TR.png çabuklaştırmak

MASTAR

mastar

 • çabuklaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • çabuklaştırıyorum
 • çabuklaştırıyorsun
 • çabuklaştırıyor
 • çabuklaştırıyoruz
 • çabuklaştırıyorsunuz
 • çabuklaştırıyorlar

geniş zaman

 • çabuklaştırırım
 • çabuklaştırırsın
 • çabuklaştırır
 • çabuklaştırırız
 • çabuklaştırırsınız
 • çabuklaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • çabuklaştırdım
 • çabuklaştırdın
 • çabuklaştırdı
 • çabuklaştırdık
 • çabuklaştırdınız
 • çabuklaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • çabuklaştırıyormuşum
 • çabuklaştırıyormuşsun
 • çabuklaştırıyormuş
 • çabuklaştırıyormuşuz
 • çabuklaştırıyormuşsunuz
 • çabuklaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • çabuklaştırırmışım
 • çabuklaştırırmışsın
 • çabuklaştırırmış
 • çabuklaştırırmışız
 • çabuklaştırırmışsınız
 • çabuklaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • çabuklaştırıyordum
 • çabuklaştırıyordun
 • çabuklaştırıyordu
 • çabuklaştırıyorduk
 • çabuklaştırıyordunuz
 • çabuklaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • çabuklaştırmıştım
 • çabuklaştırmıştın
 • çabuklaştırmıştı
 • çabuklaştırmıştık
 • çabuklaştırmıştınız
 • çabuklaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • çabuklaştırmışmışım
 • çabuklaştırmışmışsın
 • çabuklaştırmışmış
 • çabuklaştırmışmışız
 • çabuklaştırmışmışınız
 • çabuklaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • çabuklaştırmış olacağım
 • çabuklaştırmış olacaksın
 • çabuklaştırmış olacak
 • çabuklaştırmış olacağız
 • çabuklaştırmış olacaksınız
 • çabuklaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • çabuklaştırsaydım
 • çabuklaştırsaydın
 • çabuklaştırsaydı
 • çabuklaştırsaydık
 • çabuklaştırsaydınız
 • çabuklaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • çabuklaştırsaymışım
 • çabuklaştırsaymışsın
 • çabuklaştırsaymış
 • çabuklaştırsaymışız
 • çabuklaştırsaymışsınız
 • çabuklaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • çabuklaştıracağım
 • çabuklaştıracaksın
 • çabuklaştıracak
 • çabuklaştıracağız
 • çabuklaştıracaksınız
 • çabuklaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • çabuklaştıracaktım
 • çabuklaştıracaktın
 • çabuklaştıracaktı
 • çabuklaştıracaktık
 • çabuklaştıracaktınız
 • çabuklaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • çabuklaştıracakmışım
 • çabuklaştıracakmışsın
 • çabuklaştıracakmış
 • çabuklaştıracakmışız
 • çabuklaştıracakmışsınız
 • çabuklaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • çabuklaştıracaksam
 • çabuklaştıracaksan
 • çabuklaştıracaksa
 • çabuklaştıracaksak
 • çabuklaştıracaksanız
 • çabuklaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • çabuklaştırmalıyım
 • çabuklaştırmalısın
 • çabuklaştırmalı(dır)
 • çabuklaştırmalıyız
 • çabuklaştırmalısınız
 • çabuklaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • çabuklaştırmalıydım
 • çabuklaştırmalıydın
 • çabuklaştırmalıydı
 • çabuklaştırmalıydık
 • çabuklaştırmalıydınız
 • çabuklaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • çabuklaştırmalıymışım
 • çabuklaştırmalıymışsın
 • çabuklaştırmalıymış
 • çabuklaştırmalıymışız
 • çabuklaştırmalıymışsınız
 • çabuklaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • çabuklaştır
 • çabuklaştırsın
 • çabuklaştıralım
 • çabuklaştırın(z)
 • çabuklaştırsınlar

ŞART

şart

 • çabuklaştırsam
 • çabuklaştırsan
 • çabuklaştırsa
 • çabuklaştırsak
 • çabuklaştırsanız
 • çabuklaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • çabuklaştırıyorsam
 • çabuklaştırıyorsan
 • çabuklaştırıyorsa
 • çabuklaştırıyorsak
 • çabuklaştırıyorsanız
 • çabuklaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • çabuklaştırırsam
 • çabuklaştırırsan
 • çabuklaştırırsa
 • çabuklaştırırsak
 • çabuklaştırırsanız
 • çabuklaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • çabuklaştırdıysam
 • çabuklaştırdıysan
 • çabuklaştırdıysa
 • çabuklaştırdıysak
 • çabuklaştırdıysanız
 • çabuklaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • çabuklaştırmışsam
 • çabuklaştırmışsan
 • çabuklaştırmışsa
 • çabuklaştırmışsak
 • çabuklaştırmışsanız
 • çabuklaştırmışslar

DILEK

dilek

 • çabuklaştırayım
 • çabuklaştırasın
 • çabuklaştıra
 • çabuklaştıralım
 • çabuklaştırasınız
 • çabuklaştıralar

dileğin hikayesi

 • çabuklaştıraydım
 • çabuklaştıraydın
 • çabuklaştıraydı
 • çabuklaştıraydık
 • çabuklaştıraydınız
 • çabuklaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • çabuklaştıraymışım
 • çabuklaştıraymışsın
 • çabuklaştıraymış
 • çabuklaştıraydılar
 • çabuklaştıraymışsınız
 • çabuklaştıraymışlar