TR.png alıntılamak

MASTAR

mastar

 • alıntılamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • alıntılıyorum
 • alıntılıyorsun
 • alıntılıyor
 • alıntılıyoruz
 • alıntılıyorsunuz
 • alıntılıyorlar

geniş zaman

 • alıntılarım
 • alıntılarsın
 • alıntılar
 • alıntılarız
 • alıntılarsınız
 • alıntılarlar
 

dili geçmiş zaman

 • alıntıladım
 • alıntıladın
 • alıntıladı
 • alıntıladık
 • alıntıladınız
 • alıntıladılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • alıntılıyormuşum
 • alıntılıyormuşsun
 • alıntılıyormuş
 • alıntılıyormuşuz
 • alıntılıyormuşsunuz
 • alıntılıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • alıntılarmışım
 • alıntılarmışsın
 • alıntılarmış
 • alıntılarmışız
 • alıntılarmışsınız
 • alıntılarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • alıntılıyordum
 • alıntılıyordun
 • alıntılıyordu
 • alıntılıyorduk
 • alıntılıyordunuz
 • alıntılıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • alıntılamıştım
 • alıntılamıştın
 • alıntılamıştı
 • alıntılamıştık
 • alıntılamıştınız
 • alıntılamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • alıntılamışmışım
 • alıntılamışmışsın
 • alıntılamışmış
 • alıntılamışmışız
 • alıntılamışmışınız
 • alıntılamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • alıntılamış olacağım
 • alıntılamış olacaksın
 • alıntılamış olacak
 • alıntılamış olacağız
 • alıntılamış olacaksınız
 • alıntılamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • alıntılasaydım
 • alıntılasaydın
 • alıntılasaydı
 • alıntılasaydık
 • alıntılasaydınız
 • alıntılasaydılar
 

şartın rivayeti

 • alıntılasaymışım
 • alıntılasaymışsın
 • alıntılasaymış
 • alıntılasaymışız
 • alıntılasaymışsınız
 • alıntılasaymışlar

gelecek zaman

 • alıntılayacağım
 • alıntılayacaksın
 • alıntılayacak
 • alıntılayacağız
 • alıntılayacaksınız
 • alıntılayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • alıntılayacaktım
 • alıntılayacaktın
 • alıntılayacaktı
 • alıntılayacaktık
 • alıntılayacaktınız
 • alıntılayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • alıntılayacakmışım
 • alıntılayacakmışsın
 • alıntılayacakmış
 • alıntılayacakmışız
 • alıntılayacakmışsınız
 • alıntılayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • alıntılayacaksam
 • alıntılayacaksan
 • alıntılayacaksa
 • alıntılayacaksak
 • alıntılayacaksanız
 • alıntılayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • alıntılamalıyım
 • alıntılamalısın
 • alıntılamalı(dır)
 • alıntılamalıyız
 • alıntılamalısınız
 • alıntılamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • alıntılamalıydım
 • alıntılamalıydın
 • alıntılamalıydı
 • alıntılamalıydık
 • alıntılamalıydınız
 • alıntılamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • alıntılamalıymışım
 • alıntılamalıymışsın
 • alıntılamalıymış
 • alıntılamalıymışız
 • alıntılamalıymışsınız
 • alıntılamalıymışlar

EMIR

emir

 • alıntıla
 • alıntılasın
 • alıntılayalım
 • alıntılayın(z)
 • alıntılasınlar

ŞART

şart

 • alıntılasam
 • alıntılasan
 • alıntılasa
 • alıntılasak
 • alıntılasanız
 • alıntılasalar

şimdiki zamanın şartı

 • alıntılıyorsam
 • alıntılıyorsan
 • alıntılıyorsa
 • alıntılıyorsak
 • alıntılıyorsanız
 • alıntılıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • alıntılarsam
 • alıntılarsan
 • alıntılarsa
 • alıntılarsak
 • alıntılarsanız
 • alıntılarsalar

dili geçmişin şartı

 • alıntıladıysam
 • alıntıladıysan
 • alıntıladıysa
 • alıntıladıysak
 • alıntıladıysanız
 • alıntıladıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • alıntılamışsam
 • alıntılamışsan
 • alıntılamışsa
 • alıntılamışsak
 • alıntılamışsanız
 • alıntılamışsalar

DILEK

dilek

 • alıntılayayım
 • alıntılayasın
 • alıntılaya
 • alıntılayalım
 • alıntılayasınız
 • alıntılayalar

dileğin hikayesi

 • alıntılayaydım
 • alıntılayaydın
 • alıntılayaydı
 • alıntılayaydık
 • alıntılayaydınız
 • alıntılayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • alıntılayaymışım
 • alıntılayaymışsın
 • alıntılayaymış
 • alıntılayaydılar
 • alıntılayaymışsınız
 • alıntılayaymışlar