TR.png aldatılmak

MASTAR

mastar

  • aldatılmak

BILDIRME

şimdiki zaman

  • aldatılıyorum
  • aldatılıyorsun
  • aldatılıyor
  • aldatılıyoruz
  • aldatılıyorsunuz
  • aldatılıyorlar

geniş zaman

  • aldatılırım
  • aldatılırsın
  • aldatılır
  • aldatılırız
  • aldatılırsınız
  • aldatılırlar
 

dili geçmiş zaman

  • aldatıldım
  • aldatıldın
  • aldatıldı
  • aldatıldık
  • aldatıldınız
  • aldatıldılar

şimdiki zamanın rivayeti

  • aldatılıyormuşum
  • aldatılıyormuşsun
  • aldatılıyormuş
  • aldatılıyormuşuz
  • aldatılıyormuşsunuz
  • aldatılıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

  • aldatılırmışım
  • aldatılırmışsın
  • aldatılırmış
  • aldatılırmışız
  • aldatılırmışsınız
  • aldatılırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

  • aldatılıyordum
  • aldatılıyordun
  • aldatılıyordu
  • aldatılıyorduk
  • aldatılıyordunuz
  • aldatılıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

  • aldatılmıştım
  • aldatılmıştın
  • aldatılmıştı
  • aldatılmıştık
  • aldatılmıştınız
  • aldatılmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

  • aldatılmışmışım
  • aldatılmışmışsın
  • aldatılmışmış
  • aldatılmışmışız
  • aldatılmışmışınız
  • aldatılmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

  • aldatılmış olacağım
  • aldatılmış olacaksın
  • aldatılmış olacak
  • aldatılmış olacağız
  • aldatılmış olacaksınız
  • aldatılmış olacaklar

şartın hikayesi
 

  • aldatılsaydım
  • aldatılsaydın
  • aldatılsaydı
  • aldatılsaydık
  • aldatılsaydınız
  • aldatılsaydılar
 

şartın rivayeti

  • aldatılsaymışım
  • aldatılsaymışsın
  • aldatılsaymış
  • aldatılsaymışız
  • aldatılsaymışsınız
  • aldatılsaymışlar

gelecek zaman

  • aldatılacağım
  • aldatılacaksın
  • aldatılacak
  • aldatılacağız
  • aldatılacaksınız
  • aldatılacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

  • aldatılacaktım
  • aldatılacaktın
  • aldatılacaktı
  • aldatılacaktık
  • aldatılacaktınız
  • aldatılacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

  • aldatılacakmışım
  • aldatılacakmışsın
  • aldatılacakmış
  • aldatılacakmışız
  • aldatılacakmışsınız
  • aldatılacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

  • aldatılacaksam
  • aldatılacaksan
  • aldatılacaksa
  • aldatılacaksak
  • aldatılacaksanız
  • aldatılacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

  • aldatılmalıyım
  • aldatılmalısın
  • aldatılmalı(dır)
  • aldatılmalıyız
  • aldatılmalısınız
  • aldatılmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

  • aldatılmalıydım
  • aldatılmalıydın
  • aldatılmalıydı
  • aldatılmalıydık
  • aldatılmalıydınız
  • aldatılmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

  • aldatılmalıymışım
  • aldatılmalıymışsın
  • aldatılmalıymış
  • aldatılmalıymışız
  • aldatılmalıymışsınız
  • aldatılmalıymışlar

EMIR

emir

  • aldatıl
  • aldatılsın
  • aldatılalım
  • aldatılın(z)
  • aldatılsınlar

ŞART

şart

  • aldatılsam
  • aldatılsan
  • aldatılsa
  • aldatılsak
  • aldatılsanız
  • aldatılsalar

şimdiki zamanın şartı

  • aldatılıyorsam
  • aldatılıyorsan
  • aldatılıyorsa
  • aldatılıyorsak
  • aldatılıyorsaniz
  • aldatılıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

  • aldatılırsam
  • aldatılırsan
  • aldatılırsa
  • aldatılırsak
  • aldatılırsanız
  • aldatılırsalar

dili geçmişin şartı

  • aldatıldıysam
  • aldatıldıysan
  • aldatıldıysa
  • aldatıldıysak
  • aldatıldıysanız
  • aldatıldıysalar
 

mişli geçmişin şartı

  • aldatılmışsam
  • aldatılmışsan
  • aldatılmışsa
  • aldatılmışsak
  • aldatılmışsanız
  • aldatılmışsalar

DILEK

dilek

  • aldatılayım
  • aldatılasın
  • aldatıla
  • aldatılalım
  • aldatılasınız
  • aldatılalar

dileğin hikayesi

  • aldatılaydım
  • aldatılaydın
  • aldatılaydı
  • aldatılaydık
  • aldatılaydınız
  • aldatılaydılar
 

dileğin rivayeti

  • aldatılaymışım
  • aldatılaymışsın
  • aldatılaymış
  • aldatılaydılar
  • aldatılaymışsınız
  • aldatılaymışlar