TR.png müslümanlaştırmak

MASTAR

mastar

 • müslümanlaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • müslümanlaştırıyorum
 • müslümanlaştırıyorsun
 • müslümanlaştırıyor
 • müslümanlaştırıyoruz
 • müslümanlaştırıyorsunuz
 • müslümanlaştırıyorlar

geniş zaman

 • müslümanlaştırırım
 • müslümanlaştırırsın
 • müslümanlaştırır
 • müslümanlaştırırız
 • müslümanlaştırırsınız
 • müslümanlaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • müslümanlaştırdım
 • müslümanlaştırdın
 • müslümanlaştırdı
 • müslümanlaştırdık
 • müslümanlaştırdınız
 • müslümanlaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • müslümanlaştırıyormuşum
 • müslümanlaştırıyormuşsun
 • müslümanlaştırıyormuş
 • müslümanlaştırıyormuşuz
 • müslümanlaştırıyormuşsunuz
 • müslümanlaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • müslümanlaştırırmışım
 • müslümanlaştırırmışsın
 • müslümanlaştırırmış
 • müslümanlaştırırmışız
 • müslümanlaştırırmışsınız
 • müslümanlaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • müslümanlaştırıyordum
 • müslümanlaştırıyordun
 • müslümanlaştırıyordu
 • müslümanlaştırıyorduk
 • müslümanlaştırıyordunuz
 • müslümanlaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • müslümanlaştırmıştım
 • müslümanlaştırmıştın
 • müslümanlaştırmıştı
 • müslümanlaştırmıştık
 • müslümanlaştırmıştınız
 • müslümanlaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • müslümanlaştırmışmışım
 • müslümanlaştırmışmışsın
 • müslümanlaştırmışmış
 • müslümanlaştırmışmışız
 • müslümanlaştırmışmışınız
 • müslümanlaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • müslümanlaştırmış olacağım
 • müslümanlaştırmış olacaksın
 • müslümanlaştırmış olacak
 • müslümanlaştırmış olacağız
 • müslümanlaştırmış olacaksınız
 • müslümanlaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • müslümanlaştırsaydım
 • müslümanlaştırsaydın
 • müslümanlaştırsaydı
 • müslümanlaştırsaydık
 • müslümanlaştırsaydınız
 • müslümanlaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • müslümanlaştırsaymışım
 • müslümanlaştırsaymışsın
 • müslümanlaştırsaymış
 • müslümanlaştırsaymışız
 • müslümanlaştırsaymışsınız
 • müslümanlaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • müslümanlaştıracağım
 • müslümanlaştıracaksın
 • müslümanlaştıracak
 • müslümanlaştıracağız
 • müslümanlaştıracaksınız
 • müslümanlaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • müslümanlaştıracaktım
 • müslümanlaştıracaktın
 • müslümanlaştıracaktı
 • müslümanlaştıracaktık
 • müslümanlaştıracaktınız
 • müslümanlaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • müslümanlaştıracakmışım
 • müslümanlaştıracakmışsın
 • müslümanlaştıracakmış
 • müslümanlaştıracakmışız
 • müslümanlaştıracakmışsınız
 • müslümanlaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • müslümanlaştıracaksam
 • müslümanlaştıracaksan
 • müslümanlaştıracaksa
 • müslümanlaştıracaksak
 • müslümanlaştıracaksanız
 • müslümanlaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • müslümanlaştırmalıyım
 • müslümanlaştırmalısın
 • müslümanlaştırmalı(dır)
 • müslümanlaştırmalıyız
 • müslümanlaştırmalısınız
 • müslümanlaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • müslümanlaştırmalıydım
 • müslümanlaştırmalıydın
 • müslümanlaştırmalıydı
 • müslümanlaştırmalıydık
 • müslümanlaştırmalıydınız
 • müslümanlaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • müslümanlaştırmalıymışım
 • müslümanlaştırmalıymışsın
 • müslümanlaştırmalıymış
 • müslümanlaştırmalıymışız
 • müslümanlaştırmalıymışsınız
 • müslümanlaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • müslümanlaştır
 • müslümanlaştırsın
 • müslümanlaştıralım
 • müslümanlaştırın(z)
 • müslümanlaştırsınlar

ŞART

şart

 • müslümanlaştırsam
 • müslümanlaştırsan
 • müslümanlaştırsa
 • müslümanlaştırsak
 • müslümanlaştırsanız
 • müslümanlaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • müslümanlaştırıyorsam
 • müslümanlaştırıyorsan
 • müslümanlaştırıyorsa
 • müslümanlaştırıyorsak
 • müslümanlaştırıyorsaniz
 • müslümanlaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • müslümanlaştırırsam
 • müslümanlaştırırsan
 • müslümanlaştırırsa
 • müslümanlaştırırsak
 • müslümanlaştırırsanız
 • müslümanlaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • müslümanlaştırdıysam
 • müslümanlaştırdıysan
 • müslümanlaştırdıysa
 • müslümanlaştırdıysak
 • müslümanlaştırdıysanız
 • müslümanlaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • müslümanlaştırmışsam
 • müslümanlaştırmışsan
 • müslümanlaştırmışsa
 • müslümanlaştırmışsak
 • müslümanlaştırmışsanız
 • müslümanlaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • müslümanlaştırayım
 • müslümanlaştırasın
 • müslümanlaştıra
 • müslümanlaştıralım
 • müslümanlaştırasınız
 • müslümanlaştıralar

dileğin hikayesi

 • müslümanlaştıraydım
 • müslümanlaştıraydın
 • müslümanlaştıraydı
 • müslümanlaştıraydık
 • müslümanlaştıraydınız
 • müslümanlaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • müslümanlaştıraymışım
 • müslümanlaştıraymışsın
 • müslümanlaştıraymış
 • müslümanlaştıraydılar
 • müslümanlaştıraymışsınız
 • müslümanlaştıraymışlar