
 • alıştıracakmışız
 • alıştıracakmışsınız
 • alıştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • alıştıracaksam
 • alıştıracaksan
 • alıştıracaksa
 • alıştıracaksak
 • alıştıracaksanız
 • alıştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • alıştırmalıyım
 • alıştırmalısın
 • alıştırmalı(dır)
 • alıştırmalıyız
 • alıştırmalısınız
 • alıştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • alıştırmalıydım
 • alıştırmalıydın
 • alıştırmalıydı
 • alıştırmalıydık
 • alıştırmalıydınız
 • alıştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • alıştırmalıymışım
 • alıştırmalıymışsın
 • alıştırmalıymış
 • alıştırmalıymışız
 • alıştırmalıymışsınız
 • alıştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • alıştır
 • alıştırsın
 • alıştıralım
 • alıştırın(z)
 • alıştırsınlar

ŞART

şart

 • alıştırsam
 • alıştırsan
 • alıştırsa
 • alıştırsak
 • alıştırsanız
 • alıştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • alıştırıyorsam
 • alıştırıyorsan
 • alıştırıyorsa
 • alıştırıyorsak
 • alıştırıyorsaniz
 • alıştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • alıştırırsam
 • alıştırırsan
 • alıştırırsa
 • alıştırırsak
 • alıştırırsanız
 • alıştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • alıştırdıysam
 • alıştırdıysan
 • alıştırdıysa
 • alıştırdıysak
 • alıştırdıysanız
 • alıştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • alıştırmışsam
 • alıştırmışsan
 • alıştırmışsa
 • alıştırmışsak
 • alıştırmışsanız
 • alıştırmışsalar

DILEK

dilek

 • alıştırayım
 • alıştırasın
 • alıştıra
 • alıştıralım
 • alıştırasınız
 • alıştıralar

dileğin hikayesi

 • alıştıraydım
 • alıştıraydın
 • alıştıraydı
 • alıştıraydık
 • alıştıraydınız
 • alıştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • alıştıraymışım
 • alıştıraymışsın
 • alıştıraymış
 • alıştıraydılar
 • alıştıraymışsınız
 • alıştıraymışlar