TR.png aksamak

MASTAR

mastar

 • aksamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • aksıyorum
 • aksıyorsun
 • aksıyor
 • aksıyoruz
 • aksıyorsunuz
 • aksıyorlar

geniş zaman

 • aksarım
 • aksarsın
 • aksar
 • aksarız
 • aksarsınız
 • aksarlar
 

dili geçmiş zaman

 • aksadım
 • aksadın
 • aksadı
 • aksadık
 • aksadınız
 • aksadılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • aksıyormuşum
 • aksıyormuşsun
 • aksıyormuş
 • aksıyormuşuz
 • aksıyormuşsunuz
 • aksıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • aksarmışım
 • aksarmışsın
 • aksarmış
 • aksarmışız
 • aksarmışsınız
 • aksarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • aksıyordum
 • aksıyordun
 • aksıyordu
 • aksıyorduk
 • aksıyordunuz
 • aksıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • aksamıştım
 • aksamıştın
 • aksamıştı
 • aksamıştık
 • aksamıştınız
 • aksamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • aksamışmışım
 • aksamışmışsın
 • aksamışmış
 • aksamışmışız
 • aksamışmışınız
 • aksamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • aksamış olacağım
 • aksamış olacaksın
 • aksamış olacak
 • aksamış olacağız
 • aksamış olacaksınız
 • aksamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • aksasaydım
 • aksasaydın
 • aksasaydı
 • aksasaydık
 • aksasaydınız
 • aksasaydılar
 

şartın rivayeti

 • aksasaymışım
 • aksasaymışsın
 • aksasaymış
 • aksasaymışız
 • aksasaymışsınız
 • aksasaymışlar

gelecek zaman

 • aksayacağım
 • aksayacaksın
 • aksayacak
 • aksayacağız
 • aksayacaksınız
 • aksayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • aksayacaktım
 • aksayacaktın
 • aksayacaktı
 • aksayacaktık
 • aksayacaktınız
 • aksayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • aksayacakmışım
 • aksayacakmışsın
 • aksayacakmış
 • aksayacakmışız
 • aksayacakmışsınız
 • aksayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • aksayacaksam
 • aksayacaksan
 • aksayacaksa
 • aksayacaksak
 • aksayacaksanız
 • aksayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • aksamalıyım
 • aksamalısın
 • aksamalı(dır)
 • aksamalıyız
 • aksamalısınız
 • aksamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • aksamalıydım
 • aksamalıydın
 • aksamalıydı
 • aksamalıydık
 • aksamalıydınız
 • aksamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • aksamalıymışım
 • aksamalıymışsın
 • aksamalıymış
 • aksamalıymışız
 • aksamalıymışsınız
 • aksamalıymışlar

EMIR

emir

 • aksa
 • aksasın
 • aksayalım
 • aksayın(z)
 • aksasınlar

ŞART

şart

 • aksasam
 • aksasan
 • aksasa
 • aksasak
 • aksasanız
 • aksasalar

şimdiki zamanın şartı

 • aksıyorsam
 • aksıyorsan
 • aksıyorsa
 • aksıyorsak
 • aksıyorsanız
 • aksıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • aksarsam
 • aksarsan
 • aksarsa
 • aksarsak
 • aksarsanız
 • aksarsalar

dili geçmişin şartı

 • aksadıysam
 • aksadıysan
 • aksadıysa
 • aksadıysak
 • aksadıysanız
 • aksadıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • aksamışsam
 • aksamışsan
 • aksamışsa
 • aksamışsak
 • aksamışsanız
 • aksamışsalar

DILEK

dilek

 • aksayayım
 • aksayasın
 • aksaya
 • aksayalım
 • aksayasınız
 • aksayalar

dileğin hikayesi

 • aksayaydım
 • aksayaydın
 • aksayaydı
 • aksayaydık
 • aksayaydınız
 • aksayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • aksayaymışım
 • aksayaymışsın
 • aksayaymış
 • aksayaydılar
 • aksayaymışsınız
 • aksayaymışlar