TR.png atıştırmak

MASTAR

mastar

 • atıştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • atıştırıyorum
 • atıştırıyorsun
 • atıştırıyor
 • atıştırıyoruz
 • atıştırıyorsunuz
 • atıştırıyorlar

geniş zaman

 • atıştırırım
 • atıştırırsın
 • atıştırır
 • atıştırırız
 • atıştırırsınız
 • atıştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • atıştırdım
 • atıştırdın
 • atıştırdı
 • atıştırdık
 • atıştırdınız
 • atıştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • atıştırıyormuşum
 • atıştırıyormuşsun
 • atıştırıyormuş
 • atıştırıyormuşuz
 • atıştırıyormuşsunuz
 • atıştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • atıştırırmışım
 • atıştırırmışsın
 • atıştırırmış
 • atıştırırmışız
 • atıştırırmışsınız
 • atıştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • atıştırıyordum
 • atıştırıyordun
 • atıştırıyordu
 • atıştırıyorduk
 • atıştırıyordunuz
 • atıştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • atıştırmıştım
 • atıştırmıştın
 • atıştırmıştı
 • atıştırmıştık
 • atıştırmıştınız
 • atıştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • atıştırmışmışım
 • atıştırmışmışsın
 • atıştırmışmış
 • atıştırmışmışız
 • atıştırmışmışınız
 • atıştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • atıştırmış olacağım
 • atıştırmış olacaksın
 • atıştırmış olacak
 • atıştırmış olacağız
 • atıştırmış olacaksınız
 • atıştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • atıştırsaydım
 • atıştırsaydın
 • atıştırsaydı
 • atıştırsaydık
 • atıştırsaydınız
 • atıştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • atıştırsaymışım
 • atıştırsaymışsın
 • atıştırsaymış
 • atıştırsaymışız
 • atıştırsaymışsınız
 • atıştırsaymışlar

gelecek zaman

 • atıştıracağım
 • atıştıracaksın
 • atıştıracak
 • atıştıracağız
 • atıştıracaksınız
 • atıştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • atıştıracaktım
 • atıştıracaktın
 • atıştıracaktı
 • atıştıracaktık
 • atıştıracaktınız
 • atıştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • atıştıracakmışım
 • atıştıracakmışsın
 • atıştıracakmış
 • atıştıracakmışız
 • atıştıracakmışsınız
 • atıştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • atıştıracaksam
 • atıştıracaksan
 • atıştıracaksa
 • atıştıracaksak
 • atıştıracaksanız
 • atıştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • atıştırmalıyım
 • atıştırmalısın
 • atıştırmalı(dır)
 • atıştırmalıyız
 • atıştırmalısınız
 • atıştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • atıştırmalıydım
 • atıştırmalıydın
 • atıştırmalıydı
 • atıştırmalıydık
 • atıştırmalıydınız
 • atıştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • atıştırmalıymışım
 • atıştırmalıymışsın
 • atıştırmalıymış
 • atıştırmalıymışız
 • atıştırmalıymışsınız
 • atıştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • atıştır
 • atıştırsın
 • atıştıralım
 • atıştırın(z)
 • atıştırsınlar

ŞART

şart

 • atıştırsam
 • atıştırsan
 • atıştırsa
 • atıştırsak
 • atıştırsanız
 • atıştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • atıştırıyorsam
 • atıştırıyorsan
 • atıştırıyorsa
 • atıştırıyorsak
 • atıştırıyorsaniz
 • atıştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • atıştırırsam
 • atıştırırsan
 • atıştırırsa
 • atıştırırsak
 • atıştırırsanız
 • atıştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • atıştırdıysam
 • atıştırdıysan
 • atıştırdıysa
 • atıştırdıysak
 • atıştırdıysanız
 • atıştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • atıştırmışsam
 • atıştırmışsan
 • atıştırmışsa
 • atıştırmışsak
 • atıştırmışsanız
 • atıştırmışsalar

DILEK

dilek

 • atıştırayım
 • atıştırasın
 • atıştıra
 • atıştıralım
 • atıştırasınız
 • atıştıralar

dileğin hikayesi

 • atıştıraydım
 • atıştıraydın
 • atıştıraydı
 • atıştıraydık
 • atıştıraydınız
 • atıştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • atıştıraymışım
 • atıştıraymışsın
 • atıştıraymış
 • atıştıraydılar
 • atıştıraymışsınız
 • atıştıraymışlar