TR.png hastalandırmak

MASTAR

mastar

 • hastalandırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • hastalandırıyorum
 • hastalandırıyorsun
 • hastalandırıyor
 • hastalandırıyoruz
 • hastalandırıyorsunuz
 • hastalandırıyorlar

geniş zaman

 • hastalandırırım
 • hastalandırırsın
 • hastalandırır
 • hastalandırırız
 • hastalandırırsınız
 • hastalandırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • hastalandırdım
 • hastalandırdın
 • hastalandırdı
 • hastalandırdık
 • hastalandırdınız
 • hastalandırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • hastalandırıyormuşum
 • hastalandırıyormuşsun
 • hastalandırıyormuş
 • hastalandırıyormuşuz
 • hastalandırıyormuşsunuz
 • hastalandırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • hastalandırırmışım
 • hastalandırırmışsın
 • hastalandırırmış
 • hastalandırırmışız
 • hastalandırırmışsınız
 • hastalandırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • hastalandırıyordum
 • hastalandırıyordun
 • hastalandırıyordu
 • hastalandırıyorduk
 • hastalandırıyordunuz
 • hastalandırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • hastalandırmıştım
 • hastalandırmıştın
 • hastalandırmıştı
 • hastalandırmıştık
 • hastalandırmıştınız
 • hastalandırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • hastalandırmışmışım
 • hastalandırmışmışsın
 • hastalandırmışmış
 • hastalandırmışmışız
 • hastalandırmışmışınız
 • hastalandırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • hastalandırmış olacağım
 • hastalandırmış olacaksın
 • hastalandırmış olacak
 • hastalandırmış olacağız
 • hastalandırmış olacaksınız
 • hastalandırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • hastalandırsaydım
 • hastalandırsaydın
 • hastalandırsaydı
 • hastalandırsaydık
 • hastalandırsaydınız
 • hastalandırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • hastalandırsaymışım
 • hastalandırsaymışsın
 • hastalandırsaymış
 • hastalandırsaymışız
 • hastalandırsaymışsınız
 • hastalandırsaymışlar

gelecek zaman

 • hastalandıracağım
 • hastalandıracaksın
 • hastalandıracak
 • hastalandıracağız
 • hastalandıracaksınız
 • hastalandıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • hastalandıracaktım
 • hastalandıracaktın
 • hastalandıracaktı
 • hastalandıracaktık
 • hastalandıracaktınız
 • hastalandıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • hastalandıracakmışım
 • hastalandıracakmışsın
 • hastalandıracakmış
 • hastalandıracakmışız
 • hastalandıracakmışsınız
 • hastalandıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • hastalandıracaksam
 • hastalandıracaksan
 • hastalandıracaksa
 • hastalandıracaksak
 • hastalandıracaksanız
 • hastalandıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • hastalandırmalıyım
 • hastalandırmalısın
 • hastalandırmalı(dır)
 • hastalandırmalıyız
 • hastalandırmalısınız
 • hastalandırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • hastalandırmalıydım
 • hastalandırmalıydın
 • hastalandırmalıydı
 • hastalandırmalıydık
 • hastalandırmalıydınız
 • hastalandırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • hastalandırmalıymışım
 • hastalandırmalıymışsın
 • hastalandırmalıymış
 • hastalandırmalıymışız
 • hastalandırmalıymışsınız
 • hastalandırmalıymışlar

EMIR

emir

 • hastalandır
 • hastalandırsın
 • hastalandıralım
 • hastalandırın(z)
 • hastalandırsınlar

ŞART

şart

 • hastalandırsam
 • hastalandırsan
 • hastalandırsa
 • hastalandırsak
 • hastalandırsanız
 • hastalandırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • hastalandırıyorsam
 • hastalandırıyorsan
 • hastalandırıyorsa
 • hastalandırıyorsak
 • hastalandırıyorsaniz
 • hastalandırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • hastalandırırsam
 • hastalandırırsan
 • hastalandırırsa
 • hastalandırırsak
 • hastalandırırsanız
 • hastalandırırsalar

dili geçmişin şartı

 • hastalandırdıysam
 • hastalandırdıysan
 • hastalandırdıysa
 • hastalandırdıysak
 • hastalandırdıysanız
 • hastalandırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • hastalandırmışsam
 • hastalandırmışsan
 • hastalandırmışsa
 • hastalandırmışsak
 • hastalandırmışsanız
 • hastalandırmışsalar

DILEK

dilek

 • hastalandırayım
 • hastalandırasın
 • hastalandıra
 • hastalandıralım
 • hastalandırasınız
 • hastalandıralar

dileğin hikayesi

 • hastalandıraydım
 • hastalandıraydın
 • hastalandıraydı
 • hastalandıraydık
 • hastalandıraydınız
 • hastalandıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • hastalandıraymışım
 • hastalandıraymışsın
 • hastalandıraymış
 • hastalandıraydılar
 • hastalandıraymışsınız
 • hastalandıraymışlar