TR.png akmak

MASTAR

mastar

 • akmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • akıyorum
 • akıyorsun
 • akıyor
 • akıyoruz
 • akıyorsunuz
 • akıyorlar

geniş zaman

 • akarım
 • akarsın
 • akar
 • akarız
 • akarsınız
 • akarlar
 

dili geçmiş zaman

 • aktım
 • aktın
 • aktı
 • aktık
 • aktınız
 • aktılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • akıyormuşum
 • akıyormuşsun
 • akıyormuş
 • akıyormuşuz
 • akıyormuşsunuz
 • akıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • akarmışım
 • akarmışsın
 • akarmış
 • akarmışız
 • akarmışsınız
 • akarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • akıyordum
 • akıyordun
 • akıyordu
 • akıyorduk
 • akıyordunuz
 • akıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • akmıştım
 • akmıştın
 • akmıştı
 • akmıştık
 • akmıştınız
 • akmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • akmışmışım
 • akmışmışsın
 • akmışmış
 • akmışmışız
 • akmışmışınız
 • akmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • akmış olacağım
 • akmış olacaksın
 • akmış olacak
 • akmış olacağız
 • akmış olacaksınız
 • akmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • aksaydım
 • aksaydın
 • aksaydı
 • aksaydık
 • aksaydınız
 • aksaydılar
 

şartın rivayeti

 • aksaymışım
 • aksaymışsın
 • aksaymış
 • aksaymışız
 • aksaymışsınız
 • aksaymışlar

gelecek zaman

 • akacağım
 • akacaksın
 • akacak
 • akacağız
 • akacaksınız
 • akacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • akacaktım
 • akacaktın
 • akacaktı
 • akacaktık
 • akacaktınız
 • akacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • akacakmışım
 • akacakmışsın
 • akacakmış
 • akacakmışız
 • akacakmışsınız
 • akacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • akacaksam
 • akacaksan
 • akacaksa
 • akacaksak
 • akacaksanız
 • akacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • akmalıyım
 • akmalısın
 • akmalı(dır)
 • akmalıyız
 • akmalısınız
 • akmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • akmalıydım
 • akmalıydın
 • akmalıydı
 • akmalıydık
 • akmalıydınız
 • akmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • akmalıymışım
 • akmalıymışsın
 • akmalıymış
 • akmalıymışız
 • akmalıymışsınız
 • akmalıymışlar

EMIR

emir

 • ak
 • aksın
 • akalım
 • akın(z)
 • aksınlar

ŞART

şart

 • aksam
 • aksan
 • aksa
 • aksak
 • aksanız
 • aksalar

şimdiki zamanın şartı

 • akıyorsam
 • akıyorsan
 • akıyorsa
 • akıyorsak
 • akıyorsanız
 • akıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • akarsam
 • akarsan
 • akarsa
 • akarsak
 • akarsanız
 • akarsalar

dili geçmişin şartı

 • aktıysam
 • aktıysan
 • aktıysa
 • aktıysak
 • aktıysanız
 • aktıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • akmışsam
 • akmışsan
 • akmışsa
 • akmışsak
 • akmışsanız
 • akmışsalar

DILEK

dilek

 • akayım
 • akasın
 • aka
 • akalım
 • akasınız
 • akalar

dileğin hikayesi

 • akaydım
 • akaydın
 • akaydı
 • akaydık
 • akaydınız
 • akaydılar
 

dileğin rivayeti

 • akaymışım
 • akaymışsın
 • akaymış
 • akaydılar
 • akaymışsınız
 • akaymışlar