TR.png ağırlaştırmak

MASTAR

mastar

 • ağırlaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • ağırlaştırıyorum
 • ağırlaştırıyorsun
 • ağırlaştırıyor
 • ağırlaştırıyoruz
 • ağırlaştırıyorsunuz
 • ağırlaştırıyorlar

geniş zaman

 • ağırlaştırırım
 • ağırlaştırırsın
 • ağırlaştırır
 • ağırlaştırırız
 • ağırlaştırırsınız
 • ağırlaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • ağırlaştırdım
 • ağırlaştırdın
 • ağırlaştırdı
 • ağırlaştırdık
 • ağırlaştırdınız
 • ağırlaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • ağırlaştırıyormuşum
 • ağırlaştırıyormuşsun
 • ağırlaştırıyormuş
 • ağırlaştırıyormuşuz
 • ağırlaştırıyormuşsunuz
 • ağırlaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • ağırlaştırırmışım
 • ağırlaştırırmışsın
 • ağırlaştırırmış
 • ağırlaştırırmışız
 • ağırlaştırırmışsınız
 • ağırlaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • ağırlaştırıyordum
 • ağırlaştırıyordun
 • ağırlaştırıyordu
 • ağırlaştırıyorduk
 • ağırlaştırıyordunuz
 • ağırlaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • ağırlaştırmıştım
 • ağırlaştırmıştın
 • ağırlaştırmıştı
 • ağırlaştırmıştık
 • ağırlaştırmıştınız
 • ağırlaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • ağırlaştırmışmışım
 • ağırlaştırmışmışsın
 • ağırlaştırmışmış
 • ağırlaştırmışmışız
 • ağırlaştırmışmışınız
 • ağırlaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • ağırlaştırmış olacağım
 • ağırlaştırmış olacaksın
 • ağırlaştırmış olacak
 • ağırlaştırmış olacağız
 • ağırlaştırmış olacaksınız
 • ağırlaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • ağırlaştırsaydım
 • ağırlaştırsaydın
 • ağırlaştırsaydı
 • ağırlaştırsaydık
 • ağırlaştırsaydınız
 • ağırlaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • ağırlaştırsaymışım
 • ağırlaştırsaymışsın
 • ağırlaştırsaymış
 • ağırlaştırsaymışız
 • ağırlaştırsaymışsınız
 • ağırlaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • ağırlaştıracağım
 • ağırlaştıracaksın
 • ağırlaştıracak
 • ağırlaştıracağız
 • ağırlaştıracaksınız
 • ağırlaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • ağırlaştıracaktım
 • ağırlaştıracaktın
 • ağırlaştıracaktı
 • ağırlaştıracaktık
 • ağırlaştıracaktınız
 • ağırlaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • ağırlaştıracakmışım
 • ağırlaştıracakmışsın
 • ağırlaştıracakmış
 • ağırlaştıracakmışız
 • ağırlaştıracakmışsınız
 • ağırlaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • ağırlaştıracaksam
 • ağırlaştıracaksan
 • ağırlaştıracaksa
 • ağırlaştıracaksak
 • ağırlaştıracaksanız
 • ağırlaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • ağırlaştırmalıyım
 • ağırlaştırmalısın
 • ağırlaştırmalı(dır)
 • ağırlaştırmalıyız
 • ağırlaştırmalısınız
 • ağırlaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • ağırlaştırmalıydım
 • ağırlaştırmalıydın
 • ağırlaştırmalıydı
 • ağırlaştırmalıydık
 • ağırlaştırmalıydınız
 • ağırlaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • ağırlaştırmalıymışım
 • ağırlaştırmalıymışsın
 • ağırlaştırmalıymış
 • ağırlaştırmalıymışız
 • ağırlaştırmalıymışsınız
 • ağırlaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • ağırlaştır
 • ağırlaştırsın
 • ağırlaştıralım
 • ağırlaştırın(z)
 • ağırlaştırsınlar

ŞART

şart

 • ağırlaştırsam
 • ağırlaştırsan
 • ağırlaştırsa
 • ağırlaştırsak
 • ağırlaştırsanız
 • ağırlaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • ağırlaştırıyorsam
 • ağırlaştırıyorsan
 • ağırlaştırıyorsa
 • ağırlaştırıyorsak
 • ağırlaştırıyorsanız
 • ağırlaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • ağırlaştırırsam
 • ağırlaştırırsan
 • ağırlaştırırsa
 • ağırlaştırırsak
 • ağırlaştırırsanız
 • ağırlaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • ağırlaştırdıysam
 • ağırlaştırdıysan
 • ağırlaştırdıysa
 • ağırlaştırdıysak
 • ağırlaştırdıysanız
 • ağırlaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • ağırlaştırmışsam
 • ağırlaştırmışsan
 • ağırlaştırmışsa
 • ağırlaştırmışsak
 • ağırlaştırmışsanız
 • ağırlaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • ağırlaştırayım
 • ağırlaştırasın
 • ağırlaştıra
 • ağırlaştıralım
 • ağırlaştırasınız
 • ağırlaştıralar

dileğin hikayesi

 • ağırlaştıraydım
 • ağırlaştıraydın
 • ağırlaştıraydı
 • ağırlaştıraydık
 • ağırlaştıraydınız
 • ağırlaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • ağırlaştıraymışım
 • ağırlaştıraymışsın
 • ağırlaştıraymış
 • ağırlaştıraydılar
 • ağırlaştıraymışsınız
 • ağırlaştıraymışlar